Лекции.Орг


Поиск:
Лікарські засоби з групи фенолів, хінонів та їх похідні.
1Ддосліджується субстанція резорцину. Яким з перчислених методів визначається його кількісний вміст? A* броматометрично B аргентометрично Cкомплексонометричном D меркуриметрично E нітритометрично   Згідно до ДФУ кількісне визначння резорцину проводять методом броматометрії, зворотнє титрування. У склянку з притертою пробкою до наважки додають надлишок титрованого розчину калію бромату, калію броміду, підкислюють сульфатною кислотою, перемішують і залишають на 10-15 хвилин.   Надлишок калію бромату визначають йодометрично, індикатор – крохмаль, додають у кінці титрування, Ѕ= Паралельно проводять контрольний дослід.   Відповідь: ДФУ1.1.,стр.445  
2. Для якої ЛР з групи похідних фенолів є специфічною реакція сплавлення з фталевим ангідрідом у присутності концентрованої кислоти сірчаної з утворенням флуоресцеїну? A *Резорцин. B Тимол. C Фенол. D Фенолфталеїн. E Ксероформ.   Резорцин дає всі характерні реакції фенолів. Специфічною реакцією згідно ДФУ є сплавлення його з фталевим ангідридом у присутності концентрованої сульфатної кислоти з утворенням флуоресцеїну, який у лужному середовищі забарвлює розчин у жовто-червоний колір з зеленою флуоресценцією: ДФУ1.1.,стр.445
3.Провізор-аналітик кількісне визначення лікарської субстанції "Резорцин" проводить методом броматометрії (зворотнє титрування). Вкажіть який індикатор він використовує? A*крохмаль B заліза(ІІІ) аммонію сульфат C калію хромат D фенолфталеїн E натрію еозінат Згідно до ДФУ кількісне визначння резорцину проводять методом броматометрії, зворотнє титрування. У склянку з притертою пробкою до наважки додають надлишок титрованого розчину калію бромату, калію броміду, підкислюють сульфатною кислотою, перемішують і залишають на 10-15 хвилин.   Надлишок калію бромату визначають йодометрично, індикатор – крохмаль, додають у кінці титрування, Ѕ= Паралельно проводять контрольний дослід. ДФУ1.1.,стр.445
4. Для кількісного визначення фенолу, тимолу та резорцину використовують метод: A *броматометрії; B нітритометрії; C перманганатометрії; D алкаліметрії; E аргентометрії;   Реакції галогенування застосовують для кількісного визначення фенолів та їх похідних. Бромід - броматометричне визначення фенолу, тимолу, резорцину проводять зворотнім титрування 0,1 М розчином бромату калію в присутності броміду калію:   Надлишок титрованого розчину бромату калію призводить до утворення еквівалентої кількості брому. При визначенні фенолу та резорцину надлишок брому встановлюють йодометрично: «Фармацевтична хімія» Бєліков В.Г., стр.224
5.Провізор-аналітик проводить фармакопейний аналіз субстанції тимолу. Кількісне визначення згідно з вимогами фармакопеї проводиться методом: A* прямої броматометріі B зворотної ацидиметріі C зворотної комплексонометрії D нітритометріі E зворотної йодометрії Кількісне визначення тимолу проводять методом броматометрії, пряме титрування, індикатор- метиловий оранжевий, Ѕ= Наважку тимолу розчиняють у розчині натрію гідроксиду, додають калію бромід, надлишок кислоти хлоридної і титрують 0,1 М рочином калію бромату до зникнення рожевого забарвлення:   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О., стр.219  
6. Яку з нижчеперелічених ЛР провізор-аналітик може кількісно визначити методом церіметріі? A *вікасол B кислота ацетилсаліцилова C натрію бензоат D фенілсаліцілат E фенобарбітал Метод кількісного визначення вікасолу – церіметрія, пряме титрування, індикатор -0 – фенатролін. Взаємодією з натрію гідроксидом осаджують 2-метил-1,4-нафтохінон, який екстрагують хлороформом. Після видалення хлороформу. Його відновлюють у кислому середовищі до 2-метил – 1,4 діоксинафталіну, який потім титрують 0,1 М розчином церію сульфату до появи зеленого забарвлення: Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О.,стр.467
7. На аналіз в поступив ампульний розчин вікасолу.Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з сульфатною кислотою (конц.). Що при цьому спостерігається: A * Відчувається запах сульфуру (IV) оксиду B Зміна забарвлення розчину C Відчувається запах амоніаку D Відчувається запах бензальдегіду E Відчувається запах ацетальдегіду При додаванні до розчину вікасолу концентрованої сульфатної кислоти відчувається запах сірчистого газу:   Фармацевтична хімія; За загальною редакцією проф. Безуглого П.О. стр.466  
8.Якісна реакція на фенол – реакція з бромною водою. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду? A * 2,4,6-Трибромфенол B 2-Бромфенол C 3-Бромфенол D 4-Бромфенол E 2,4-Дибромфенол З бромною водою утворює білий осад трибромфенолу (реакція на бензольне ядро).   ДФУ1.1.,стр.467  
9. Який з наведених методів використовують для кількісного визначення фенолу та резорцину: A *броматометрія [зворотне титрування] B ацидиметрія C гравіметрія D комплексонометрія E нітритометрія Реакції галогенування застосовують для кількісного визначення фенолів та їх похідних. Бромід - броматометричне визначення фенолу та резорцину проводять зворотнім титрування 0,1 М розчином бромату калію в присутності броміду калію:   Надлишок титрованого розчину бромату калію призводить до утворення еквівалентої кількості брому. При визначенні фенолу та резорцину надлишок брому встановлюють йодометрично «Фармацевтична хімія» Бєліков В.Г., стр.224  

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1361 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

823 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.