Лекции.Орг


Поиск:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з українознавства
Об’єктом оцінювання досягнень учнів є:

– знання, вміння та навички;

– досвід творчої діяльності учнів;

– досвід емоційно-ціннісного ставлення до себе, світу та Всесвіту.

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий   Учень уявляє об’єкт вивчення, його призначення. Може називати події, дати, персоналії, історико-географічні об’єкти, виявляє своє ставлення до них.
  Учень розуміє об’єкт вивчення, його призначення. Відтворює незначну частину основного навчального матеріалу, може висловити свою думку та ставлення, вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих; визначає послідовність подій.
  Учень розуміє та пояснює об’єкт вивчення, його призначення. Відтворює менше половини основного навчального матеріалу, висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
II. Середній   Учень знає близько половини основного навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Він здатний з помилками й неточностями дати визначення понять; висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
  Учень розуміє та відтворює зміст основного навчального матеріалу, дає визначення термінів і понять. З допомогою вчителя може здійснювати елементи аналізу та робити окремі висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
  Учень виявляє знання і розуміння змісту основного навчального матеріалу. Відповідь його правильна, Але недостатньо повна. З допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки, може дати стислу характеристику явищ, подій, постатей (за алгоритмом); висловлює своє ставлення до них.
ІІІ. Достатній   Учень самостійно правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії, принципи і факти, наводить власні приклади на підтвердження своєї думки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Частково усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
  Знання учня є достатньо повними. він вільно застосовує вивчений матеріал, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки й залежності між явищами, фактами, робить висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
  Учень володіє вивченим матеріалом, застосовує знання. Дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів, встановлює послідовність і тривалість подій, аналізує і систематизує інформацію. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
IV. Високий   Учень вільно володіє вивченим матеріалом, узагальнює та застосовує знання. Дає порівняльну характеристику явищ, подій та постатей, висловлює свою думку та ставлення; у цілому встановлює причинно-наслідкові зв’язки. Використовує різні джерела інформації, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
  Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх, уміє знаходити джерела інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати задачі, ставити й вирішувати проблеми. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти і постаті, виявляючи особисту позицію щодо них. Усвідомлює та проектує свою творчість та діяльність у процесі навчання.
  Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал, має системні цілісні знання, самостійно здобуває і використовує інформацію. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти та постаті, відповідно до них ставиться. Вміє ставити і розв’язувати задачі, ставити і вирішувати проблеми. Усвідомлює, проектує та коригує свою творчість і діяльність у процесі навчання.

 

 

ІV. Вимоги

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 463 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

610 - | 572 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.