Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док формуванн€ ™вропейськоњ  ом≥с≥њ
ѕор€док формуванн€  ом≥с≥њ зазнав ≥стотних зм≥н з створенн€м ™вропейського —оюзу. ѕризначенн€ √олови та член≥в  ом≥с≥њ зд≥йснюЇтьс€ державами-членами ™вропейського —оюзу.

ѕризначенн€ зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ угоди м≥ж державами-членами ≥ т≥льки за умови дос€гненн€ консенсусу.  андидатури на зам≥щенн€ м≥сць у  ом≥с≥њ пропонуютьс€ державами-членами.

¬≥дпов≥дно до ƒоговору про ™вропейський —оюз формуванн€ всього складу  ом≥с≥њ повинно передувати дос€гненн€ угоди щодо кандидатури √олови  ом≥с≥њ. ѕрактика п≥дтверджуЇ, що нав≥ть запереченн€ одн≥Їњ з держав-член≥в —оюзу проти висунутоњ кандидатури виключаЇ можлив≥сть призначенн€. ¬исунута кандидатура представл€Їтьс€ на схваленн€ ™вропейського парламенту. —хвалений ѕарламентом кандидат сп≥льно з ур€дами держав-член≥в бере участь у п≥дбор≥ кандидатур, запропонованих до призначенн€ до складу член≥в  ом≥с≥њ. ¬исунут≥ таким чином кандидати сп≥льно з √оловою вже €к колег≥ального органу представл€ютьс€ ѕарламенту, €кий повинен винести своЇ судженн€. ” раз≥ схваленн€ з боку представницького органу ур€ди держав-член≥в за њх сп≥льною згодою виробл€ють оф≥ц≥йне призначенн€  ом≥с≥њ, ≥ вона приступаЇ до виконанн€ своњх обов'€зк≥в.

√олова та члени  ом≥с≥њ мають задовольн€ти ц≥лий р€д вимог. ѕерш за все, вс≥ вони повинн≥ складатис€ у громад€нств≥ ™вропейського —оюзу.  ожна держава-член —оюзу маЇ бути представлено не менш €к одним, ≥ не б≥льше н≥ж двома своњми громад€нами. ÷≥ останн≥ повинн≥ волод≥ти високою профес≥йною квал≥ф≥кац≥Їю, практичним досв≥дом ≥ зд≥йснювати своњ функц≥њ виключно в ≥нтересах —п≥втовариств ≥ —оюзу. ” цих ц≥л€х при п≥дбор≥ кандидат≥в до складу  ом≥с≥њ особливу увагу надаЇтьс€ п≥дтвердженн€ незалежност≥ цих кандидат≥в, €к≥ не можуть ≥ не повинн≥ отримувати вказ≥вок в≥д свого ур€ду або д≥€ти в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й свого ур€ду. «вичайно, на практиц≥ така абсолютна ≥ повна незалежн≥сть член≥в  ом≥с≥њ недос€жна, тим б≥льше що можлив≥сть нового призначенн€ п≥сл€ зак≥нченн€ строку повноважень залежить, перш за все, в≥д нац≥онального ур€ду. “им не менш, у вс≥й своњй д≥€льност≥ члени  ом≥с≥њ зобов'€зан≥ керуватис€ ≥нтересами ≥нтеграц≥йних об'Їднань ≥ забезпечувати дос€гненн€ тих ц≥лей ≥ завдань, €к≥ сформульован≥ в установчих договорах. „лени  ом≥с≥њ, або, €к вони часто ≥менуютьс€, ком≥сари, повинн≥ утримуватис€ в≥д зд≥йсненн€ €ких би то не було акт≥в ≥ д≥й, що суперечать характером виконуваних ними обов'€зк≥в. ¬нутр≥шн≥й регламент  ом≥с≥њ робить особливий наголос на доброчесний, скромне повед≥нку ≥ п≥дтверджуЇ несум≥сн≥сть ц≥Їњ посади з ≥ншими оплачуваними або нав≥ть неоплачуваними посадами. „есн≥сть ≥ добропор€дн≥сть ставитьс€ в обов'€зок членам  ом≥с≥њ не т≥льки в пер≥од оф≥ц≥йного виконанн€ ними посадових обов'€зк≥в, а й по догл€ду у в≥дставку. ѕорушенн€ цих зобов'€зань, констатоване —удом ™—, до €кого можуть звернутис€ –ада чи  ом≥с≥€, може т€гти за собою примусову в≥дставку члена  ом≥с≥њ або позбавленн€ його права на пенс≥ю або на ≥нш≥ п≥льги ≥ прив≥лењ, пов'€зан≥ ≥з зд≥йсненн€м ц≥Їњ посади.

ѕ≥дтвердженн€м високого профес≥онал≥зму найчаст≥ше на практиц≥ служить попередн€ кар'Їра призначуваного члена  ом≥с≥њ. «а загальним правилом м≥сц€ в  ом≥с≥њ займають колишн≥ глави нац≥ональних ур€д≥в ≥ колишн≥ м≥н≥стри, €к≥ мають значний досв≥д пол≥тичного кер≥вництва та адм≥н≥стративного управл≥нн€.

 ом≥с≥€ та њњ члени призначаютьс€ строком на 5 рок≥в. ƒострокова ваканс≥€ зам≥щуЇтьс€ в тому ж пор€дку, в €кому проводитьс€ призначенн€ член≥в  ом≥с≥њ при њњ формуванн≥. Ќовопризначений член  ом≥с≥њ виконуЇ своњ обов'€зки аж до зак≥нченн€ загального терм≥ну повноважень даного складу ™ . ¬аканс≥€ може мати м≥сце у випадку хвороби або смерт≥ члена  ом≥с≥њ, при добров≥льн≥й в≥дставц≥ та складанн€ повноважень, а також у результат≥ примусовоњ в≥дставки. –≥шенн€ про примусову в≥дставку, пов'€зане з порушенн€м обов'€зк≥в члена  ом≥с≥њ, приймаЇтьс€ —удом ™—, €кий д≥Ї за пропозиц≥Їю –ади чи  ом≥с≥њ.  ожен член  ом≥с≥њ очолюЇ певний напр€м д≥€льност≥ ≥ керуЇ роботою в≥дпов≥дних адм≥н≥стративних служб. „лен  ом≥с≥њ маЇ св≥й власний апарат, €кий утворюЇ його каб≥нет, члени €кого п≥дбираютьс€ та призначаютьс€ особисто самим ком≥саром з його розсуд. ќднак такого роду призначенн€ не повинн≥ суперечити ан≥ критер≥€м профес≥йноњ квал≥ф≥кац≥њ, ан≥ вимогам морал≥.

…де у в≥дставку, член  ом≥с≥њ може бути призначений повторно. ¬ ≥стор≥њ ™— приклад≥в цього досить багато.

ѕроцедура формуванн€ складу  ом≥с≥њ:

Ј ур€ди держав-член≥в домовл€ютьс€ щодо кандидатури нового √олови ™вропейськоњ  ом≥с≥њ;

Ј кандидатура √олови  ом≥с≥њ затверджуЇтьс€ ™вропейським ѕарламентом;

Ј новообраний √олова  ом≥с≥њ, п≥сл€ консультац≥й з нац≥ональними ур€дами, добираЇ ≥нших член≥в  ом≥с≥њ;

Ј –ада ™— схвалюЇ список кандидат≥в квал≥ф≥кованою б≥льш≥стю голос≥в ≥ передаЇ його ™вропейському ѕарламенту на затвердженн€;

Ј ™вропейський ѕарламент на своЇму зас≥данн≥ проводить сп≥вбес≥ду з кожним кандидатом ≥ голосуЇ щодо складу  ом≥с≥њ в ц≥лому;

Ј п≥сл€ затвердженн€ ѕарламентом, новий склад  ом≥с≥њ оф≥ц≥йно призначаЇтьс€ –адою ™—, €ка голосуЇ квал≥ф≥кованою б≥льш≥стю.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 574 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1350 - | 1185 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.