Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ поради щодо п≥дготовки до даноњ теми
ѕри вивченн≥ даноњ теми необх≥дно засвоњти пон€тт€: Ђ псих≥каї, Ђпсихолог≥€ї, Ђправої, Ђ≥нтеграц≥€ї, Ђюридична психолог≥€ї.

ƒоц≥льно опрацьовувати рекомендовану л≥тературу за формами, €к≥ обираютьс€ самост≥йно, а саме: конспект, тези, план, таблиц€, схема, висновки, тощо. ћожна пор≥внювати зм≥ст матер≥алу з питань теми в р≥зних джерелах.

ƒл€ вдалого засвоЇнн€ ц≥Їњ теми, здобувачам вищоњ осв≥ти рекомендуЇтьс€ звернутись не лише до базового (обовТ€зкового) списку л≥тератури, а й до ≥нших наукових джерел, €к≥ можна знайти у б≥бл≥отец≥ ун≥верситету. ѕ≥д час розгл€ду теми, сл≥д, також, використовувати науков≥ прац≥ €к украњнських, так ≥ заруб≥жних вчених.

« метою засвоЇнн€ основних теоретичних положень теми, усв≥домленн€ њњ актуальних проблем ≥ пошук≥в њх шл€х≥в вир≥шенн€:

1. ѕростежте наступн≥сть у розвитку юридичноњ психолог≥њ в≥д давнини до нашого часу.

2. ¬изначите предмет ≥ завданн€ юридичноњ психолог≥њ. ѕо€сн≥ть €ке значенн€ дл€ науки маЇ њх встановленн€.

3. ќхарактеризуйте систему юридичноњ психолог≥њ.

4. ѕо€сн≥ть чим методи юридичноњ психолог≥њ в≥др≥зн€ютьс€ в≥д метод≥в ≥нших наук.

5. ƒовед≥ть зв'€зок юридичноњ психолог≥њ з ≥ншими науками.

6. ѕокаж≥ть роль юридичноњ психолог≥њ в оптим≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥.

 


“≈ћј є2. ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќј ’ј–ј “≈–»—“» ј ё–»ƒ»„Ќќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

(2 години)

ѕЋјЌ Ћ≈ ÷≤ѓ:

1. ѕсихолог≥чна структура юридичноњ д≥€льност≥

2. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ юридичноњ д≥€льност≥.

3. —оц≥ально-психолог≥чн≥ аспекти юридичноњ д≥€льност≥.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≥тература:

1. јлександров ƒ.ќ., јндросюк ¬.√.,  азм≥ренко Ћ.≤. та ≥нш≥. ёридична психолог≥€: ѕ≥дручик / «а загальн. –ед.. Ћ.≤.  азм≥ренко, ™.ћ. ћоњсЇЇва. Ц  .:  Ќ“, 2007.

2. Ѕедь ¬.¬. ёридична психолог≥€: Ќавч. пос≥б. / ¬. ¬. Ѕедь Ц Ћьв≥в: ЂЌовий св≥тї - 2000ї, 2010.

3. Ѕочелюк ¬. …. ёридична психолог≥€. Ќавч. пос≥б./¬.…. Ѕочелюк Ц  : ÷”Ћ, 2010.

4.  оновалова ¬.ќ., Ўеп≥тько ¬.ё. ёридична психолог≥€: јкадем≥чний курс: ѕ≥друч. дл€ студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. / ¬.ќ.  оновалова, ¬.ё. Ўеп≥тько Ц  .:  онцерн Ђ¬идавничий ƒ≥м Ђ≤н ёреї, 2004.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€. 3-тЇ виданн€ перероблене та доповнене: ѕ≥дручник / —. ƒ. ћаксименко Ц  .: ÷”Ћ, 2010.

6. ѕальм √.ј. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / √.ј. ѕальм - .: ÷ЌЋ, 2009.

7. ѕсихолог≥€ / «а редакц≥Їю ё.Ћ. “роф≥мова. Ц  .: Ћиб≥дьї, 2005.

8. —ергЇЇнкова ќ.ѕ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / ќ.ѕ. —ергЇЇнкова Ц  .: ÷”Ћ, 2015.

ћета лекц≥њ:

—формувати у здобувач≥в вищоњ осв≥ти ц≥л≥сне у€вленн€ про психолог≥чн≥ основи юридичноњ д≥€льност≥; забезпечити розум≥нн€ сутност≥ основних компонент≥в психолог≥чноњ структури юридичноњ д≥€льност≥ та њњ психолог≥чних особливостей; допомогти усв≥домити соц≥альний контекст профес≥йноњ д≥€льност≥ юрист≥в.

 

¬—“”ѕ

ƒ≥€льн≥сть Ц це специф≥чна форма св≥домого, ц≥леспр€мованого активного ставленн€ людини до оточуючоњ д≥йсност≥ дл€ њњ доц≥льноњ зм≥ни та перетворенн€. јнал≥з конкретноњ д≥€льност≥ можливий лише за умови визначенн€ потреб, мотив≥в такоњ д≥€льност≥ та умов дос€гненн€ мети.

ћета юридичноњ д≥€льност≥ визнача≠Їтьс€ необх≥дн≥стю забезпеченн€ умов дл€ функц≥онуванн€ правовоњ держави та нормальноњ життЇд≥€льност≥ кожного конкретно≠го громад€нина такоњ держави.

ќб'Їкти юридичноњ д≥€льност≥ - це переважно особи, що перебувають у конфл≥ктних стосунках ≥з законом, порушують правов≥ нор≠ми чи Ї нос≥€ми ≥нформац≥њ, значимоњ дл€ розкритт€ та роз≠сл≥дуванн€ злочин≥в, њх проф≥лактики. —юди ж сл≥д в≥днести специф≥чн≥ емоц≥йн≥ стани об'Їкт≥в, специф≥чн≥сть ≥нформа≠ц≥њ, що збираЇтьс€ в процес≥ д≥€льност≥, особливост≥ њњ опра≠цюванн€ та закр≥пленн€.

ќсоблив≥ умови юридичноњ д≥€льност≥ створюютьс€ тими психолог≥ч≠ними в≥дносинами, €к≥ супроводжують њњ зд≥йсненн€. ¬они визначаютьс€ повед≥нкою ос≥б, що порушили закон чи Ї но≠с≥€ми ≥нформац≥њ про нього, њх ставленн€м до суб'Їкта д≥€ль≠ност≥ - прац≥вника правозастосовних чи правоохоронних установ.

ƒл€ вивченн€ та оптим≥зац≥њ юридичноњ д≥€льност≥ необх≥дне ц≥л≥сне у€вленн€ про њњ психолог≥чн≥ основи. “ому одн≥Їю з центральних проблем юридичноњ психолог≥њ Ї вивченн€ ≥ розкритт€ законом≥рностей юридичноњ д≥€льност≥. ÷е потребуЇ, насамперед, встановленн€ психолог≥чноњ струк≠тури д≥€льност≥, що даЇ можлив≥сть б≥льш повно ≥ глибоко вивчити вс≥ особливост≥ д≥€льност≥, ретельн≥ше п≥дго≠туватись до њњ ефективного виконанн€. ¬и€вленн€ та вивченн€ психо≠лог≥чноњ структури Ї необх≥дною передумовою ≥ дл€ вир≥шен≠н€ проблем науковоњ орган≥зац≥њ ц≥Їњ д≥€льност≥.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

723 - | 642 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.