Лекции.Орг


Поиск:
VI. Інформаційні технології навчання
o www.mon.gov.ua - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

o http://www.oblosvita.com/ - Головне управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

o http://cvoippo.edu.ua - Інститут післядипломно педагогічної освіти Чернівецької області

o www.testportal.com.ua - Український центр оцінювання якості освіти

- www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

- poetry.uazone.net – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

- books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

- www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авто­рів;

- litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

- www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та ін.

 

- Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад:

- www.book-courier.com.ua – “Книжковий кур’єр”;

- www.elitprofi.com.ua/gazeta – “Книжник-ревю”;

- www.krytyka.kiev.ua – “Критика” та ін.

- Cайти, де можна знайти українознавчий матеріал:

- - www.nrius.org.ua - Національний науково – дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії;

 

- - www.uaznavstvo.kiev.ua – Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка;

 

- www.ualogos.kiev.ua – Електронне наукове фахове видання «Українознавство»;

 

- www.keui.wordpress.com – Східний інститут українознавства імені Ковальських;

 

- www.znannya.org.ua/center/ukr.htm - Науково-просвітницький центр «Українознавство» товариства «Знання» України;

 

- www.ukrainoznavstvo.livejournal.com - Наше українознавство;

 

- - www.dsl.sf.ukrtel.net – Кримська філія Національного науково – дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОНУ.

 

М.В.Цуркан, методист ММК

 

Методичні рекомендації підготовлені

за матеріалами

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

(додаток до газети «Освіта Буковини» від 16 липня 2013 року)

 

 

Рекомендована література

Основна

1. Король О. В. Методика викладання українського народознавства в школі. Навчально-методичний посібник / О.В.Король. К., 1998. – 368 с.

2. Уроки з народознавства: Посібник / Упоряд. М. К. Дмитренко, Г. К. Дмитренко. – К., 1995. – 224 с.

3. Сійся, родися, жито-пшениця! (Уроки з українського народознавства у 7 класі). – Гнідин, 1992. – 70 с.

4. Збірка методичних розробок народознавчої тематики. – Вінниця, 1994. –Вип. 1. – 84с.

5. Омельченко Ю. А. Шкільні музеї / Ю.А.Омельченко. – К., 1981. – 124 с.

6. Руководство для актива школьных музеев (Методическое пособие). – М., 1962. – 60 с.

7. Юному краєзнавцю (Методрозробка на допомогу школі). – Станіслав, 1962. – 20 с.

8. З досвіду краєзнавчої роботи в школі. Збірник статей. – К., 1984. – 72 с.

9. Кононенко П. Концепція навчальної дисципліни „Українознавство"
/ / Українознавство: Концепції, програми, документи / П.Кононенко. – К., 1995.

10. Кононенко П. Українознавство / П.Кононенко. – К., 1994,1996.

Додаткова

1. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття". – К., 1994.

2. Українознавство в національній школі / С.Домбровський, Р.Скульсъкий, М.Стельмахович, Б.Ступарик, В.Хрущ. – Івано-Франківськ, 1995.

3. Енциклопедія українознавства: В 3-х т. – К., 1994.

4. Кононенко П. Освіта XXI століття. Філософія родинності / П.Кононенко, Т.Кононенко. – К,, 2001.

5. Кононенко П. Стандарт навчальною інтегративного курсу „Українознавство" для І-Х(ХІ) кл. // Українознавство в системі освіти міста Києва / П. Кононенко, Т.Усатенко. – К., 1998.

6. Кононенко П. „Свою Україну любіть..." / П.Кононенко. – К., 1996.

7. Кононенко П. Українознавство як філософія навчання і виховання // Філософія освіти в сучасній Україні / П.Кононенко. – К., 1997.

8. Кононенко П. Феномен української мови / П.Кононенко, Т.Кононенко. – К., 1999.

9. Концепція школи нової генерації національної школи-родини // П.Кононенко, М.Стельмахович, Т. Усатенко та ін. // Вісник Київ. ун-ту: Українознавство. – К., 1994.

10. Погрібний А.С. Роздуми про наболіле, або "Коли б ми вчились так, як треба". – К., 1999.

11. Руденко Ю. Теоретичні засади виховання національної свідомості / Ю.Руденко, Д.Тхоржевський. – К., 1998.

12. Руденко Ю. Українознавство як наукова основа виховання в учнів національної свідомості // Виховання національної свідомості у шко­лярів: Матеріали Всеукр. наук.-практичної конф. – К., 1996.

13. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х кн. / Упор. В.Крисаченко. – К., 1996.

14. Усатенко Т. Філософія родинності-основа української національ­ної школи // Освіта. – 1994. – 22 серпня.

15. Усатенко Т. Мова в просторі українознавства // Дивослово. – 1995. – №2.

16. Українознавство в системі освіти міста Києва / За заг. редакцією П.Кононенка, Б.Жебровського. – К., 1998.

17. Кононенко В. Теоретико-методологічні проблеми українознавства як науки / Українознавство у педагогічному процесі освітніх уста­нов. / В.Кононенко. – Івано-Франківськ, 1997.

Інформаційні ресурси

 

1. Українознавство. Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: uk.wikipedia.org/wiki/Українознавство‎/. – Дата доступу: 03.11.2011.

2. Українознавство «Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької області [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:oblosvita.com/navigaciya/.../ukrainoznavstvo/. – Дата доступу: 05.06.2012.

3. Касян, Л.Г. Українознавство у навчально-виховному процесі. Основи методики викладання: науково-методичний посібник. – К., 2008. [Електронний ресурс] / Г.Касян // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. – Дата доступу: 8.04.2011.

4. Штихалюк, Л.С. Українознавство як окремий предмет і інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін. [Електронний ресурс] / Л.Штихалюк // Режим доступу: http: intkonf.org › Архів › Соціум. Наука. Культурa. – Дата доступу: 01.12.2013.

5. Національний науково – дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.nrius.org.ua. – Дата доступу: 01.12.2013.

6. Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.uaznavstvo.kiev.ua. – Дата доступу: 01.12.2013.

7. Електронне наукове фахове видання «Українознавство» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.ualogos.kiev.ua. – Дата доступу: 01.12.2013.

8. Східний інститут українознавства імені Ковальських [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.keui.wordpress.com – Дата доступу: 01.12.2013.

9. Науково-просвітницький центр «Українознавство» товариства «Знання» України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.znannya.org.ua/center/ukr.htm. – Дата доступу: 01.12.2013.

10. Наше українознавство [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:

www.ukrainoznavstvo.livejournal.com. – Дата доступу: 01.12.2013.

11. Кримська філія Національного науково – дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОНУ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: www.dsl.sf.ukrtel.net. – Дата доступу: 01.12.2013.

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання

№ з/п Назва теми  
 
  Провести за власним сценарієм фрагмент уроку з (тема, клас, тип на вибір).  
  Провести за власним сценарієм КТС (тама і клас на вибір).  
  Презентувати інноваційну наочність на «Аукціоні наочності».  
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 388 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

1190 - | 1132 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.