Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—тосунки ”крањни та ™— на сучасному етап≥
ѕравовою основою в≥дносин м≥ж ”крањною та ™— Ї ”года про партнерство та сп≥вроб≥тництво (”ѕ—), п≥дписана16 червн€ 1994 р. ”года набула чинност≥ 1 березн€ 1998р., терм≥н њњ д≥њ завершуЇтьс€ 28 лютого 2008 року. ”года започаткувала сп≥вроб≥тництво з широкого кола пол≥тичних, торговельно-економ≥чних та гуман≥тарних питань. « огл€ду на близьке завершенн€ терм≥ну д≥њ ”ѕ—, 5 березн€ 2007 року ”крањна та ™— розпочали переговорний процес щодо укладенн€ нового рамкового договору, €кий тимчасово носить робочу назву "нова посилена угода" м≥ж ”крањною та ™—. Ќа пер≥од до укладенн€ угоди щороку автоматично продовжуЇтьс€ чинн≥сть ”ѕ— за взаЇмною згодою стор≥н.«начний позитивний пол≥тичний вплив на розвиток в≥дносин м≥ж ”крањною та ™— мало розширенн€ ™— у 2004 роц≥, завд€ки €кому у склад≥ ™вросоюзу з'€вилас€ так звана "група друз≥в ”крањни" Ц низка центральноЇвропейських крањн з традиц≥йними партнерськими зв'€зками з нашою державою. яскраве п≥дтвердженн€ вибору ”крањни на користь демократичного шл€ху розвитку спри€ло ірунтовн≥й переоц≥нц≥ ™— своЇњ пол≥тики щодо ”крањни, пошуку нових, нестандартних ≥нструмент≥в та механ≥зм≥в. ѕевну позитивну роль у цьому зв'€зку в≥д≥грала також по€ва у 2003 р. новоњ зовн≥шньопол≥тичноњ концепц≥њ ™— стосовно в≥дносин з колом своњх сус≥д≥в Ц ™вропейськоњ пол≥тики сус≥дства. ќднак справд≥ €к≥сний прорив у двосторонньому сп≥вроб≥тництв≥ в≥дбувс€ з проведенн€м демократичних президентських вибор≥в узимку 2004 року та парламентських вибор≥в навесн≥ 2006 року.

Ќегативний вплив на поступальний розвиток сп≥вроб≥тництва ”крањни та ™— мала пол≥тична криза в ”крањн≥ у березн≥-червн≥ 2007 року, викликана протисто€нн€м м≥ж ѕрезидентом та ѕарламентом ”крањни щодо тлумаченн€ власних повноважень зг≥дно з новою  онституц≥Їю. Ќезважаючи на формальне продовженн€ сп≥вроб≥тництва з ™— на вс≥х р≥вн€х у цей пер≥од, невизначен≥сть пол≥тичноњ ситуац≥њ р≥зко обмежила можливост≥ украњнськоњ сторони щодо його розширенн€, звела нан≥вець д≥алог щодо Ївропейськоњ перспективи ”крањни, зм≥цнила таб≥р "скептик≥в" ”крањни серед держав-член≥в ™—. Ќа цьому фон≥ уникненн€ силового вар≥анту вир≥шенн€ кризи, проведенн€ дострокових парламентських вибор≥в восени 2007 р. та формуванн€ коал≥ц≥йного ур€ду ё.¬.“имошенко стали вчасним позитивним сигналом дл€ ™— щодо пол≥тичноњ зр≥лост≥ украњнського пол≥тикуму, перспективност≥ продовженн€ партнерства з ”крањною €к повноц≥нною Ївропейською державою.

ѕлан д≥й ”крањна-™—

21 лютого 2005 року, п≥д час зас≥данн€ –ади з питань сп≥вроб≥тництва, ”крањна та ™— п≥дписали трир≥чний ѕлан д≥й Ц двосторонн≥й пол≥тичний документ, €кий м≥стить заходи по розширенню пол≥тичноњ сп≥впрац≥ та поглибленню економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ ”крањни до ™—.

ѕлан д≥й покликаний вивести на €к≥сно вищий р≥вень в≥дносини ”крањни та ™— пор≥вн€но з ≥снуючими рамками ”ѕ—. ¬одночас, ≥снуЇ певний дисбаланс д≥й та зобов'€зань стор≥н в рамках ѕлану д≥й, зг≥дно з €ким на ”крањну припадаЇ переважна к≥льк≥сть зобов'€зань, у сфер≥ внутр≥шн≥х демократичних перетворень, економ≥чних реформ та адаптац≥њ нац≥онального законодавства до норм та стандарт≥в ™— в низц≥ сектор≥в економ≥ки. ѕрактичний внесок ™— у реал≥зац≥ю ѕлану д≥й зводитьс€ до техн≥чноњ та ф≥нансовоњ допомоги у рамках новоствореного механ≥зму допомоги "™вропейський ≤нструмент партнерства та сус≥дства", наданн€ ринкового статусу економ≥ц≥ ”крањни в контекст≥ антидемп≥нгових розсл≥дувань (надано у лютому 2005 р.) укладенн€ угоди про спрощенн€ в≥зового режиму (п≥дписана у червн≥ 2007 р., набула чинност≥ 1 с≥чн€ 2008 р.), поглиблене сп≥вроб≥тництво в рамках рег≥ональноњ безпеки (механ≥зм приЇднанн€ до за€в ™— з м≥жнародних питань, започаткований у 2004 роц≥), поглиблене сп≥вроб≥тництво у сфер≥ придн≥стровського врегулюванн€, поширенн€ на ”крањну ф≥нансуванн€ ™вропейського ≤нвестиц≥йного Ѕанку, поглибленн€ секторальноњ сп≥впрац≥ (енергетика, транспорт, науково-технолог≥чна сфера), участь ”крањни у тематичних програмах та агентствах ™—.

“ак, у сфер≥ зовн≥шньоњ пол≥тики та безпеки ”крањна вже тривалий час бере участь у реал≥зац≥њ сп≥льноњ Ївропейськоњ пол≥тики безпеки та оборони (™ѕЅќ). « 2002 року наша держава Ї учасником ѕол≥цейських м≥с≥й ™— в Ѕосн≥њ ≥ √ерцеговин≥ (2002-2005рр.) та –еспубл≥ц≥ ћакедон≥€ (2004-2005рр.). ” лютому 2006 року ”крањна направила миротворчий контингент до складу оновленоњ ѕол≥цейськоњ м≥с≥њ ™— в Ѕ≥√. ѕравова основа ц≥Їњ сп≥впрац≥ була закладена з п≥дписанн€м 13 червн€ 2005 р. ”годи про участь ”крањни в операц≥€х ™вропейського —оюзу з врегулюванн€ кризових ситуац≥й, а також ”годи пробезпеков≥ процедури обм≥ну ≥нформац≥Їю з обмеженим доступом. ”кладено ”году про участь в операц≥€х ™— з врегулюванн€ кризових ситуац≥й, €ка потребуЇ ратиф≥кац≥њ ¬ерховною –адою ”крањни.

” 2005 роц≥ започаткована практика приЇднанн€ ”крањни до позиц≥й та за€в ™— з рег≥ональних проблем та питань м≥жнародного житт€. “аким чином, вже на даному етап≥ ”крањн≥ надано право бути складовою позиц≥й ™—, €ким користуютьс€ крањни-кандидати та крањни-члени ™вропейськоњ економ≥чноњ зони. ≤ншим важливим елементом взаЇмод≥њ у сфер≥ зовн≥шньоњ та безпековоњ пол≥тики став механ≥зм двосторонн≥х консультац≥й м≥ж ”крањною та √енеральним —екретар≥атом –ади ™— з питань зовн≥шньопол≥тичного плануванн€, €к≥ дають змогу координувати позиц≥њ ”крањни та ™— з цих питань. ѕартнерство м≥ж ”крањною та ™— з рег≥ональних питань пройшло усп≥шну перев≥рку п≥д час президентських вибор≥в у Ѕ≥лорус≥ у березн≥ 2006 року, коли ”крањна сол≥даризувалас€ з оц≥нками ™— недемократичного характеру вибор≥в, та водночас утрималас€ в≥д п≥дтримки санкц≥й Ѕрюссел€ проти б≥лоруського кер≥вництва. «авд€ки налагодженим каналам д≥алогу позиц≥€ ”крањни була з розум≥нн€м сприйн€та в ™—, д≥алог щодо Ѕ≥лорус≥њ продовжуЇтьс€. ”крањна бере регул€рну участь у конференц≥€х крањн-донор≥в п≥д ег≥дою ™— у Ѕрюссел≥ щодо п≥дтримки демократичного розвитку Ѕ≥лорус≥.

« кв≥тн€ 2007 року активно проводитьс€ робота по створенню правового базису поглибленого сп≥вроб≥тництва ”крањна-™—. ƒос€гнуто пом≥тного прогресу у переговорах щодо економ≥чноњ та секторальноњ частини нового базового договору, що укладатиметьс€ на зам≥ну ”ѕ—, зокрема, сформовано проект положень щодо окремих секторальних питань. –езультативн≥ обговоренн€ в≥дбувались й в рамках п≥дготовки до створенн€ поглибленоњ зони в≥льноњ торг≥вл≥ ”крањна-™— нового типу. ѕ≥сл€ врегулюванн€ з ™— питанн€ по експортних митах (16 с≥чн€ 2008 року), вже найближчим часом може бути остаточно погоджений текст зв≥ту –обочоњ групи з розгл€ду за€вки на вступ ”крањни до —ќ“. «а цих обставин, оф≥ц≥йн≥ переговори щодо створенн€ поглибленоњ зони в≥льноњ торг≥вл≥ ”крањна-™— можуть розпочатись вже у ≤ п≥вр≥чч≥ 2008 року. ѕоложенн€ щодо «¬“ визначатимуть правову базу дл€ в≥льного перем≥щенн€ товар≥в, послуг, кап≥тал≥в та, частково, робочоњ сили м≥ж ”крањною та ™—, а також дл€ регул€торного наближенн€, спр€мованого на поступове входженн€ економ≥ки ”крањни до сп≥льного ринку ™—.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 471 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1901 - | 1865 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.