Лекции.Орг


Поиск:
Загальні положення оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення
ЗМІСТ

Вступне слово. 3

1. Загальні положення оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення. 5

2. Зміст та правила складання протоколу про адміністративні правопорушення 6

3. Адміністративне затримання особи. 10

4. Особистий огляд, огляд речей та вилучення заборонених предметів. 12

5. Місця зберігання вилучених заборонених предметів. 14

6. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення. 15

7. Вилучення заборонених предметів в посилках (бандеролях) 16

8. Закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення. 17

Зразки документів. 19

Зразок 1. Протокол про адміністративне правопорушення. 19

Зразок 2. Протокол про адміністративне затримання. 22

Зразок 3. Журнал обліку осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення. 25

Зразок 4. Протокол особистого огляду і огляду речей. 26

Зразок 5. Серії протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей 28

Зразок 5. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання, протоколів особистого огляду і огляду речей. 29

Зразок 6. Журнал обліку протоколів. 30

Зразок 8. Запит. 31

Висновки. 32

Рекомендована література. 32

 

 


Вступне слово

Становлення української державності, формування демократичної правової держави вимагають зміцнення і вдосконалення діяльності всієї системи державних органів, включаючи складну, багаторівневу систему Державної кримінально-виконавчої служби України та її центрального органу управління – Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України). Процес приведення чинного законодавства до міжнародних стандартів та у відповідність до світової пенітенціарної доктрини є необхідним для створення ефективної нормативно-правової бази, спрямованої на забезпечення регулювання суспільних відносин, що виникають в сфері діяльності ДПтС України, у тому числі й захист правопорядку в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Важливу роль у досягненні даного завдання відіграє адміністративна відповідальність, яка сприяє недопущенню вчинення правопорушень під час виконання та відбування кримінальних покарань, служить гарантією законності та стабільної діяльності слідчих ізоляторів та установ виконання покарань і є важливим фактором функціонування ДПтС України.

Як свідчить практика діяльності слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, мають місце вчинення різних правопорушень, найпоширенішими з яких є передачі (спроби передач) заборонених предметів особам, які відбувають покарання або взяті під варту. Суспільна небезпека проступків полягає не тільки у посяганні на діяльність слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, але й у зниженні ефективності застосування до засуджених заходів виправлення. Крім того, як наслідок, створюються умови для вчинення ними порушень режиму відбування покарання, а в окремих випадках і правопорушень.

У зв’язку з цим, нормативно-правові акти щодо забезпечення правопорядку в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань мають важливе значення для попередження адміністративних правопорушень, які посягають на режим утримання в установах ДПтС України.

Таким чином, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення законності при здійсненні провадження посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у справах про адміністративні правопорушення Наказом Міністерства юстиції України від 08.09.2015 № 1674/5затверджена «Інструкція з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення».

 

 


Терміни, що вживаються в методичних рекомендаціях, мають наступні значення:

 

 

Загальні положення оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення

 

Дані методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Інструкції з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – Інструкції) встановлюють порядок оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 255 КУпАП уповноваженими посадовими особами установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів (далі – уповноважені особи) у разі вчинення передбаченої статтею 188 КУпАП прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів (далі – заборонені предмети) складається протокол про адміністративне правопорушення (зразок 1).

Уповноважені особи, які мають право складати протокол про адміністративне правопорушення, визначаються наказом начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. До складення протоколу про адміністративне правопорушення залучається персонал відділів (секторів, груп) оперативної роботи, відділів нагляду і безпеки та відділів режиму та охорони.

Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другий надсилається до суду. Копія протоколу про адміністративне правопорушення зберігається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі у відповідній справі.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

847 - | 659 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.