Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди к≥льк≥сного визначенн€.
ƒержавна фармакопе€ ”крањни, њњ структура. ѕараметри €кост≥, €к≥ використовуютьс€ дл€ стандартизац≥њ л≥карських речовин (опис, розчинн≥сть, ≥дентиф≥кац≥€ та ≥нш.). –еакц≥њ ≥дентиф≥кац≥њ на ≥они зг≥дно ƒ‘”

1.  ал≥ю хлорид ≥дентиф≥кують за ≥оном кал≥ю реакц≥Їю з: A *тартратною кислотою B цинкуран≥лацетатом C ср≥бла н≥тратом; D натр≥ю г≥дроксидом; E кал≥ю фер≥ц≥ан≥дом     ƒо дають розчин винноњ кислоти, розчин натр≥ю ацетату, 95% спирт ≥ взбовтують; утворюЇтьс€ б≥лий уристал≥чнийосад, розчинний у м≥неральних кислотах ≥ лугах: Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.9
2. —ол≥ кал≥ю внесен≥ в безбарвне полумФ€ газового пальника забарвлюють його в кол≥р A *ф≥олетовий B червоний C цегл€стий D жовтий E зелений —ол≥ кал≥ю внесен≥ в безбарвне полумФ€ газового пальника забарвлюють його в ф≥олетовий кол≥р, при розгл€данн≥ через синЇ скло Ц у пурпурово червоний.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.10
3. яким реактивом можна ≥дентиф≥кувати кал≥й в  ал≥ю ацетат≥? A *натр≥ю гексан≥трокобальтатом B амон≥ю оксалатом C бар≥ю хлоридом D натр≥ю г≥дроксидом; E магн≥ю сульфатом ƒо розчину субстанц≥њ, попередньо прожареноњ дл€ видаленн€ солей амон≥ю, додають розведену оцтову кислоту ≥ натр≥ю гексан≥трокобальтат, утворюЇтьс€ жовтий осад:     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.10
4. ’≥м≥к може п≥дтвердити в препарат≥,що м≥стить зал≥зо (II), на€вн≥сть останнього реакц≥Їю з: A* розчином кал≥ю ферроц≥анидом B розчином кал≥ю ц≥ан≥ду C розчином кал≥ю хлориду D розчином кал≥ю т≥оц≥анат E розчином кал≥ю бром≥ду ƒо сол≥ 2-х валентного феруму додають розведену хлороводнев≥ кислоту ≥ кал≥ю ферроц≥ан≥д; утворюЇтьс€ син≥й осад, нерозчинний у м≥неральних кислотах, але руйнуЇтьс€ лугами з утворенн€м феруму (ѕ) г≥дроксиду:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.8
5. Ќа€вн≥сть у склад≥ л≥карськоњ форми кат≥она зал≥за (II) може бути п≥дтверджено пров≥зором-анал≥тиком аптеки за допомогою розчину: A* амон≥ю сульф≥ду B натр≥ю хлориду C магн≥ю сульфату D кал≥ю бром≥ду E натр≥ю витрати ƒо сол≥ 2-х валентного феруму додають розчин амон≥ю сульф≥ду, утворюЇтьс€ чорний осад, розчиний у розведених у м≥неральних кислотах:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.8
6. Ќа€вн≥сть ≥он≥в б≥смуту в дерматол≥ п≥дтверджують реакц≥Їю в кислому середовищ≥ з: A * натр≥ю сульф≥дом B амон≥ю оксалатом C бар≥ю хлоридом D аргентуму н≥тратом E кал≥ю н≥тратом « натр≥ю сульф≥дом в кислому середовищ≥ ≥они в≥смуту утворюють черно-коричневий осад, €кий розчин€Їтьс€ при додаванн≥ р≥вного обТЇму концентрованоњ н≥тратноњ кислоти:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.7-8
7. ѕров≥зор-анал≥тик анал≥зуЇ ксероформ. який з наведених реактив≥в в≥н може використати дл€ ≥дентиф≥кац≥њ б≥смуту у склад≥ ксероформу? A *натр≥ю сульф≥д B бар≥ю хлорид C амон≥аку г≥дрооксид D кал≥ю натр≥ю тартрат E м≥д≥ сульфат « натр≥ю сульф≥дом в кислому середовищ≥ ≥они в≥смуту утворюють черно-коричневий осад, €кий розчин€Їтьс€ при додаванн≥ р≥вного обТЇму концентрованоњ н≥тратноњ кислоти:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.7-8
8. ѕров≥зор-анал≥тик при ≥дентиф≥кац≥њ ксероформу пров≥в реакц≥ю з натр≥ю сульф≥дом; при цьому утворивс€ чорний осад. ¬каж≥ть, €кий ≥он в≥н ви€вив: A *Ѕ≥смуту B ѕлюмбуму C ÷инку D  упруму E јргентуму « натр≥ю сульф≥дом в кислому середовищ≥ ≥они в≥смуту утворюють черно-коричневий осад, €кий розчин€Їтьс€ при додаванн≥ р≥вного обТЇму концентрованоњ н≥тратноњ кислоти:     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.7-8
9. ѕров≥зорЦанал≥тик дл€ ≥дентиф≥кац≥њ цинку сульфату додав розчин натр≥ю сульф≥ду. ўо при цьому спостер≥гаЇтьс€? A *¬ипад≥нн€ б≥лого осаду B ¬ипад≥нн€ чорного осаду C ѕо€ва зеленоњ флюорисценц≥њ D ¬ид≥ленн€ бульбашок газу E ѕо€ва жовтого забарвленн€ ÷е реакц≥€ на Zn2+. ”творюЇтьс€ б≥лий осад, легко розчинний в розведен≥й хлористоводнев≥й кислот≥, нерозчинний в розведен≥й оцтов≥й кислот≥:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.13
10. ƒл€ ≥дентиф≥кац≥њ хлорид-йону в хлоридн≥й кислот≥ јЌƒ пропонуЇ проводити реакц≥ю з наступним реактивом A *д≥оксидом марганцю B хроматом кал≥ю C н≥тратом кал≥ю D сульфатом кал≥ю E мол≥бдатом амон≥ю ѕри нагр≥ванн≥ субстанц≥њ з мангану д≥оксином вид≥л€Їтьс€ в≥льний хлор, €кий ≥дентиф≥кують за запахом:     Ђ‘армацевтична х≥м≥€ї; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.73
11. ’лорид-≥они ви€вл€ють розчином аргентуму н≥трату в кислому середовищ≥ в присутност≥ кислоти: A * н≥тратноњ B сульфатноњ C фосфатноњ D оцтовоњ E сульф≥тноњ ’лорид-≥они ви€вл€ють з розчином аргентуму н≥трату в в присутност≥ розведеноњ н≥тратноњ кислоти; утворюЇтьс€ б≥лий сирнистий осад, нерозчинний у н≥тратн≥й кислот≥ ≥ розчинний у розчин≥ амон≥аку:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.20
12. ѕров≥зор-анал≥тик п≥дтверджуЇ на€вн≥сть хлорид-≥она в молекул≥ клофел≥ну реакц≥Їю з н≥тратом ср≥бла. ”творюЇтьс€ б≥лий осад,€кий розчин€Їтьс€ в розчин≥: A* ам≥аку B кислоти азотноњ C натр≥ю н≥трату D формальдег≥ду E натр≥ю г≥дроксиду ’лорид-≥они ви€вл€ють з розчином аргентуму н≥трату в в присутност≥ розведеноњ н≥тратноњ кислоти; утворюЇтьс€ б≥лий сирнистий осад, нерозчинний у н≥тратн≥й кислот≥ ≥ розчинний у розчин≥ амон≥аку:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.20
13. ƒл€ встановленн€ ≥дентиф≥кац≥њ дифенг≥драм≥ну г≥дрохлориду використовують €к≥сну реакц≥ю на хлориди з: A *аргентуму н≥тратом B натр≥ю сульфатом C кал≥ю карбонатом D кал≥ю перманганатом E натр≥ю г≥дроксидом ’лорид-≥они ви€вл€ють з розчином аргентуму н≥трату в в присутност≥ розведеноњ н≥тратноњ кислоти; утворюЇтьс€ б≥лий сирнистий осад, нерозчинний у н≥тратн≥й кислот≥ ≥ розчинний у розчин≥ амон≥аку:     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.20
14. « метою ≥дентиф≥кац≥њ сульфогрупи в молекул≥ сульфокамфорноњ кислоти њњ нагр≥вають з карбонатом ≥ н≥тратом натр≥ю. ¬ результат≥ реакц≥њ утворюЇтьс€ сполука, €ку пров≥зору сл≥д ≥дентиф≥кувати з наступним реактивом: A *бар≥ю хлоридом B натр≥ю сульф≥дом C амон≥ю мол≥бдатом D аргентуму н≥тратом E кобальту (≤≤) хлоридом ”творюютьс€ сульфати SO42-, €к≥ реагують з бар≥ю хлоридом з утворенн€м б≥ого осаду, нерозчинного у розведених м≥неральних кислотах:   –еакц≥€ проводитьс€ у сол€нокислому середовищ≥ дл€ розчиненн€ осад≥в бар≥ю фосфат≥в ≥ карбонат≥в, €к≥ на в≥дм≥ну в≥д бар≥ю сульфату розчинн≥ у сол€н≥й кислот≥.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.18
15. Ќа€вн≥сть сульфат-≥ону в Ћ« ви€вл€ють розчином бар≥ю хлориду в присутност≥: A * розведеноњ хлороводневоњ кислоти B льод€ноњ оцтовоњ кислоти C концентрованоњ н≥тратноњ кислоти D розведеноњ фосфатноњ кислоти E розведеноњ н≥тратноњ кислоти —ульфати SO42-, €к≥ реагують з бар≥ю хлоридом з утворенн€м б≥ого осаду, нерозчинного у розведених м≥неральних кислотах:   –еакц≥€ проводитьс€ у сол€нокислому середовищ≥ дл€ розчиненн€ осад≥в бар≥ю фосфат≥в ≥ карбонат≥в, €к≥ на в≥дм≥ну в≥д бар≥ю сульфату розчинн≥ у сол€н≥й кислот≥.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.18
16. ƒл€ п≥дтвердженн€ на€вност≥ сульфат-≥она в л≥карському речовин≥ "ћагн≥ю сульфат "пров≥зор використовуЇ наступн≥ реактиви: A* розчин бар≥ю хлориду ≥ кислоту хлористоводневу B розчин амон≥ю хлориду ≥ ам≥ак C розчин ср≥бла н≥трату ≥ кислоту азотну D розчин бензолсульфокислота E розчин д≥фен≥лам≥на —ульфати SO42-, €к≥ реагують з бар≥ю хлоридом з утворенн€м б≥ого осаду, нерозчинного у розведених м≥неральних кислотах:   –еакц≥€ проводитьс€ у сол€нокислому середовищ≥ дл€ розчиненн€ осад≥в бар≥ю фосфат≥в ≥ карбонат≥в, €к≥ на в≥дм≥ну в≥д бар≥ю сульфату розчинн≥ у сол€н≥й кислот≥.     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.18
17. ‘торафур використовуЇтьс€ дл€ л≥куванн€ зло€к≥сних пухлин шлунку та ≥нших в≥дд≥л≥в шлунково-кишкового тракту. ‘торид--≥он можна визначить п≥сл€ попередньоњ м≥нерал≥зац≥њ по утворенню осаду з: A * альц≥ю хлоридом B јмон≥ю г≥дроксидом C  ал≥ю н≥тратом D Ќатр≥ю карбонатом E  ал≥ю хлоридом ѕ≥сл€ м≥нерал≥зац≥њ з сум≥шю дл€ сп≥канн€ залишок розчин€ють ≥ при рЌ = 4,0-5,0 додають розчин кальц≥ю хлориду:     Ђ‘армацевтична х≥м≥€ї; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.349
18. јтом фтору у фторурацил≥ в≥дкривають п≥сл€ м≥нерал≥зац≥њ за утворенн€м б≥лого осаду з кат≥онами: A *  альц≥ю B  ал≥ю C Ќатр≥ю D Ћ≥т≥ю E јмон≥ю ѕ≥сл€ м≥нерал≥зац≥њ з сум≥шю дл€ сп≥канн€ залишок розчин€ють ≥ при рЌ = 4,0-5,0 додають розчин кальц≥ю хлориду:   Ђ‘армацевтична х≥м≥€ї; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.349
19. Ќа анал≥з над≥йшла субстанц≥€ магн≥ю карбонату легкого. «а допомогою €кого реактиву можна п≥дтвердити на€вн≥сть в ньому кат≥она магн≥ю? A * динатр≥ю г≥дрофосфату B кал≥ю г≥дросульфату C кал≥ю г≥дрофталата D амон≥ю т≥оц≥анат E натр≥ю тетрафен≥лбората ƒо розчину додають розчини амон≥ю хлориду, амон≥аку ≥ динатр≥ю г≥дро фосфату, утворюЇтьс€ б≥лий кристал≥чний осад, розчиний у м≥неральних та оцтов≥й кислотах: јмон≥ю хлорид додаЇтьс€ дл€ запоб≥ганн€ утворенн€ осаду магн≥ю г≥дроксиду. јле й надлишку амон≥ю хлориду сл≥д уникати, так €к можуть утворюватись розчинн≥ комплекси [MgCl3]- ≥ [MgCl4]2-.     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.10
20. ќбер≥ть назву реактиву, €кий використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ ацетат-≥он≥в за вимогами ƒ‘”. A *  ислота щавлева B  ислота метоксифен≥лотцова C  ислота сал≥цилова D  ислота азотна E  ислота бензойна —убстанц≥ю нагр≥вають з р≥вною к≥льк≥стю кислоти щавелевоњ. ”творюЇтьс€ оцтова кислота, €ку визначають за запахом ≥ кислою реакц≥Їю.       ƒ‘”-1, с.68
21.ќбер≥ть назву реактиву, €кий використовуЇтьс€ дл€ ≥дентиф≥кац≥њ сульф≥т-≥он≥в за вимогами ƒ‘”. A *  ислота хлористоводнева розведена B  ислота щавлева C  ислота борна D  ислота азотна розведена E  ислота сульфосал≥цилова ƒо розчину, що м≥стить SO32- розведену хлористоводневу кислоту ≥ збовтують, поступово вид≥л€Їтьс€ с≥рчистий газ з характерним р≥зким запахом:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с. 19
22. ƒл€ проведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ л≥карських засоб≥в до складу €ких входить сульф≥т-≥он пров≥зор до розчину л≥карськоњ сполуки додаЇ кислоту хлористоводневу ≥ спостер≥гаЇ: A вид≥ленн€ газу з р≥зким запахом B вид≥ленн€ газу бурого кольору C по€ву жовтого забарвленн€ розчину D по€ву жовтого осаду E по€ву б≥лого осаду ƒо розчину, що м≥стить SO32- розведену хлористоводневу кислоту ≥ збовтують, поступово вид≥л€Їтьс€ с≥рчистий газ з характерним р≥зким запахом:     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с. 19
23. ѕров≥зор проводить ≥дентиф≥кац≥ю л≥карськоњ речовини за сульф≥т-≥онами зг≥дно до вимог ƒ‘”. який реактив знебарвлюЇтьс€ п≥д час цього досл≥дженн€? A * –озчин йоду B –озчин зал≥за (III) хлор≥ду C –озчин ам≥аку D –озчин кал≥ю йодиду E –озчин кал≥ю н≥трату ѕри додаванн≥ до сульф≥ду 0,1 ћ розчину йоду в≥дбуваЇтьс€ його знебарвленн€:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с. 19
24. ƒл€ ви€вленн€ т≥осульфатЦ≥ону, пров≥зор додав надлишок реактиву, при цьому утворивс€ б≥лий осад, €кий пов≥льно жовт≥в, бур≥в, чорн≥в. який розчин додав пров≥зор? A * аргентуму н≥трату B бар≥ю хлориду C амон≥ю оксалату D плюмбуму (≤≤) ацетату E дифен≥лам≥ну ѕри додаванн≥ ср≥бла н≥трату:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.89
25. ¬ Ћ« кат≥он кальц≥ю можна ви€вити з допомогою розчину A * амон≥ю оксалату B аргентуму н≥трату C кал≥ю перманганату D натр≥ю н≥триту E натр≥ю хлориду « розчином амон≥ю оксалату сол≥ кальц≥ю утворюють б≥лий осад, нерозчинний у розведен≥й оцтов≥й кислот≥ ≥ розчин≥ амон≥аку, розчиний у розведених м≥неральних кислотах: Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с. 10
26. ќдн≥Їю з реакц≥й ≥детинф≥кац≥њ Ћ«, €к≥ вм≥щують кат≥он кальц≥ю зг≥дно вимог ƒ‘” Ї реакц≥€ з: Aгл≥оксальг≥дрокс≥ан≥ломB г≥дроксих≥нол≥ном C г≥дроксилам≥ном D ал≥зар≥ном E кислотою сульфатною ƒо нейтрального розчину субстанц≥њ додають розчин гл≥оксальг≥дрокс≥ан≥лу у сnирт≥, розчин натр≥ю г≥дроксиду розведеного ≥ розчин натр≥ю карбонату. —ум≥ш струшують з хлороформом ≥ додають воду; хлороформний шар набуваЇ червоного забарвленн€ ƒ‘”-1, с.70
27. ƒл€ проведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ Ћ« до складу €ких входить фосфат-≥он, пров≥зор використовуЇ розчин: A аргентуму н≥трату B амон≥аку C ртут≥ н≥трату D кал≥ю хлориду E натр≥ю г≥дроксиду ‘осфат-≥он з розчином аріентуму н≥трату утворюЇ жовтий осад, розчиний у розведен≥й н≥тратн≥й кислот≥ ≥ розчин≥ амон≥аку:   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.19
28.  ат≥он натр≥ю в натр≥ю хлорид≥ при внесенн≥ в полумТ€ газового пальника забарвлюЇ його в кол≥р A *жовтий B цегл€стий C ф≥олетовий D червоний E зелений  ат≥он натр≥ю в натр≥ю хлорид≥ при внесенн≥ в полумТ€ газового пальника забарвлюЇ його в жовтий кол≥р     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.12
29.  ат≥он натр≥ю в натр≥ю цитрат≥ ≥дентиф≥кують за утворенн€м б≥лого осадуз: A *кал≥ю п≥роантимонатом B бар≥ю хлоридом; C зал≥за [≤≤≤] хлоридом; D аргентуму н≥тратом; E кал≥ю фероц≥ан≥дом Ќатр≥й з кал≥ю п≥роантимонатом (кал≥ю гексаг≥дроксистиб≥ату(V)) утворюЇ б≥лий осад:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.45
30. ƒл€ ≥дентиф≥кац≥њ Ћ«, що м≥стить карбонат-≥он, зг≥дно з вимогами ƒ‘”, пров≥зор повинен використовувати наступний реактив: A *кислоту оцтову розведену B реактив Ќесслера C розчин кал≥ю йодиду D розчин натр≥ю г≥дроксиду E розчин натр≥ю хлориду ¬ результат≥ реакц≥њ карбонат ≥ону з розведеною оцтовою кислотою вид≥л€Їтьс€ вуглекислий газ, €кий утворюЇ б≥лий осад при пропусканн≥ кр≥зь вапн€ну воду:     Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.16
31. « допомогою €кого реактиву можна розр≥знити розчини карбонату ≥ г≥дрокарбонату натр≥ю? A *ћагн≥ю сульфат B Ќатр≥ю сульфат C Ќатр≥ю хлорид D  ал≥ю йодид E  ал≥ю хлорат 1.–озчин карбонату з насиченим розчином магн≥ю сульфату утворюЇ б≥лий осад, а розчин г≥дрокарбонату утворюЇ з насиченим розчином магн≥ю сульфату б≥лий осад т≥льки при кип€т≥нн≥: 2. –озчин карбонату (1:10) забарвлюЇтьс€ у червоний кол≥р при додаванн≥ крапл≥ розчину фенолфталењну, а розчин г≥дрокарбонату Ц н≥. Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001, с.16
32. який реактив використовуЇтьс€ п≥д час проведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ ≥он≥в арсену за вимогами ƒ‘”. A * –еактив г≥пофосф≥ту B –озчин кал≥ю йодв≥смутату C –озчин натр≥ю г≥дроксиду D –еактив т≥оацетам≥ду E –озчин альфа-нафтолу 5 мл випробовуваного розчину нагр≥вають на вод€н≥й бан≥ з р≥вним об'Їмом реактиву г≥пофосф≥ту,утворюЇтьс€ коричневий осад:     ƒ‘”-1, с.68
33. «г≥дно з вимогою ƒ‘”, реакц≥ю ≥дентиф≥кац≥њ йодид-≥он≥в провод€ть в середовищ≥ розведеноњ сульфатноњ кислоти в присутност≥ хлороформу д≥Їю A *K2Cr2O7 B K2SO4 C NH4NO3 D Na2CO3 E NaSCN ”творюЇтьс€ йод: який забарвлюЇх хлороформний шар у ф≥олетовий або червоно-ф≥олетовий кол≥р.   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ. с.42

 

ћетоди к≥льк≥сного визначенн€.

1. ¬ибер≥ть л≥карську речовину, €ку можна визначити методом перманганатометр≥њ A * ѕероксид водню B —ульфат магн≥ю C Ќ≥котинова кислота D ѕарацетамол E Ќовокањн ѕр€ма перманганатометр≥€ без ≥ндикатору, љ=2,5:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
2. ѕров≥зору перед пр€мим броматометричним визначенн€м миш'€ковистого анг≥дриду, зг≥дно вимогам јЌƒ, до досл≥джуваного розчину необх≥дно додати: A* кал≥ю бром≥д B кал≥ю н≥трат C натр≥ю хлорид D натр≥ю т≥осульфат E натр≥ю г≥дроксид ѕр€ма броматометр≥€ з контрольним досл≥дом, ≥ндикатор- метиловий червоний, љ=3/2. ¬ точц≥ екв≥валентност≥ ≥ндикатор знебарвлюЇтьс€:     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
3. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ к≥льк≥сний вм≥ст Ћ« зворотним йодометричним методом. який з перерахованих титрованих розчин≥в в≥н повинен використовувати? A *натр≥ю т≥осульфат B ср≥бла н≥трат C натр≥ю н≥трит D натр≥ю едетат E кал≥ю бромат ћетодом зворотноњ йодометр≥й можна визначати сполуки, €к≥ пов≥льно окислюютьс€ йодом (≥зон≥азид), утворюють з ним комплексн≥ сполуки (кофењн), дають реакц≥ю ароматичого зам≥щенн€ (антип≥рин), або потребують дл€ стех≥ометричного необоротного окисненн€ лужного середовища (формальдег≥д, глюкоза, фурацил≥н). ¬ останьому випадку окисненн€ йде за схемою: ѕ≥сл€ завершенн€ реакц≥њ надлишок йоду в≥дтитровують натр≥ю т≥осульфатом. якщо окисненн€ йшло в лужному середовищ≥, до реакц≥йноњ сум≥ш≥ спочатку додають надлишок кислоти, а пот≥м йод, що вид≥ливс€, в≥дтитровують натр≥ю т≥осульфатом: Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001
4. ѕров≥зору-анал≥тику необх≥дно провести анал≥з очних крапель, до складу €ких входить кал≥ю йодид. ƒл€ його к≥льк≥сного визначенн€ використовуЇтьс€ метод: A *аргентометр≥≥ B комплексонометр≥њ C перманганатометр≥€ D кислотно-основного титруванн€ E н≥тр≥тометр≥≥ јргентометр≥€ за методом ‘а€нса, ≥ндикатор Ц натр≥ю еозинат, љ=1:   ¬ точц≥ екв≥валентност≥ осад стаЇ рожевим внасл≥док адсорбц≥њ на ньому ≥ндикатору.   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
5. ѕров≥зор-анал≥тик проводить к≥льк≥сне визначенн€ субстанц≥њ ср≥бла н≥трату методом т≥оц≥анатометр≥≥. ¬ €кост≥ ≥ндикатора в цьому випадку використовуЇтьс€: A *зал≥за (III) амон≥ю сульфат B натр≥ю еоз≥нат C кал≥ю хромат D фенолфталењн E розчин крохмалю ѕр€ма т≥оц≥онатометр≥€, ≥ндикатор Ц зал≥зоамон≥Ївий галун (зал≥за (III) амон≥ю сульфат); титрують в середовищ≥ розведеноњ н≥тратноњ кислоти до жовто-червоного забарвленн€, љ=1:   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
6. ѕри проведенн≥ к≥льк≥сного визначенн€ кал≥ю хлориду аргентометричним методом (зворотне титруванн€) зг≥дно ƒ‘” в €кост≥ ≥ндикатора використовуЇтьс€: A * зал≥за (III) амон≥ю сульфат B д≥фен≥лкарбазон C кал≥ю хромат D фенолфталењн E натр≥ю еоз≥нат «вортн€ аргентометр≥€ за ‘ольгардом в присутност≥ дибутилфталату,, ≥ндикатор Ц зал≥зоамон≥Ївий галун (зал≥за (III) амон≥ю сульфат); перерахунок ведуть на суху речовину, љ=1: KCl +AgNO3→ AgCl↓ + KNO3   ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
7.  ≥льк≥сний вм≥ст натр≥ю йодиду зг≥дно ƒ‘” визначають методом: A * йодатометр≥≥ B аргентометр≥≥ C н≥тритометр≥≥ D перманганатометр≥€ E броматометр≥≥ ѕр€ма йодатометр≥€. “итрують розчином кал≥ю йодиду в присутност≥ хлористоводневоњ кислоти до переходу червоного забарвленн€ в жовте. ƒодають хлороформ ≥ титрують до знебарвленн€ хлороформного шару. ѕерерахунок ведуть на суху речовину, S=2: 2NaI+KIO3+6HCl→3ICl+3NaCl+3H2O     ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
8. ѕров≥зор-анал≥тик визначаЇ к≥льк≥сний вм≥ст Ћ« зворотним броматометричним методом. який з перерахованих титрованих розчин≥в в≥н повинен використати: A * Ќатр≥ю т≥осульфат B  ал≥ю бромат C Ќатр≥ю едетат D Ќатр≥ю н≥трит E јргентуму н≥трат «воротн≥м броматометричним методом визначають речовини, €к≥ пов≥льно реагують з бромом (феноли, ароматичн≥ ам≥ни). ƒо розчину речовини додають розчин кал≥ю бром≥ду, кал≥ю бромату, сульфатну або хлороводнев≥ кислоту. Ѕром, що вид≥ливс€, вступаЇ в реакц≥ю електроф≥льного зам≥щенн€. Ќадлишок брому визначають йодометрично Ц додають кал≥ю йодид, ≥ йод, що вид≥ливс€, в≥дтитровують натр≥ю т≥осульфатом.   Ђ‘армацевтичний анал≥зї, п≥д заг. ред. ѕ.ќ. Ѕезуглого, ’арк≥в, 2001
9. Ћѕ з групи алкалоњд≥в, к≥льк≥сно визначають методом ацидиметр≥њ у неводному середовищ≥. “итрантом виступаЇ: A * ’лорна кислота B Ќатр≥ю т≥осульфат C —≥рчана киислота D ƒиметилформам≥д E јзотно-кисле ср≥бло ¬ €кост≥ титранту використовують хлорну кислоту - Ќ—≤ќ4
10. «агальним методом визначенн€ к≥льк≥сного вм≥сту препарат≥в з групи галоген≥д≥в лужних метал≥в Ї: A *аргентометр≥€ B перманганатометр≥€ C комплексонометр≥€ D алкал≥метр≥€ E н≥тритометр≥€ јргентометр≥€ базуЇтьс€ на реакц≥њ утворенн€ осад≥в хлорид-, бром≥д-, йодид-, т≥оц≥онат-≥он≥в з сол€ми аріентуму. ¬изначенн€ точки екв≥валентност≥ проводитьс€ в≥зуально за допомогою ≥ндикатор≥в або потенц≥ометрично. «астосовуютьс€ ≥ндикатори, €к≥ утворюють забарвлен≥ осади або комплекси або ж адсорбц≥йн≥ ≥ндикатори.
11. ƒл€ к≥льк≥сного визначенн€ субстанц≥њ фторурацилу зг≥дно ƒ‘” використовують метод неводного титруванн€. який титрований розчин йому необх≥дно використати? A *“етрабутиламон≥ю г≥дроксиду B Ќатр≥ю н≥триту C  ал≥ю бромату D јмон≥ю т≥оц≥анату E Ќатр≥ю едетату ѕр€ма алкал≥метр≥€ в неводному середовищ≥, ≥ндикатор тимоловий син≥й, љ=1. “итрують розчином тетрабутиламон≥ю г≥дроксиду [N(C4H9)4]OH в середовищ≥ ƒћ‘ј, паралельно провод€ть контрольний досл≥д.   ƒ‘” 1.0, с. 469
12.  ≥льк≥сний вм≥ст дифенг≥драм≥ну г≥дрохлориду у в≥дпов≥дност≥ з вимогами ƒ‘” визначаЇтьс€ методом алкал≥метр≥≥. ¬ €кост≥ титранту використовуЇтьс€ розчин: A * натр≥ю г≥дроксиду B кал≥ю бромата C натр≥ю т≥осульфату D кал≥ю перманганату E кислоти хлористоводневоњ 0.250 г субстанц≥њ розчин€ють у 50 мл 95% спирту,додають 5.0 мл 0.01 M розчину кислоти хлористоводневоњ, титрують 0.1ћ розчином натр≥ю г≥дроксиду потенц≥ометрично. ƒо розрахунку беруть об'Їм титранту м≥ж двома стрибками потенц≥ал≥в на крив≥й титруванн€.     ƒ‘” 1.2, с. 430
13. ѕри проведенн≥ к≥льк≥сного визначенн€ кислоти аскорб≥новоњ йодометричним методом зг≥дно ƒ‘” в €кост≥ ≥ндикатора використовуЇтьс€: A * крохмаль B д≥фен≥лкарбазон C бромфеноловий син≥й D фенолфталењн E мурексиду 0,150 г субстанц≥њ розчин€ють у сум≥ш≥ 10 мл кислоти с≥рчаноњ розведеноњ ≥ 80 мл води, в≥льноњ в≥д вуглецю д≥оксиду. ƒодають 1 мл розчину крохмалю ≥ титрують 0,05 ћ розчином йоду до одержанн€ ст≥йкого синьо-ф≥олетового забарвленн€.   ƒ‘” 1.0, с. 388
14. ≤ндикатором при зворотному йодхлорметричному метод≥ к≥льк≥сного визначенн€ етакридину лактату Ї: A * рохмаль B “ропеол≥н 00 C ћетиловий черв. D Ѕромтимоловий син≥й E ћетиловий оранж. «воротн€ йодохлорметр≥€, ≥ндикатор Ц крохмаль, љ=1/2: ‘армацевтична х≥м≥€; п≥д заг. ред.проф. Ѕезуглого ѕ.ќ.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1073 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2163 - | 1842 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.