Лекции.Орг


Поиск:
ІІ. Підручникове забезпечення
Методичні рекомендації щодо викладання українознавства

В 2013/2014 н.р.

Українознавство як інтегрований курс є дієвим засобом утвердження в свідомості молоді почуття національної гідності, фундаментом відродження історичної пам’яті, самосвідомості, мови, культури, народної волі.

На сучасному етапі постає гостра необхідність у наданні нового імпульсу в розвитку українознавчої науки передусім шляхом вивчення й узагальнення досвіду попередніх поколінь і впровадження його в усі сфери буття й діяльності українського народу. Для забезпечення виховання вірного патріота рідної країни важливо поєднати досвід минулого і сучасного з баченням майбутнього.

Метою та завданням українознавства як навчально-виховного курсу є виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покликання української нації.

Курс «Українознавство» є надзвичайно важливим для становлення світогляду українських школярів, зокрема їхнього ставлення до світу. Знання, вміння та навички, здобуті в процесі його вивчення є для учнів інструментом, набуття ними майстерності життя – вміння жити. Українознавство сприяє становленню кожного школяра як творця – себе, своєї родини, держави, світу.

Концентри українознавства (Україна – етнос; Україна – природа, екологія; Україна – мова; Україна – культура; Україна – ментальність, доля; Україна – нація, держава; Україна у міжнародних відносинах; Україна – історична місія) як універсальні сфери життя конкретизуються змістовими лініями, які реалізуються тематичними блоками.

При структуруванні навчального матеріалу враховано принципи наступності та послідовності між початковою, основною та старшою школою, передбачено послідовність вивчення тем від 5-го до 12-го класу, реалізовано міжпредметні зв’язки.

Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків,уроки тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, вчитель може її змінювати у межах 35 годин річних. Резервний час він може використовувати на власний розсуд.

Українознавство як шкільний навчально-виховний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу, використання інтерактивних методів та прийомів, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів від найдавніших часів до сьогодення.

 

І. Програма

У 2013/2014 навчальному році вивчення українознавства у 5-11-х класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН України (протокол №6 від 19.05.08): рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист №1 /ІІ-3517 від 30.07.08)

 

Українознавство. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори П.П.Кононенко, Л.Г.Касян, О.В.Семенюченко. Керівник авторського колективу П.П.Кононенко. – К.: Українське агентство інформації та друку «РАДА», 2008. – 56 с.

 

ІІ. Підручникове забезпечення

· навчально-методичний посібник для вчителів «Засіймо Українонькою в душах (уроки українознавства в 5 класі)» (Т.А. Мінченко, Г.П. Числаш);

· навчально-методичний посібник для вчителів «Цілюще джерело української історії (уроки українознавства в 6 класі)» (Т.А. Мінченко, А.В. Ткач);

· навчально-методичний посібник для вчителів «Слідами історії державності України (уроки українознавства в 7 класі)» (Т.А. Мінченко, А.В. Ткач);

· навчально-методичний посібник для вчителів «Україна – моя держава (система уроків з українознавства у 8 класі)» (М.В.Цуркан, О.М.Лакуста, Л.Б.Матіїшин);

· «Українська культура» (підручник, 8 клас, Т.А. Мінченко, Д.М. Препеліца);

· «Українознавство. Я українець» (посібник 9 кл., Т.А. Мінченко, Д.М. Препеліца, Г.К. Ковальчук, Н.К. Дорожкіна);

· «Українознавство. З Україною у серці» (посібник 10 кл., Т.А.Мінченко. Г.М.Ковальчук);

· хрестоматія для учнів 5-11 класів «Український фольклор» (О.Ю. Бріцина, Г.В. Довженко);

· підручник «Українознавство» (П.П. Кононенко);

· «Українознавство» (в 2-х книгах, В.С. Крисаченко);

· науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал «Українознавство» НДІУ МОН України;

· журнали «Берегиня», «Жива вода», «Буковинський журнал»;

· «Народознавство. Українознавство» (Г.К. Кожолянко), «Слово» (Н.Поклад, М.Кононенко);

· посібник «Уроки українознавства. З досвіду роботи вчителів українознавства Чернівецької області» (Т.А. Мінченко);

· «Українознавство в системі освіти Буковини» (науково-методичний вісник, Т.А. Мінченко);

· «Буковинська скриня» (Т.А. Мінченко);

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 638 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

785 - | 722 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.