Лекции.Орг

Поиск:
Різновиди фазових дієслів
1.2. Різновиди фазових дієслів

Системний підхід до вивчення семантики словесних знаків спричинив цілий ряд класифікацій дієслівних значень.

Хоча всі існуючі класифікації називаються семантичними, в основі їхній лежать різні принципи: не тільки лексичні значення, але й синтаксичні характеристики дієслів, їхні валентнісні властивості. Оскільки принципи класифікацій різні, вони служать різнім цілям і пояснюють різні аспекти граматичного поводження дієслів.

Так, семантична класифікація дієслів Г. Г. Сильницького будується на основі синтаксичних характеристик дієслів, на основі їх зовнішньої і внутрішньої дистрибуції. Під зовнішньою дистрибуцією дієслівного класу розуміється дистрибуція у звичайному змісті слова, тобто синтаксичне оточення дієслова. Внутрішня дистрибуція дієслова встановлюється за допомогою операції розгортання, що полягає в заміні дієслова словосполученням, семантично еквівалентним цьому дієслову [Сильницкий].

За ознакою наявності спільних сем та співвіднесеністю дієслівних одиниць з фактами дійсності С. М. Дишлева виокремила такі основні лексико-семантичні групи дієслів:

1. Дієслова дії (дієслова загальної фізичної дії, дієслова на позначення дії, яка спричиняє зміни в об’єкті, дієслова на позначення дії, яка створює об’єкт).

2. Дієслова руху та переміщення.

3. Дієслова релятивної семантики (дієслова ставлення, дієслова впливу, посесивні дієслова, дієслова залежності).

4. Дієслова стану і процесу (дієслова психічного стану, дієслова фізіологічного стану, дієслова на позначення переходу із одного стану в інший, дієслова на позначення фізіологічних процесів).

5. Дієслова ментальних і соціальних дій суб’єкта (дієслова фізичної чи інтелектуальної діяльності або відпочинку, дієслова мовлення, дієслова мислення, дієслова пізнання, дієслова сприйняття).

6. Дієслова звучання та звуконаслідування.

7. Дієслова буття.

8. Дієслова на позначення виникнення, появи, настання.

9. Дієслова характеризації (позначення кваліфікативних властивостей особи, позначення зовнішнього вияву ознаки дії або стану, позначення зменшення або збільшення вияву ознаки).

10. Дієслова просторової локалізації.

11. Модальні дієслова (волевияву, бажання, наміру, можливості).

12. Фазові дієслова [Дишлева, с. 8].

Згідно з класифікацією фазових дієслів Н. Ю. Шведової, фразові дієслова поділяються на:

(1) дієслова із власне фазовим значенням;

(2) дієслова із звуженим значення і обмеженою сполучуваністю [Шведова].

 


Дата добавления: 2020-07-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 781 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

261 - | 228 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.