Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ўо виникають на п≥дприЇмств≥
 

 

ѕри визначенн≥ оптимальноњ виробничоњ програми на першо- му план≥ стоњть дос€гненн€ високоњ рентабельност≥. ћова йде про отриманн€ прибутку з урахуванн€м виторгу в≥д продажу ≥ затрат.

ѕри оптим≥зац≥њ виробничоњ програми необх≥дно використову-

вати ор≥Їнтован≥ на прибуток критер≥њ. –озгл€д одних т≥льки за-

трат, €к це прийн€то при розрахунках на основ≥ повних затрат,

недостатньо. ѕор€д ≥з затратами сл≥д враховувати додатков≥ фак-

тори, €к≥ впливають на величину виторгу в≥д продаж≥в.

“аким чином, ≥снуЇ т≥сний взаЇмозвТ€зок м≥ж виробництвом ≥

збутом. ѕлануванн€ збутовоњ ≥ виробничоњ програми Ч Їдиний

проблемний комплекс. ќднак на практиц≥ кер≥вник в≥дд≥лу збуту

≥ начальник виробничого в≥дд≥лу часто по-р≥зному дивл€тьс€ на

проблеми. “ому на багатьох п≥дприЇмствах виникають протир≥ч-

ч€ м≥ж збутом ≥ виробництвом.

ѕроблематика плануванн€ виробничоњ програми визначаЇтьс€

перш за все видом ≥ к≥льк≥стю Ђвузьких м≥сцьї у виробництв≥.

 р≥м того, значенн€ мають можлив≥ альтернативн≥ технолог≥чн≥

процеси. ћова йде про встановленн€ обладнанн€ ≥ про ≥нтенсив-

н≥сть його використанн€ у виробничому процес≥.

Ќа п≥дприЇмств≥ ≥снують три принципов≥ п≥дходи:

а) в≥дсутн≥сть Ђвузьких м≥сцьї.

ќск≥льки њх немаЇ, то виготовл€тис€ може вс€ продукц≥€ в ма-

ксимально можлив≥й к≥лькост≥.

ѕоки у виробництв≥ немаЇ Ђвузьких м≥сцьї, критер≥Їм прийн-

€тт€ р≥шенн€ про включенн€ продукту в оптимальну виробничу

програму Ї позитивна сума покритт€ Ч це р≥зниц€ м≥ж виручкою

в≥д продажу ≥ зм≥нними затратами на одиницю продукц≥њ.  ожен

продукт з позитивною сумою покритт€ в умовах в≥дсутност≥ Ђву-

зьких м≥сцьї вносить св≥й внесок у покритт€ пост≥йних затрат.


б) на€вн≥сть одного Ђвузького м≥сц€ї

ћоже по€снюватис€ двома причинами:

• €кщо виробничий процес одноступеневий, то ≥снуючих по-

тужностей недостатньо дл€ виробництва максимально можливоњ

к≥лькост≥ вс≥х продукт≥в з позитивними сумами покритт€.

• €кщо виробничий процес багатоступеневий, то Ђвузьке м≥с-

цеї виникаЇ т≥льки на одн≥й д≥л€нц≥, потужност≥ €коњ не вистачаЇ

дл€ виробництва вс≥х продукт≥в.

якщо на п≥дприЇмств≥ виникаЇ Ђвузьке м≥сцеї, то дл€ оптим≥-

зац≥њ виробничоњ програми необх≥дно використовувати в≥дносну

суму покритт€, €ку визначають в одиницю часу завантаженн€

Ђвузького м≥сц€ї.


 

јбсолютна сума


 

покритт€


¬≥дносна =


одиниц≥ продукц≥њ


 

. (5.38)


сума


покритт€


„ас виготовленн€ одиниц≥ продукц≥њ


 

“аким чином визначаЇтьс€, ск≥льки часу необх≥дно дл€ оброб-

ки окремих продукт≥в на д≥л€нц≥, €ка Ї Ђвузьким м≥сцемї.

в) на€вн≥сть дек≥лькох Ђвузьких м≥сцьї.

якщо при перев≥рц≥ програм збуту ≥ виробництва ви€витьс€,

що у виробництв≥ Ї в≥дразу дек≥лька Ђвузьких м≥сцьї, то прийн-

€тт€ р≥шенн€ Ї набагато складн≥шим. ” такому раз≥ сл≥д викорис-

товувати методи л≥н≥йного програмуванн€.

 

 

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ »

 

1. як класиф≥кують в≥дхиленн€ в≥д норм?

2. « €кою метою проводитьс€ пор≥вн€льний анал≥з?

3. яка к≥нцева мета факторного анал≥зу?

4. ўо таке диференц≥ац≥€ витрат ≥ €ке њњ застосуванн€ в контрол≥нгу?

5. ќхарактеризуйте основн≥ методи диференц≥ац≥њ витрат.

6. ўо €вл€Ї собою ј¬— Ч анал≥з ≥ €ка сфера його застосуванн€?

7. яким чином можна визначити оптимальний обс€г замовлень?

8. яка посл≥довн≥сть проведенн€ стратег≥чного анал≥зу витрат?

9. ўо таке Ђточка беззбитковост≥ї та €кими способами њњ можна

визначити?

10. ўо €вл€Ї собою маржинальний дох≥д ≥ €ка методика розрахунку

коеф≥ц≥Їнта маржинального доходу?

11. як≥ ≥снують шл€хи визначенн€ результату впливу зм≥ни витрат,

ц≥ни та обс€гу реал≥зац≥њ на прибуток?

12. ўо таке Ђг≥потетична одиниц€ продукц≥њї ≥ в €ких випадках в≥д-

буваЇтьс€ њњ розрахунок?


 
13. як≥ особливост≥ анал≥зу взаЇмозвТ€зку Ђвитрати-обс€г-прибу-

токї в умовах багатапродуктового виробництва?

14. як≥ припущенн€ покладен≥ в основу анал≥зу взаЇмозвТ€зку Ђви-

трати-обс€г-прибутокї?

15. 3 €кою метою проводитьс€ анал≥з невизначеност≥ та в≥дчутност≥?

16. як≥ критер≥њ покладен≥ в основу прийн€тт€ виважених управл≥н-

ських р≥шень?

17. « €кою метою проводитьс€ анал≥з використанн€ маржинально-

го доходу?

18. ўо €вл€Ї собою маржинальний дох≥д на обмежувальний фак-

тор ≥ коли в≥н використовуЇтьс€?

19. ўо таке Ђчасовий горизонтї ≥ €ка сфера д≥њ метод≥в контрол≥н-

гу стосовно цього?

20. ” чому пол€гаЇ к≥нцева мета оперативних ≥ стратег≥чних мето-

д≥в контрол≥нгу?

21. ўо саме в≥дноситьс€ до оперативних метод≥в контрол≥нгу ≥ на

€к≥ показники д≥€льност≥ вони впливають?

22. ” чому про€вл€Їтьс€ взаЇмозвТ€зок оперативного ≥ стратег≥ч-

ного контрол≥нгу?


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 292 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1510 - | 1474 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.