Лекции.Орг


Поиск:
Зміст та правила складання протоколу про адміністративні правопорушення
 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; матеріальна шкода, заподіяна правопорушенням, якщо вона була заподіяна; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

В графах :

«дата і назва населеного пункту» зазначаютьсячисло, місяць, рік, населений пункт, в якому перебувають правопорушник та уповноважена особа на момент складання протоколу: «13 січня 2016 р. м. Чернігів»

«посада, найменування органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, звання, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол» пишуться повністю розбірливим чітким почерком: «Я, оперуповноважений Чернігівського слідчого ізолятора старший лейтенант внутрішньої служби Клименко Сергій Володимирович»

«прізвище, ім’я та по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності » зазначаються повністю, без скорочення, чітким розбірливим почерком (Іванов Іван Петрович);

«дата і місце народження» (30 вересня 1980 р.н.; м. Чернігів);

«громадянство» України;

«місце роботи і посада»: найменування підприємства, установи, організації; назва посади, або закладу, де навчається особа (майстер шоколадної фабрики «Ясен» м. Чернігів); або вказується, що тимчасово не працює та перебуває/не перебуває на обліку в центрі зайнятості.

«місце проживання» (вказуються адреса: м. Чернігів, вул. Горького, буд.34); контактний номер телефону (мобільний або міський абонентський) номер: «067-347-03 02» або «надати відмовився»);

«Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, засвідчується» назва документу, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі й назва ОВС, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали.

Увага! Уповноважені особи нажаль не мають доступу до бази даних, яка б дозволила оперативно встановити достовірність персональних даних про особу правопорушника, які були названі ним у разі відсутності паспортного чи іншого документу, що посвідчує особу.

«Вчинив(ла) правопорушення, передбачене статтею 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)» «13 січня 2016 р. о 15 год. 00 хв в м. Чернігів по вул. Городоцькій гр. Іванов І.П. під час побачення з гр. Іванов А.В., до якого застосований запобіжний захід взяття під варту, здійснив спробу передати йому прозорої рідини з різким запахом алкоголю в пластиковій пляшці ємкістю 1 літр».

«Свідки правопорушення» (якщо вони є): прізвища імена, по батькові зазначаються повністю, чітким, розбірливим почерком; вказується місце їх проживання (адреса);

«Пояснення та зауваження особи, яка притягується до адміністративної відповідальності» пояснення правопорушника щодо факту та обставин події, пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, заперечення, мотиви відмови підписати протокол.

Якщо складається окремо, в протоколі в графі «До протоколу додається: пояснення гр. І.П. Іванова».

В графі “пояснення” зазначається: “складено на окремому аркуші, який додається до протоколу”.

Увага! Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі.

Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків протокол підписується також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться запис про це.

«Заяви, клопотання» особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Заяви та клопотання особа може надавати як форму звернення громадян які будуть розглядатися в порядку Закону України «Про звернення громадян». В заяві: звертаються із проханням сприяти в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів, або повідомляють про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності посадових осіб, а також висловлюють думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання або реалізацію прав чи свобод: про перенесення розгляду справи за місцем проживання або реєстрації; про перенесення дати розгляду справи; про забезпечення права на захист.

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.

Протокол про адміністративне правопорушення повинен бути пронумерований друкарським способом, тобто на ньому мають бути проставлені серія і номер.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, свідків правопорушення).

Кожний документ, що долучається до протоколу про адміністративне правопорушення, повинен мати свої реквізити (назву, дату складення, місцезнаходження установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, місце проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, підписи) і відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

Протокол про адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами протягом трьох календарних днів з дати його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 621 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

804 - | 660 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.