Лекции.Орг


Поиск:
ЛЗ, солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галагенопохідні, естери.
1.У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст кислоти лимонної можна визначити методом: A * алкаліметріі B йодометрії C ацідіметріі D броматометріі E йодхлорметріі Згідно до ДФУ кількісне визначення лимонної кислоти проводять методом алкаліметрії, пряме титрування, індикатор – фенолфталеїн, Ѕ= ДФУ 1.1.,стр.395.  
2. Визначається кількісний вміст натрію цитрату методом йоннообмінної хроматографії з використанням катіоніту. Який титрований розчин необхідно використати для подальшого титрування утворюваної лимонної кислоти? A* Натрію гідроксиду B Йоду C Калію йодат D Кислоти хлористоводневої E трилону Б Нефармакопейним методом кількісного визначення натрію цитрату є метод йоннообмінної хроматографії звикористанням катіоніту. Яктитрований розчин для подальшого титрування утворюваної лимонної кислоти необхідно використати натрію гідроксид: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.153  
3. На аналіз поступила субстанція кальцію глюконат. Яким з перерахованих методів визначається його кількісний вміст? A *комплексонометрія B броматометрія C йодометрія D меркуриметрія E нітритометрія Кількісний вміст кальцію глюконату згідно до ДФУ проводять методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. ДФУ 1.1., стр.379.  
4. Хімік аналізує розчин кальцію глюконату для ін'єкцій. При додаванні якого реактиву глюконат-іон утворює світло-зелене забарвлення? A * заліза (ІІІ) хлориду B калію перманганату C натрію тіосульфату D міді сульфату E кобальту нітрату З розчином заліза (ІІІ) хлориду глюконат-іон утворює світло-зелене забарвлення (реакція на глюконат – іони)   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.151    
5. Провізор-аналітик підтверджує наявність іона кальцію в молекулі кальцію лактату реакцією з амонію оксалатом. Реакція проводиться в середовищі: A * оцтової кислоти B аміаку C гідроксиду натрію D формальдегіду E калію хлориду Розчини солей кальцію з розчинами солей амонію оксалату дають білий дрібнокристалічний осад, який зникає при додаванні хлороводневої або нітратної кислоти: Реакцію проводять після нейтралізації досліджуваного розчину оцтовою кислотою або амоніаком і додавання амоніачного буфера. ДФУ 1.1., с.70.  
6. Для визначення доброякісності ефіру медичного провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду; спостерігалося пожовтіння розчину. Яку домішку виявив провізор-аналітик? A * Пероксиди B альдегіди C вільні кислоти D сірчаний газ E кетони Визначають домішки пероксидів. При додаванні розчину калію йодиду не повинно спостерігатися пожовтіння ні водного ні ефірного шарів: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.170    
7. З якою метою хімік-аналітик при кількісному визначенні дифенілгідраміну гідрохлориду (димедролу) методом ацидиметрії в неводному середовищі додає розчин меркурію (ІІ) ацетату: A *Для зв‘язування хлорид-іонів в малодисоційовану сполуку B Для посилення гідролізу димедролу C Для зміни густини розчину D Для створення оптимального значення рН розчину E Для прискорення випадіння в осад основи димедролу Ацидиметрія в неводному середовищі. Лікарський засіб розчиняють у льодяній оцтовій кислоті. Додають розчин меркурію (ІІ) ацетату (для зв’язування хлороводневої кислоти) і титрують розчином хлорної кислоти в льодяній оцтової кислоті до зеленкувато- блакитного забарвлення, індикатор – кристалічний фіолетовий: Відповідь:Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.172      
8. Кількісний вміст кальцію глюконату у відповідності до вимог ДФУвизначається методом комплексонометрії. В якості титранту використовується розчин: A * натрію едетат B калію перманганату C йодмонохлориду D срібла нітрату E кислоти хлористоводневої Кількісний вміст кальцію глюконату згідно до ДФУ визначають методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. ДФУ 1.1.,стр.379.  
9. Провізор-аналітик виконує ідентифікацію дифенгідраміну гідро хлориду (Димедролу). З яким реактивом аналізована речовина утворює яскраво-жовте забарвлення? A * кислота сірчана концентрована B кислота хлорна 0,1 М C кислота хлористоводнева розведена D кислота оцтова безводна E кислота фосфорна розведена Реакція утворення оксонієвої солі з концентрованою при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою – з’являється яскраво-жовте забарвлення. Що переходить у цегляно-червоне; при додаванні води забарвлення зникає:   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор. 171  
10.Досліджується субстанції кальцію лактату. З яким реактивом катіон кальцію в присутності амонію хлориду утворює білий кристалічний осад? A * калію ферроціанід B натрію хлорид C калію перманганат D натрію тетраборат E натрію кобальтінітріт Катіон кальцію реагує з розчином калію ферроціаніду в середовищі оцтової кислоти. Утворюється білий кристалічний осад, який спостерігають при додаванні амонію хлориду:   ДФУ 1.1.,стр.70  
11. Кількісний вміст димедролу в порошках провізор-аналітик визначає методом: A * алкаліметріі B нітритометріі C броматометріі D перманганатометрії E комплексонометрії     Алкаліметря за зв’язаною НСІ у присутності ефіру, пряме титрування, індикатор – фенолфталеїн. Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460  
12. Кількісне визначення кальцію глюконату згідно вимог ДФУ здійснюють за методом: A *комплексонометрії; B гравіметрії; C ацидіметрії; D алкаліметрії; E нітритометрії   Кількісний вміст кальцію глюконату згідно до ДФУ визначають методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. ДФУ 1.1.,стр.379.  
13. Для аналізу поступив “Aether anaestheticus”. Який реактив за ДФУ слід використати для виявлення домішок ацетону і альдегідів? A *Лужний розчин калію тетрайодмеркуріату B Амоніачний розчин аргентуму нітрату C Водний розчин калію йодиду D Розчин натрію гідросульфіту E Розчин гідроксиламіну Згідно до вимог ДФУдля виявлення домішок ацетону і альдегідів у препараті “Aether anaestheticus”слід використати лужний розчин калію тетрайодмеркуріату (реактив Несслера):  
14. В фармакопейному препараті “Aether anaestheticus” за ДФУ не допускається домішка пероксидів. Які реактиви слід використовувати провізору-аналітику для їх виявлення? A *Розчин крохмалю з калію йодидом B Розчин крохмалю з калію тетрайодмеркуріатом C Розчин крохмалю з калію бромідом D Реактив Маркі E Реактив Люголя В фармакопейному препараті “Aether anaestheticus” за ДФУ визначають домішки пероксидів,при додаванні розчину калію йодиду не повинно спостерігатися пожовтіння ні водного ні ефірного шарів:   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.170  
15. Провізор-аналітик виконує аналіз ЛФ, що містить димедрол та цукор. Для кількісного визначення димедролу він може використати метод A *Аргентометрії B Комплексонометрії C Нітритометрії D Йодометрії E Перманганатометрії Дифенгідраміну гідрохлорид можна визначити аргентометрично за зв’язаною НСІ за методом Фольгарда:   Бєліков В.Г. «Фармацевтическая химия», стр.446  
16. При проведенні кількісного визначення кальцію лактату комплексонометричним методом згідно ДФУ в якості індикатора використовується: A * кислота кальконкарбонова B діфенілкарбазон C нафтолбензеін D фенолфталеїн E тропеолін 00   Кількісний вміст кальцію лактату згідно до ДФУ визначають методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460  
17.Комплексонометричним методом можна визначити кількісний вміст: A * Кальцію лактату B Натрію цитрату C Калію йодиду D Натрію тіосульфату E Калію хлориду   Комплексонометрія - метод титриметрії, оснований на використанні реакцій комплексоутворення з комплексонами: Н2І2- + Са2+ = СаІ2- + 2Н+ Де НІ 2- - аніон комплексу Кількісний вміст кальцію лактату згідно до ДФУ визначають методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460  
   
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 622 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

591 - | 543 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.