Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбов'€зки студент≥в на практиц≥.
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

 

з виробничоњ практики

 

спец≥альн≥сть 5.110201 Ђ‘армац≥€ї

 

ѕропедевтична практика

‘армакогностична практика

 

 

ѕ–ќ√–јћј ѕ–ќѕ≈ƒ≈¬“»„Ќќѓ ѕ–ј “» »

«м≥ст.

1. «агальн≥ положенн€.

2. ћета ≥ завданн€.

3. «м≥ст практики.

 

1. ќформленн€ щоденника

1.«агальн≥ положенн€.

ѕрактика студент≥в Ї нев≥д'Їмною складовою частиною процесу п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в у навчальних закладах. Ѕазою дл€ проведенн€ практики Ї аптеки, робочим м≥сцем студента Ї асистентська, дистил€ц≥йна, мийна к≥мната, прим≥щенн€ аптеки, €к≥ п≥дл€гають прибиранню.

ќбов'€зки студент≥в на практиц≥.

1.¬ивчити ≥ суворо дотримуватис€ правил техн≥ки безпеки, охорони прац≥, протипожежноњ безпеки ≥ виробничоњ сан≥тар≥њ.

2.¬иконувати вс≥ завданн€, що передбачен≥ програмою практики, та правила внутр≥шнього розпор€дку аптеки.

3.Ќести в≥дпов≥дальн≥сть за виконану роботу та њњ результати на р≥вн≥ з≥ штатними прац≥вниками.

4.ѕодати оформлений та зав≥рений печатками аптеки щоденник практики.

5.Ѕрати участь у сусп≥льному житт≥ колективу.

6.ƒотримуватис€ правил медичноњ етики та деонтолог≥њ.

7.ѕроводити сан≥тарно-осв≥тню роботу.

8.—класти зал≥к з практики.

2. ћета ≥ завданн€

ѕропедевтична практика з аптечноњ технолог≥њ л≥к≥в проводитьс€ з метою:

- закр≥пленн€ технолог≥чних операц≥й з≥ зважуванн€, в≥дм≥рюванн€, ф≥льтруванн€, проц≥джуванн€;

- застосуванн€ набутих теоретичних знань у профес≥йн≥й д≥€льност≥ фармацевта;

- забезпеченн€ вихованн€ трудовоњ дисципл≥ни ≥ профес≥йноњ в≥дпов≥дальност≥.

ѕ≥д час проходженн€ практики студенти знайомл€тьс€ з роботою сан≥тарки, фасувальника, пом≥чника фармацевта з виготовленн€ л≥к≥в; наказом ћќ« ”крањни є139 в≥д 14.06.93р., €кий регламентуЇ роботу щодо прибиранн€ аптечних прим≥щень, догл€ду за устаткуванн€м аптеки, митт€ посуду, сан≥тарн≥ вимоги до одержанн€, транспортуванн€, збер≥ганн€ води очищеноњ та води дл€ ≥н'Їкц≥й, вимоги до особистоњ г≥г≥Їни персоналу аптек; закр≥плюють навички роботи з документами.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ пропедевтичноњ практики студент повинен:

«нати:

ѕосадов≥ обов'€зки сан≥тарки, фасувальника, фармацевта з виготовленн€ л≥к≥в. Ќакази, ≥нструкц≥њ, €к≥ регламентують њх роботу.

- ќсобливост≥ митт€ посуду та прибиранн€ прим≥щень, одержанн€ води очищеноњ ≥ води дл€ ≥н'Їкц≥й, види ≥ режими стерил≥зац≥њ

- ѕравила безпеки, охорони прац≥, виробничоњ сан≥тар≥њ, протипожежноњ безпеки.

¬м≥ти:

ѕ≥д контролем сан≥тарки, фасувальника, фармацевта виконувати обов'€зков≥ практичн≥ навички.

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок, що мас отримати студент п≥д час проходженн€ пропедевтичноњ практики:

1.ѕроводити вологе прибиранн€ прим≥щень аптеки ≥ робочого м≥сц€
фармацевта.

2. √отувати дез≥нф≥куюч≥ розчини р≥зноњ концентрац≥њ.

3. ћити ≥ дез≥нф≥кувати посуд.

4.  ористуватис€ р≥зними типами терез≥в.

5. ѕодр≥бнювати ≥ зм≥шувати порошок у ступц≥.

6. ƒозувати порошки за допомогою ручних ваг≥в або дозатор≥в.

7. ѕакувати порошки в капсули, пакети, коробочки.

8. ¬икладати ≥з ступки в баночку виготовлену мазь.

9.ѕерев≥р€ти дози отруйних ≥ сильнод≥ючих л≥карських речовин у
порошках, м≥кстурах.

10. ¬иконувати розрахунки по виготовленню складних дозованих порошк≥в, в тому числ≥ з тритурац≥€ми; по виготовленню розчин≥в з концентрац≥Їю л≥карських речовин до 3% та 3% ≥ б≥льше; по виготовленню м≥кстур ≥з застосуванн€м концентрованих розчин≥в; по розведенню спирту; по розбавленню стандартних фармакопейних р≥дин.

11. √отувати допом≥жний матер≥ал.

12. ƒозувати р≥дини р≥зними м≥рними приладами.

13. –озчин€ти л≥карськ≥ речовини зг≥дно з њх властивост€ми.

14. ѕроц≥джу вати та ф≥льтрувати речовини.

15. ѕ≥дбирати посуд дл€ в≥дпуску у в≥дпов≥дност≥ з об'Їмом розчину та ф≥зико- х≥м≥чними властивост€ми ≥нгред≥Їнт≥в.

16. «акупорювати флакони р≥зними видами пробок та ковпачками п≥д обкатку.

17. ќформлювати л≥ки до в≥дпуску.

18. —кладати паспорт письмового контролю.

19. 3нати будову та принцип д≥њ апарат≥в дл€ одержанн€ води очищеноњ та води дл€ ≥н'Їкц≥й.

20.  ористуватис€ приладами малоњ механ≥зац≥њ, €к≥ Ї в аптец≥:

а) засобами дл€ митт€, дезинфекц≥њ та стерил≥зац≥њ аптечного посуду:

- машинами мийними р≥зних тип≥в;

- пристро€ми дл€ йоржуванн€; пристроЇм дл€ опол≥скуванн€;

- мийками секц≥йними;

б) засобами механ≥зац≥њ з технолог≥њ твердих л≥карських форм:

- дозаторами порошк≥в;

в) засобами механ≥зац≥њ з технолог≥њ р≥дких л≥карських форм:

- м≥шалками;

- дозаторами;

- банею лабораторною Ѕ¬-2;

- апаратами дл€ струшуванн€ р≥дин;

г) засобами механ≥зац≥њ з технолог≥њ ≥н'Їкц≥йних та асептичних л≥карських
форм:

- апаратами дл€ ф≥льтруванн€ розчин≥в;

- шафою сушильно-стерил≥зац≥йною;

д)засобами механ≥зац≥њ допом≥жних операц≥й з технолог≥њ л≥карських
форм:

- пристосуванн€ дл€ обтиску ковпачк≥в на флаконах р≥зного об'Їму;

- пристосуванн€м дл€ зн€тт€ алюм≥н≥Ївих ковпачк≥в.

 

3. «м≥ст практики

є з/п ƒень практики Ќайменуванн€ роб≥т «м≥ст роботи —тудент у щоденнику повинен
1. а) ќзнайомленн€ з аптекою ќзнайомленн€ з прим≥щенн€ми та обладнанн€м аптеки. ќзнайомленн€ з правилами внутр≥шнього розпор€дку, трудовоњ дисципл≥ни. ¬ивченн€ правил техн≥ки безпеки на вс≥х робочих м≥сц€х, правил охорони прац≥, виробничоњ сан≥тар≥њ. Ќакреслити план-схему аптеки.
  б) –обота в рол≥ сан≥тарки по прибиранню прим≥щень та миттю посуду. ¬ивченн€ обов'€зк≥в сан≥тарки. ќзнайомленн€ з сан≥тарними вимогами щодо прибиранн€ прим≥щень аптек зг≥дно з чинними ≥нструкц≥€ми. ѕроведенн€ вологого прибиранн€ робочого м≥сц€ фармацевта ≥ прим≥щень аптеки, участь у робот≥ по догл€ду за устаткуванн€м аптеки. ѕриготуванн€ розчин≥в дез≥нф≥куючих та миючих засоб≥в. ƒезинфекц≥€, митт€ та степил≥зам≥€ аптечного посуду. ƒати схему мийноњ к≥мнати. ѕерел≥кувати дез≥нф≥куюч≥ розчини ≥ миюч≥ засоби, що Ї в аптец≥ та њх застосуванн€. ќписати приготуванн€ одного з дез≥нф≥куючих розчин≥в. ќписати вимоги щодо митт€ аптечного посуду. ќписати умовити стерил≥зац≥њ посуду та збер≥ганн€ чистого посуду
    «найомство з апаратурою та пор€дком одержанн€ води очищеноњ та води дл€ ≥н'Їкц≥й    
    –обота у рол≥ ¬ивченн€ обов'€зк≥в «амалювати м≥рний посуд, прилади
    –обота пом≥чника фармацевта по виготовленню л≥к≥в ќзнайомленн€ з обов'€зками фармацевта по виготовленню л≥к≥в та орган≥зац≥Їю його робочого м≥сц€; з вимогами до особистоњ г≥г≥Їни персоналу аптек. ¬ивченн€ сан≥тарного режиму приготуванн€ л≥к≥в зг≥дно з нормативною документац≥Їю. ¬иконанн€ п≥д нагл€дом безпосереднього кер≥вника приготуванн€ нескладних л≥карських форм, що м≥ст€ть не б≥льше трьох ≥нгред≥Їнт≥в. ƒати схему асистентськоњ к≥мнати. ќписати вимоги до особистоњ г≥г≥Їни персоналу аптеки зг≥дно наказу є 1 39. ќписати технолог≥ю 6 екстемпоральних л≥карських форм.

ќформленн€ щоденника

ўоденник необх≥дно оформл€ти акуратно, ч≥тким почерком. «а необх≥дними роз'€сненн€ми студент може письмово або усно звернутис€ до методичного кер≥вника.

ўоденник ведетьс€ в окремому зошит≥, на лицьов≥й стор≥нц≥ €кого навод€тьс€ сл≥дуюч≥ дан≥:

 

 

ўоденник

з пропедевтичноњ практики

студент (ки, а)_____курсу, групи______

денноњ (заочноњ) форми навчанн€ _________________________________________

(пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥)

Ќомер зал≥ковоњ книжки____________________

ƒомашн€ адреса ___________________________

 

ћ≥сце проходженн€ практики

(аптека є____, м≥сто_____________)

«агальний кер≥вник (кер≥вник аптеки)

________________________________

Ѕезпосередн≥й кер≥вник (в≥д аптеки)

________________________________

________________________________

ћетодичний кер≥вник (в≥д коледжу)

________________________________

 

Ќа перш≥й стор≥нц≥ щоденника розм≥щують граф≥к проходженн€ практики:

ƒата „ас виходу на роботу „ас зак≥нченн€ роботи ѕ≥дпис студента ѕ≥дпис безпосереднього кер≥вника

 

–екомендована форма веденн€ щоденника з технолог≥њ екстемпоральних л≥карських засоб≥в

є п/п –ецепт, розрахунки, паспорт письмового контролю ‘≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ речовин, умови њх збер≥ганн€, медичне застосуванн€ (зг≥дно ƒ‘-’) “ехнолог≥€ л≥карських форм
  Ўтамп Ћѕ« ƒата ѕр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ хворого, в≥к ѕр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ л≥кар€ Rp: Atropini sulftis 0,0003 Sacchari 0,25 Misce fiat pulvis. Da tales doses є 10 Signa: ѕо 1 порошку 3 рази на день. –озрахунки: 0 0003x10-0.003 0,25x10=2.5 “ритурац≥€ 0,003х 100=0.3 цукор 2.5-0.3=2.2 ¬имога (виписуЇтьс€ на зворотн≥й сторон≥ рецепту) ¬идав:Triturationis Atropini Sulfatis: (1:100) 0.3 ƒата —ер≥€ є ѕ≥дпис пров≥зора ќтримав: Triturationis Atropini Sulfatis: (1:100) -0,3 ƒата —ер≥€ є ѕ≥дпис фармацевта ппк ƒата –ецепт є Sacchari 2.2 Triturationis Atropini Sulfatis: (1:100) 0.3 –озважка 0,25 є10 ѕриготував: ѕерев≥рив: ¬≥дпустив:     Atropini sulfas јтроп≥ну сульфат Ѕ≥лий кристал≥чний порошок без запаху. Ћегко розчин€Їтьс€ у вод≥ та спирт≥. ѕрактично не розчинний в хлороформ≥. «бер≥гана. —писок ј. ¬ щ≥льно закрит≥й тар≥. ¬.–.ƒ. = 0,001 г ¬.—.ƒ. = 0.003 г Saccharum ÷укор - Ѕ≥л≥ тверд≥ куски м≥лкокристал≥чноњ будови, без запаху. —олодкого смаку. ƒуже легко розчин€Їтьс€ у вод≥, утворюючи розчин нейтральноњ реакц≥њ, майже не розчин€Їтьс€ в безводному спирт≥, еф≥р≥ та хлороформ≥. «бер≥ганн€. ¬ щ≥льно закритих банках в сухому м≥сц≥. —кладний дозований порошок дл€ внутр≥шнього застосуванн€. прописаний розпод≥льним способом, до складу €кого входить отруйна речовина атроп≥ну сульфат. ѕерев≥рка доз атроп≥ну сульфату: –азова доза (–ƒ) 0,0003 г ƒобова доза (ƒƒ) 0,0003 -3 = 0,0009 г ¬ища разова доза всередину (¬–ƒ) 0,001 г ¬ища добова доза всередину дину (¬ƒƒ) 0,003 г ƒози не завищен≥. Ќа 10 порошк≥в необх≥дно 0,003'г атроп≥ну сульфату (менше 0,05 г). “ому застосовують тритурац≥ю 1:100. ўоб не зб≥льшувати масу порошку, необх≥дно в≥д маси цукру в≥дн€ти масу тритурац≥њ. ¬ ступц≥ ретельно подр≥бнюють 2,2 г цукру, затираючи пори ступки. „астину цукру вибирають на капсулу, залишивши у ступц≥ близько 0,3 г. ƒодають 0,3 г тритурац≥њ атроп≥ну сульфату (1:100). отриманоњ у пров≥зора завимогою. –озтирають.частинами додають в≥дсипаний цукор. «м≥шують до однор≥дност≥. –озважують по 0.25 гна 10 вощаних або параф≥нових капсул, загортають, складають по 5. пом≥щають у паперовий пакет, €кий оформлюють сигнатурою, додатковими етикетками "ѕоводитис€ з обережн≥стю". "«бер≥гати у сухому м≥сц≥". "Ѕерегти в≥д д≥тей": опечатують, наклеюють є рецепту ≥ по пам'€т≥ пишуть ѕѕ .

Ќа останн≥й стор≥нц≥ кожного щоденника повинн≥ бути: оц≥нка за практику, п≥дпис безпосереднього кер≥вника практики, п≥дпис кер≥вника аптеки, печатка аптеки.

 ожен студент на зал≥к повинен мати характеристику з пропедевтичноњ практики, з оц≥нкою за практику. ’арактеристика маЇ бути зав≥рена п≥дписом кер≥вника аптеки та печаткою аптеки.

—туденти повинн≥ написати зв≥т за результатами проходженн€ практики

 

 

‘армакогностична практика

 

–озпод≥л часу на практиц≥:

є з/п Ќазва ƒн≥ √одини
¬сього практика сам. робота
1. ќзнайомленн€ з базою практики в 1-й день     -
2. √ербар≥зац≥€ л≥карських рослин -   -  
3. ¬изначенн€ в природ≥ за д≥агно≠стичними ознаками та вивченн€ вид≥в дикорослих ≥ культивованих л≥карських рослин науковоњ медицини в 1-й день      
4. «агот≥вл€, суш≥нн€ та виробництво нормативноњ л≥карськоњ сировини основних вегетативних орган≥в рослини 2 дн≥      
5. ќзнайомленн€ з основами агротехн≥ки культивуванн€ л≥карських рослин на баз≥ практики 1 день      
6. «найомство з сировиною 1 день      
7. –еферативна робота     -  
  ¬сього: 5 дн≥в      

 

«алежно в≥д рег≥ональних умов навчального закладу базами практик можуть бути:

- м≥сцев≥ природн≥ уг≥дд€

- л≥сництва

- ботан≥чн≥ сади

- агроб≥останц≥њ

- аптеки

«ћ≤—“ ѕ–ј “» »

1. ¬ступна бес≥да. ’арактеристика ботан≥чних та краЇзнавчих можл вестей м≥сцевост≥ та бази виробничоњ практики. ќзнайомленн€ студент≥в з правилами повед≥нки в природних умовах та безпекою руху, протипожежною безпекою тощо.

2. √ербаризац≥€ л≥карських рослин. √ербар≥й л≥карських рослин €к науковий документ. √ербаризац≥€ однор≥чних, багатор≥чних трав, дерев €нистих рослин основних ботан≥чних вид≥в.

3. —уш≥нн€ ≥ збер≥ганн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини в умовах аптеки, складу та ≥нше. ¬ивченн€ плану загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинно: сировини одн≥Їю з аптек (об Їм загот≥вл≥, зм≥ст ≥нформац≥йноњ роботи, дан≥ про запас сировини в зон≥ знаходженн€ аптеки, рекламно- ≥нформа≠ц≥йна робота тощо).

- п≥дготовка сировини до суш≥нн€, загрузка- л≥карськоњ росл≥шоњ сировини в сушилку ≥ суш≥нн€

- ознайомленн€ з можливими дом≥шками л≥карськоњ рослинноњ сировини

- ознайомленн€ з процесом марк≥руванн€ та упакуванн€ л≥карськоњ рослиноњ сировини.

4. ¬изначенн€ в природ≥ за диагностичними ознаками 50 вид≥в дикорослих та культивованих л≥карських рослин науковоњ медицини та њх вивченн€.

ѕроводитьс€ шл€хом маршрутних екскурс≥й. Ћ≥карськи рослини вивчаютьс€ за схемою:

а) назва ф≥тоцинозу (л≥с, болото, луги, культура та ≥нше)

б) характеристика Ћ– ф≥тоцинозу: фармакогностична назва, основн≥ ботан≥ко-д≥огностичн≥ ознаки, б≥олог≥чно-активн≥ речовини.

5. ќснови агротехн≥ки культивуванн€ основних л≥карських рослин та ≥нших корисних вид≥в на баз≥ практики.

«асвоњти основи агротехн≥ки л≥карських рослин за схемою:

а) б≥олог≥€ л≥карських рослин

б) п≥дготовка грунту

в) м≥неральн≥ та ≥нш≥ добрива

г) агротехн≥ка розмноженн€

д) догл€д за культурами

Ї) збиранн€ врожаю л≥карськоњ рослинною сировини,

6. «агот≥вл€ ≥ виробництво нормативноњ сировини основних вегетативних та генеративних орган≥в рослин.

’арактеристика л≥карськоњ рослинноњ сировини за схемою: фаза розвитку ≥ календар збиранн€, техн≥ка збиранн€, нормативн≥ вимоги до €кост≥ сировини, ознаки можливого браку, стандартизац≥€ сировини, суш≥нн€ та ≥нше.

—кладанн€ ≥нструкц≥њ п≥дготовчоњ роботи та загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини, основних вид≥в сировини (кора, бруньки, трава,лис≠т€, кв≥тки, п≥дземн≥ органи).

7. –еферативна робота.

8. ¬изначенн€ запавс≥в л≥карськоњ рослинноњ сировини в природних умовах.

«апаси сировини визначаютьс€ методами:

а) пробноњ д≥л€нки

б) проекц≥йного покритт€

в) модельноњ рослини, г≥лки, дерева.

ќформити документи за матер≥алами визначенн€ (зам≥ру) запас≥в л≥карськоњ рослинноњ сировини вищезазначеними методами.

9. «ал≥кова сп≥вбес≥да з визначенн€ л≥карських рослин в природ≥ (бажано проводити в межах природних ключових д≥л€нок л≥карських рослин або використати букет св≥жих л≥карських рослин).

10. ƒомашнЇ завданн€ на л≥то з загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини ≥ гербар≥ю л≥карських рослинї.

—“”ƒ≈Ќ“ ѕќ¬»Ќ≈Ќ «Ќј“»:

1. "ѕоложенн€ про збирача л≥карськоњ рослинноњ сировини"

2. ќсновн≥ ознаки л≥карських рослин, л≥карськоњ рослиноњ сировини; що вивчаютьс€.

3. ѕравила загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини.

4. ѕравила суш≥нн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини.

5. ѕравила збер≥ганн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини.

5. ћетодика визначенн€ запас≥в л≥карськоњ рослинноњ сировини,

7. ѕравила техн≥ки безпеки.

8. ѕравила оформленн€ гербар≥ю.

9. ќснови агротех≥ки де€ких л≥карських рослин.

 

—“”ƒ≈Ќ“ ѕќ¬»Ќ≈Ќ ”ћ≤“»:

1. ѕроводити ≥нформац≥йно-орган≥зац≥йну роботу з плановоњ загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини.

2. ¬изначати тотожн≥сть л≥карськоњ рослинноњ сировини асортименту науковоњ медицини: заготовл€ти, сушити ≥ стандартизувати л≥карську сировину.

3. ¬изначати тотожн≥сть л≥карських рослин у природ≥ та в зразках гербар≥ю.

4. ¬изначати запаси л≥карськоњ рослинноњ сировини у природних ф≥тоценозах р≥зними методами.

ѕ≈–≈Ћ≤  ќЅќ¬я« ќ¬»’ ѕ–ј “»„Ќ»’ Ќј¬»„ќ :

1.  ористуванн€ нормативно-техн≥чною документац≥Їю: ƒ‘-’≤, випуск 1 та 2, ≥ншою л≥тературою.

2. ¬изначенн€ запаз≥в сировини.

3. «биранн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини р≥зних морфолог≥чних груп.

4. —уш≥нн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини, враховуючи њњ властивост≥.

5. «беранн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини.

6. ¬иготовленн€ гербар≥ю л≥карських рослин.

7. ”м≥нн€ в≥др≥зн€ти л≥карську сировину в≥д дом≥шок.

8. ¬иконанн€ запоб≥жних заход≥в при загот≥вл≥ отруйноњ сировини.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1151 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1341 - | 1236 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.039 с.