Лекции.Орг


Поиск:
Лікарські засоби з групи вітамінів аліфатичної структури.
1.Провізор-аналітик визначив кількісний вміст кислоти аскорбінової йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності: A * калію йодиду B амонію нітрату C кальцію сульфату D магнію хлориду E натрію броміду Пряма йодатометрія в кислому середовищі, у присутності калію йодиду, індикатор–крохмаль, Ѕ= 1. В точці еквівалентності надлишок калію йодату викликає синє забарвлення розчину:
2. Провізор-аналітик проводить кількісний аналіз порошку, який містить кислоту глютамінову і кислоту аскорбінову. Яким методом він повинен визначити кількісний вміст кислоти аскорбінової в присутності кислоти глютамінової. A *Йодометричним B Нітритометричним C Комплексонометричним D Аргентометричним E Ацидиметричним Пряма йодометрія в присутності розведеної сульфатної кислоти, індикатор – крохмаль, Ѕ= 1
3. З метою ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз у присутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота, яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати з наступним реактивом: A * феруму (ІІІ) хлоридом B калію тетрайодомеркуратом C аргентуму нітратом D натрію гідрокарбонатом E амонію молібдатом   Для ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз уприсутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота,яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати зферуму (ІІІ) хлоридом, внаслідок чого утворюється феруму гідроксамат червоно – бурого кольору: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460
4. В практиці КАЛ застосовується 2,6-дихлорфеноліндофенол, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Укажіть ЛЗ, який можна ідентифікувати за допомогою цього розчину: A *Аскорбінова кислота B Саліцилова кислота C Нікотинова кислота D Бензойна кислота E Ацетилсаліцилова кислота При додаванні до розчину аскорбінової кислоти по 1 краплі розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу, його синє забарвлення зникає: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.458
5.Кислоту аскорбінову кількісно можна визначити: A * алкаліметрично B ацидиметрично C нітритометрично D комплексонометрично E тіоціанатометрично Не фармакопейний метод кількісного визначення – алкаліметрія, пряме титрування, індикатор- фенолфталеїн, Ѕ= 1;   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.459
6. Спеціаліст проводить кількісне визначення Cа2+ в субстанції кальцію пантотенату. Вкажіть цей метод аналізу: A * Комплексонометрія B Нітритометрія C Аргентометрія D Перманганатометрія E Йодометрія   Кількіснt визначення Са2+ в субстанції кальцію пантотенату проводять методом комплексонометрії. При додаванні до досліджуваного розчину індикаторної суміші кальконкарбонової кислоти H2Ind (синє забарвлення) утворюється комплекс метал-індикатор CaInd (червоно-фіолетового кольору): При титруванні такого розчину стандартним розчином Na-едетату в середовищі концентрованого розчину натрій гідроксиду NaOH утворюється дуже міцний безбарвний ро зчинний у воді комплекс йонів Са2+ з натрій едетатом. Надлишкова крапля Na-едетату руйнує комплекс CaInd, утворюючи комплекс Са-едетат і вільний індикатор H2Ind синього кольору. Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460
7. Якою реакцією підтверджується наявність складноефірної групи у ЛЗ “Кальцію пангамат”? A * утворення забарвленого гідроксамату B Утворення йодоформу C Утворення маслянистого осаду D Утворення мурексиду E Утворення білого осаду   Для ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз у присутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота, яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати з феруму (ІІІ) хлоридом, внаслідок чого утворюється феруму гідроксамат червоно – бурого кольору: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стор.460
8. За вимогами ДФУ кількісний вміст кислоти аскорбінової проводять методом: A * йодометріі B нітритометрії C ацидиметрії D ацидиметрії в неводному середовищі E комплеконометрії   Метод кількісного визначенняаскорбінової кислоти згідно до ДФУ – йодометрія, пряме титрування, індикатор – крохмаль; ДФУ 1.1.,стр.388
9.Досліджується субстанції кальцію пангамата. З яким реактивом катіон кальцію утворює білий осад? A * амонію оксалатом B натрію хлоридом C калію перманганатом D калію бромідом E натрію кобальтінітрітом Розчини солей кальцію з розчинами солей амонію оксалату дають білий дрібнокристалічний осад, який зникає при додаванні хлороводневої або нітратної кислоти, нерозчинний в кислоті оцтовій розведеній і розчині аміаку: ДФУ 1.1., с.70.
10. При проведенні кількісного визначення кислоти аскорбінової йодометричним методом згідно ДФУ в якості індикатора використовується: A * крохмаль B діфенілкарбазон C бромфеноловий синій D фенолфталеїн E мурексиду Метод кількісного визначенняаскорбінової кислоти згідно до ДФУ – йодометрія, пряме титрування, індикатор – крохмаль, Ѕ= 1; ДФУ 1.1., с.388

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 867 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

581 - | 562 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.