Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ипробуванн€ на чистоту: випробуванн€ на граничний вм≥ст дом≥шок, прозор≥сть, кольоров≥сть розчин≥в, реакц≥€ середовища. ≈талонн≥ розчини дл€ визначенн€ дом≥шок.
1.¬одний розчин €кого Ћ« маЇ слабо лужну реакц≥ю середовища? A * натр≥ю г≥дрокарбонат B натр≥ю хлорид C кал≥ю хлорид D натр≥ю бром≥д E кал≥ю бром≥д ¬одний розчин NaHCO3 маЇ слаболужну реакц≥ю за фенолфталењном (рЌ = 8,0-10,0; забарвленн€ 0,05 мл ≥ндикатору в≥д безбарвного до рожевого)   ƒ‘” 1.0, с. 19  
2. ’≥м≥к готуЇ еталони каламутност≥ зг≥дно з вимогами ƒ‘”. як≥ речовини в≥н повинен використовувати дл€ цього в €кост≥ вих≥дних? A *гексаметилентетрам≥н та г≥дразину сульфату B кальц≥ю сульфат ≥ гл≥церин C натр≥ю хлорид ≥ кальц≥ю н≥трат D кал≥ю хлорид ≥ бар≥ю сульфат E фурацил≥н ≥ кальц≥ю хлорид «г≥дно розд≥лу 2.2.1 ƒ‘”Ђ¬изначенн€ прозорост≥ ≥ ступен€ каламутност≥ р≥динї в €кост≥ вих≥дних речовин використовують розчини г≥дразину сульфату ≥ гексаметилентетрам≥ну   ƒ‘” 1.0, с. 15  
3. «а допомогою €кого ≥ндикатора можна п≥дтвердити на€вн≥сть слаболужноњ реакц≥њ середовища в розчин≥ натр≥ю г≥дрокарбонату? A * фенолфталењну B крохмалю C тропеол≥ну 00 D ферро≥на E нафтолбензе≥на ¬одний розчин NaHCO3 маЇ слаболужну реакц≥ю за фенолфталењном (рЌ = 8,0-10,0; забарвленн€ 0,05 мл ≥ндикатору в≥д безбарвного до рожевого)   ƒ‘” 1.0, с. 19  
4. ’≥м≥к проводить анал≥з розчину кальц≥ю хлориду дл€ ≥н'Їкц≥й.Ќа вимогу монограф≥њ досл≥джуваний розчин повинен бути безбарвним. ƒл€ виконанн€ треба пор≥вн€ти досл≥джуваний розчин з: A * водою B спиртом C ацетоном D кислотою хлористоводневою E хлороформом «г≥дно розд≥лу 2.2.1 ƒ‘”Ђ¬изначенн€ прозорост≥ ≥ ступен€ каламутност≥ р≥динї випробовувану р≥дину вважають прозорою, €кщо вона витримуЇ пор≥вн€нн€ з водою або розчинником,використовуваним при приготуванн≥ випробовуваноњ р≥дини, або ≥њ каламутн≥сть не перевищуЇ каламутност≥ еталона ≤.   ƒ‘” 1.0, с. 15  
5. ¬ €кост≥ основного реактиву при випробуванн≥ на граничний вм≥ст дом≥шки магн≥ю зг≥дно ƒ‘” використовуЇтьс€ розчин: A * г≥дроксих≥нол≥н B резорцину C п≥ридину D формальдег≥ду E бензальдег≥да ¬изначенн€ провод€ть в лужному середовищ≥ з хлороформним розчином 8-г≥дроксих≥нол≥ну; жовте забарвленн€ не повино перевищувати забарвленн€ еталону:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
6. ¬изначенн€ ступен€ забарвленн€ р≥дин провод€ть в≥зуально шл€хом пор≥вн€нн€ з в≥дпов≥дними еталонами.як готують еталонн≥ розчини. A *–озбавленн€м основних розчин≥в кислотою хлороводневою B «м≥шуванн€м вих≥дних розчин≥в C «м≥шуванн€м основних розчин≥в D «м≥шуванн€м вих≥дних та основних розчин≥в E –озбавленн€м вих≥дних розчин≥в водою ¬≥дпов≥дно розд≥лу 2.2.2. ƒ‘” Ђ¬изначенн€ ступен€ забарвленн€ р≥динї провод€ть в≥зуально шл€хом пор≥вн€нн€ з в≥дпов≥дними еталонами. ≈талонн≥ розчини готують щл€хом розбавленн€ основних розчин≥в кислотою хлороводневою   ƒ‘” 1.0, с. 16
7. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ в препарат≥ дом≥шку солей кал≥ю з розчином натр≥ю тетрафен≥лбората. Ќа€вн≥сть дом≥шки в≥н встановлюЇ по по€в≥: A * б≥лоњ опалесценц≥њ B жовтого забарвленн€ C зеленоњ флуоресценц≥њ D коричневого осаду E синього забарвленн€ Ѕ≥ла опалесценц≥€ досл≥джуваного розчину не повинна перевищувати опалесценц≥ю еталону.     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001  
8. Ќа анал≥з над≥йшла субстанц≥€ зал≥за сульфату гептаг≥драт. «а допомогою €кого реактиву ƒ‘” рекомендуЇ визначати в ньому дом≥шки солей цинку? A * кал≥ю фероц≥аниду B натр≥ю н≥тропрусиду C амон≥ю т≥оц≥аната D натр≥ю тетрафен≥лбората E кал≥ю ацетату ¬ипробуванн€ провод€ть у сол€нокислому середовищ≥. ”творюЇтьс€ б≥лий осад або муть, нерозчинн≥ у розведених м≥неральних кислотах, але розчинн≥ у розчинах луг≥в.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001
9. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ в кал≥ю бром≥д≥ дом≥шку магн≥ю ≥ лужноземельних метал≥в. ƒл€ цього в≥н використовував розчин: A * натр≥ю едетат B кал≥ю перманганату C кислоти хлористоводневоњ D ср≥бла н≥трату E натр≥ю н≥триту «г≥дро розд≥лу 2.4.7 ƒ‘” Ђ¬ипробуванн€ на гран≥чний вм≥ст дом≥шок. ћагн≥й ≥ лужноземельн≥ металиї: ƒо 200 мл води додають 0,1 г г≥дроксилам≥ну г≥дрохлориду, 10 мл ам≥ачного буферного розчину рЌ 10.0, 1 мл 0,1 ћ розчину цинку сульфату ≥ близько 15 мг ≥ндикаторноњ сум≥ш≥ протравного чорного. Ќагр≥вають до температури близько 40∞—. ќдержаний розчин титрують 0,01 ћ розчином натр≥ю едетату до переходу забарвленн€ в≥д ф≥олетового до синього. ƒо одержаного розчину додають зазначену в окрем≥й статт≥ к≥льк≥сть випробовуваноњ речовини, розчиненоњ в 100 мл води, або використовують зазначений в окрем≥й статт≥ розчин. якщо забарвленн€ розчину стаЇ ф≥олетовим, знову титрують до переходу забарвленн€ розчину до синього. ƒ‘” 1.0, с. 77
10. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ дом≥шку хлорид≥в у натр≥ю бром≥д≥ зг≥дно ƒ‘” методом: A * аргентометр≥≥ B н≥тр≥тометр≥≥ C броматометр≥≥ D алкал≥метр≥≥ E йодометр≥њ ’лориди. Ќе б≥льше 0,6 %. 1,000 г субстанu≥њ пом≥щають у кон≥чну колбу, розчин€ють у 20 мл кислоти азотноњ розведеноњ, додають 5 мл розчину водню nероксиду концентрованого ≥ нагр≥вають колбу на вод€н≥й бан≥ до повного знебарвленн€ розчину. —т≥нкиколби обпол≥скують невеликою к≥льк≥стю води ≥ колбу нагр≥вають на вод€н≥й бан≥ прот€гом 15 хв. ¬итримують до охолодженн€ ≥ довод€ть об'Їм розчину водою до 50 мл. ƒо одержаного розчину додають 5,0 мл 0,1 ћ розчину ср≥бла н≥трату ≥ 1 мл дибутилфталату, струшують ≥ титрують 0,1 ћ розчином амон≥ю т≥оц≥анату, використовуючи €к ≥ндикатор 5 мл розчину зал≥за (Ў) амон≥ю сульфат. Ќ а титруванн€ може бути витрачено не б≥льше 1,7 мл 0,1ћ розчину ср≥бла н≥трату. ќб'Їм витраченого 0,1 ћ розчину ср≥бла н≥трату використовують у розрахунках у розд≥л≥ "  ≥льк≥сне визначенн€". ѕаралельно провод€ть контрольний досл≥д. ƒ‘” 1.1, с. 411
11. ¬ €кост≥ основного реактиву при випробуванн≥ на граничний вм≥ст дом≥шки алюм≥н≥ю х≥м≥к-анал≥тик використовуЇ розчин: A * г≥дроксих≥нол≥ну B резорцину C п≥ридину D формальдег≥ду E бензальдег≥да ¬ипробуванн€ провод€ть з хлороформним розчином 8-г≥дроксих≥нол≥ну. ≤нтенсивн≥сть флюоресценц≥њ не маЇ перевищувати флюоресценц≥ю еталону:   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
12. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ дом≥шку сульфат≥в в борн≥й кислот≥. ¬ €кост≥ основного реактиву в≥н додав: A * бар≥ю хлорид B натр≥ю сульф≥д C кал≥ю фероц≥ан≥д D ср≥бла н≥трат E амон≥ю оксалат ƒосл≥джуваний розчин довод€ть розчином амон≥аку до нейтральноњ реакц≥њ, додають хлороводневу кислоту розбавлену ≥ розчин бар≥ю хлориду:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
13. ƒл€ визначенн€ дом≥шки кал≥ю у л≥карських сполуках пров≥зор-анал≥тик проводить реакц≥ю з: A *натр≥ю тетрафен≥лборатом B натр≥ю тетраборатом C натр≥ю н≥тратом D натр≥ю сульфатом E натр≥ю сал≥цилатом Ѕ≥ла опалесценц≥€ досл≥джуваного розчину не повинна перевищувати опалесценц≥ю еталону.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001
14. ƒл€ визначенн€ дом≥шки фторид≥в у л≥карських сполуках, пров≥зор-анал≥тик проводить перегонку з вод€ною парою ≥ пот≥м визначаЇ на€вн≥сть натр≥ю фториду реакц≥Їю з: A*реактивом ам≥нометилал≥зариновоњ кислоти B реактивом т≥оацетам≥дним C реактивом метоксифен≥лоцтовоњ кислоти D реактивом роданбром≥дним E реактивом йодс≥рчистим ¬ипробуванн€ провод€ть у спец≥альному прилад≥. –ечовину зм≥шують з п≥ском, додають розб. сульфатну кислоту, нагр≥вають, в≥дг≥н збирають у колбу з натр≥ю г≥дроксидом. ѕаралельно провод€ть досл≥д з розчином еталону. ¬ обидва цил≥ндра додають ам≥нометилал≥заринову кислоту Ц синЇ забарвленн€, що з€вл€Їтьс€ зам≥сть червоного, не повино перевищувати забарвленн€ еталону:   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
15. ѕров≥зор визначаЇ дом≥шку йон≥в зал≥за у препарат≥ в≥дпов≥дно до вимог ƒ‘” з допомогою цитратноњ ≥ т≥огл≥колевоњ кислот. ѕо€ва €кого забарвленн€ св≥дчить про на€вн≥сть ц≥Їњ дом≥шки? A *–ожевого B ∆овтого C «еленого D —инього E „орного «г≥дно розд≥лу 2.4.9. ƒ‘” Ђ¬ипробуванн€ на гран≥чний вм≥ст дом≥шок. «ал≥зої:  ≥льк≥сть випробовуваноњ речовини, зазначену в окрем≥й статт≥, розчин€ють у вод≥, довод€ть об'Їм розчину водою до 10 мл ≥ перем≥шують. ƒодають 2 мл розчину 200 г/л кислоти лимонноњ ≥ 0,1 мл кислоти т≥огл≥колевоњ. ѕерем≥шують, п≥длужнюють розчином ам≥аку, довод€ть об'Їм розчину водою до 20 мл ѕаралельно за uих самих умов готують еталон, використовуючи 10 мл еталонного розчину зал≥за(Ў). „ерез 5 хв рожеве забарвленн€ випробовуваного розчину маЇ бути не ≥нтенсивн≥шим за забарвленн€ еталону   ƒ‘” 1.0, с. 80
16. ¬ €кост≥ основного реактиву при випробуванн≥ на гран≥чний вм≥ст дом≥шки фосфат≥в ƒ‘” рекомендуЇ використовувати реактив: A *сульфомол≥бденовий B м≥дно-тартратний C т≥оацетам≥дний D ацетилацетон E г≥пофосф≥т ¬изначенн€ дом≥шки фосфат≥в провод€ть з сульфомол≥бденовим реактивом у присутност≥ стануму (ѕ) хлориду у пор≥вн€нн≥ з еталонним розчином фосфат≥в Ц синЇ забарвленн€ розчину не повинно бути ≥нтенсивн≥ше, н≥ж забарвленн€ еталону. ¬ результат≥ реакц≥њ утворюЇтьс€ фосфорно-мол≥бденова кислота, €ка в≥дновлюЇтьс€ ≥онами стануму до мол≥бденовоњ син≥:   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
17. ” €кост≥ специф≥чноњ дом≥шки при анал≥з≥ еф≥ру медичного (Aether medicinales) визначають на€вн≥сть альдег≥д≥в. який з приведених реактив≥в застосовуЇтьс€ дл€ визначенн€ дом≥шки альдег≥д≥в? A * ал≥ю тетрайодомеркурат лужний B ‘енолфталењн C ‘еруму (III) хлорид D ќцтова кислота E  ал≥ю сульфа —пециф≥чну дом≥шку альдег≥д≥в в еф≥р≥ медичному визначають рективом кал≥ю тетрайодомеркуратом лужним (реактивом Ќесслера). ѕри цьому в нижньому шар≥ маЇ спостер≥гатись лише слабка опалесценц≥€:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
18. ¬каж≥ть, €кий з наведених реактив≥в використовують дл€ встановленн€ дом≥шки кальц≥ю в л≥карських речовинах A* јмон≥ю оксалат B Ѕар≥ю хлорид C  ал≥ю карбонат D јргентуму н≥трат E Ќатр≥ю сульфат –еакц≥ю провод€ть п≥сл€ нейтрал≥зац≥њ досл≥джуваного розчину оцтовою кислотою або амон≥аком ≥ додаванн€ ам≥ачного буферу.   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
       
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1227 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1904 - | 1815 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.