Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ел€нськ≥ реформи √абсбург≥в к≥нц€ 18 - початку 19 ст! ≥ ”крањна.
–еформи австр≥йського абсолютизму середини - другоњ половини 18 ст. та њх значенн€ дл€ украњнського сусп≥льства.

…осиф ≤≤ ѕроводив пол≥тику протекц≥он≥зму економ≥ки крањн ≥ намагавс€ створити Їдиний внутр≥шн≥й ринок. ¬ 80-х роках пров≥в р€д реформ державного управл≥нн€, спр€мованих на зм≥цненн€ монарх≥њ. « метою подальшоњ пол≥тичноњ централ≥зац≥њ …осиф II под≥лив крањну на 15 округ≥в, управл≥нн€ €кими знаходилось в руках ур€дових ком≥сар≥в.

¬ажливе значенн€ дл€ подальшого розвитку √аличини мала церковна реформа, запроваджена австр≥йським ур€дом. ѕерше, що зробив австр≥йський ур€д, це зр≥вн€в у правах ≥ статус≥ ун≥атську та католицьку церкви, в≥д чого тривалий час в≥дмовл€вс€ польський ур€д. ” 1774 р. ћар≥€-“ереза запровадила нову оф≥ц≥йну назву ун≥атськоњ церкви Ц греко-католицька, чим стверджувалас€ ≥де€ р≥вност≥ грецького ≥ католицького в≥роспов≥данн€. ÷€ ≥де€ р≥вност≥, €коњ св≥домо додержувалис€ ћар≥€-“ереза, …осиф ≤≤ та Ћеопольд ≤≤, була зд≥йснена на практиц≥ завд€ки заходам економ≥чного ≥ культурницького характеру. ≤мператорський патент 1777 р. заборон€в в≥дробл€ти панщину попам ≥ д€кам. «начно покращилос€ матер≥альне становище ≥ соц≥альний статус ун≥атського духовенства. ƒл€ п≥двищенн€ р≥вн€ духовноњ осв≥ти ћар≥€-“ереза у 1774 р. при церкв≥ св. ¬арвари у ¬≥дн≥ заснувала Ѕарбер≥ум Ц сем≥нар≥ю дл€ ун≥ат≥в, €ка у 1784 р. була перенесена до Ћьвова, ≥ стала головною з п≥дготовки греко-католицького духовенства в јвстр≥йськоњ монарх≥њ. «аходами …осифа ≤≤ проводилас€ секул€ризац≥€ церковних земель. Ќа колишн≥х монастирських земл€х утворилис€ дом≥н≥њ, п≥дпор€дкован≥ в≥денському ур€ду, на основ≥ €ких було започатковано –ел≥г≥йний фонд √аличини. «а рахунок цього фонду утримувалис€ монастир≥, п≥двищувалос€ соц≥альне й матер≥альне становище духовенства, ф≥нансувалис€ духовн≥ навчальн≥ заклади.

ѕ≥к церковноњ реформи припадаЇ на правл≥нн€ ≥мператора ‘ранца ≤≤ (1792-1835), коли в 1808 р. Ћьв≥вському Їпископату був наданий статус митропол≥њ, що спри€ло п≥двищенню авторитету греко-католицькоњ церкви на √аличин≥. ÷€ ≥де€ належала Ћьв≥вському Їпископу Ћ.Ўептицькому, €кий ще у 1773 р. вважав, що ≥снуванн€ √алицькоњ митропол≥њ спри€тиме п≥днесенню значенн€ јвстр≥йськоњ держави серед ун≥ат≥в, ≥ тим самим протисто€тиме впливу зрусиф≥кованого православ'€, так званого "московського cхизматизму".

—ел€нська реформа в наступному питанн≥

÷ентрал≥зац≥€, зб≥льшенн€ бюрок апарату, пост≥йне в≥йськове в≥домство. ¬≥йсько: рекрутська система, 1748 Ц указ про призов на дов≥чну службу, 37 округ≥в, у кожному по полку, призов: сел€ни без власност≥, чорнороби, поденники, чел€дь, др≥бн≥ м≥щани. ƒл€ утриманн€ в≥йська зб≥льшено поземельний податок, навч заклади дл€ оф≥цер≥в. ‘≥нанси: заг прибутковий податок, податок на спадщину, подушне, новий золотий австр талер. ѕромислов≥сть: орган≥зац≥€ держ фабрик, 1755 Ц заборона створенн€ нових цех≥в, засн. ћануфактур.

—ел€нськ≥ реформи √абсбург≥в к≥нц€ 18 - початку 19 ст! ≥ ”крањна.

Ќасамперед потребували впор€дкуванн€ земельн≥ в≥дносини Ц сел€нська реформа. Ќаказ ("патент") 1772 р. ћар≥њ-“ерези започаткував укладанн€ ≥нвентар≥в. ” 1775 р. був введений "рустикальний" податок, тобто пос≥мейний податок на кожне сел€нське господарство. ѕатентом 1775 р. ћар≥€-“ереза заборон€ла панам вимагати у сел€н б≥льше того, що зазначалось в ≥нвентар€х. Ќаступник ћар≥њ-“ерези, њњ син …осиф ≤≤ (1780-1790), був справжн≥м новатором, приб≥чником ≥дей просв≥ченого абсолютизму. …ого просв≥тницьк≥ ≥дењ, соц≥альн≥ й церковн≥ реформи впроваджували на сх≥днослов'€нському грунт≥ практику радикальних мислител≥в, д≥€ч≥в ‘ранцузькоњ революц≥њ. —ел€нська реформа …осифа ≤≤ ставила за мету обмеженн€ свав≥лл€ земельноњ аристократ≥њ ≥ врегулюванн€ поземельних в≥дносин.

ѕершим кроком …осифа ≤≤ було скасуванн€ кр≥пацтва ≥ зам≥на його "п≥дданством". ѕатентом в≥д 5 кв≥тн€ 1782 р.(виданим спец≥ально дл€ √аличини) л≥кв≥довувалос€ "п≥дданське нев≥льництво" ≥ сел€нам надавалис€ так≥ особист≥ свободи, €к право одружуватис€ без дозволу пана, в≥ддавати своњх д≥тей до школи або ремесла, право в≥льно пересуватис€, шукати в≥льних зароб≥тк≥в, дл€ чого пан повинен був надати безкоштовно в≥дпустку. —аме цим патентом …осиф ≤≤ заслужив добру пам'€ть серед галицьких сел€н. «емл€ залишалас€ у волод≥нн≥ пан≥в, а за њњ користуванн€ сел€ни в≥дробл€ли панщину, сплачували оброк.

ѕанщина була зменшена до 3 дн≥в на тиждень, суворо заборон€лос€ виконанн€ повинностей поза панщиною. ѕатентом 1785 р. ус≥ земл≥, що знаходились у користуванн≥ сел€н, проголошувалис€ рустикальними, тобто сел€нськими, а решта Ц дом≥н≥альними. ѕом≥щики не мали права перед≥л€ти чи скорочувати сел€нськ≥ земельн≥ над≥ли. –устикальн≥ земл≥ переходили у спадкове користуванн€. ¬ селах орган≥зовувалис€ громади з≥ своњми виборними представниками.

јвстр≥йським ур€дом була також проведена реформа пом≥щицького суду, зг≥дно з €кою пани складали спец≥альний ≥спит, щоб бути судд€ми, а хто не робив цього, мав утримувати своњм коштом спец≥ально запрошеного суддю Ц юстиц≥ар≥€ або мандатора.

«реформована була ≥ податкова система. ƒо реформи пом≥щику належало 80% прибутк≥в в≥д сел€нського господарства, а сел€нину залишалос€ в≥дпов≥дно 20%. «а новим патентом …осифа ≤≤ 70% прибутк≥в мало залишатис€ сел€нину, 18% належало пану (€к екв≥валент панщини та ≥нших податк≥в), 12% сплачувалос€ держав≥ при тому, що право на ст€гненн€ податку передавалос€ не пом≥щику, а в≥йту. «розум≥ло, що цей патент ≥мператора викликав велике незадоволенн€ польськоњ шл€хти, €ка була основним землевласником у √аличин≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 527 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2060 - | 1924 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.