Лекции.Орг


Поиск:
Література для самостійного опрацювання.
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студент вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.

2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія – К.; Вища школа, 1995.

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1977.

4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003.

5. Мойсенюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., 2001.

6. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання. – К.:ЦНЛ, 2004.


Завдання для студентів 5 курсів на педагогічну практику

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

(педагогічний модуль)

Студенти випускного курсу протягом терміну практики виконують обов’язки класного керівника в одному з класів школи. Вся виховна робота проводиться відповідно до плану класного керівника або вихователя. На основі цього плану студенти складають індивідуальні плани своєї роботи на період педагогічної практики і залучаються до організації поточної виховної роботи в класному колективі:

- здійснюють щоденний контроль за успішністю, відвідуванням та дисципліною учнів, перевіряють щоденники;

- організовують чергування учнів у класі;

- проводять самостійно всі класні години;

- проводять батьківські та учнівські збори;

- проводять індивідуальні бесіди з учнями і їхніми батьками;

- допомагають готувати статистичну звітність та шкільну документацію.

Майбутні вчителі організовують систему роботи з громадянського, морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного та екологічного виховання, що включає в себе:

· підготовку та проведення бесід та диспутів виховного спрямування;

· підготовку і проведення класних годин та виховних заходів;

· організацію походів, екскурсій та спортивних змагань;

· формування правової культури та громадянської свідомості учнів;

· організацію трудового виховання учнів та профорієнтаційної роботи;

· організацію та проведення тематичних тижнів.

Як правило, заліковим для студентів V курсу є підготовка і проведення виховного диспуту.

У процесі практики студенти аналізують педагогічну діяльність, беруть участь у роботі семінарів, методичних об’єднань, науково-дослідній роботі, збирають матеріал до теми курсової або дипломної роботи, готують звітну документацію з педпрактики.

Перелік звітної документації:

1. Індивідуальний план роботи студента.

2. План-конспект залікового виховного заходу із самоаналізом.

3. Звіт про виховну роботу.

За формами роботи практика на V курсі майже не відрізняється від практики IV курсу. Тому ми не приводитимемо такого докладного опису його, як це зроблено вище.


Завдання з педагогіки на асистентську практику

Для студентів VI-х курсів

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Зміст провідного завдання з педагогіки: с туденти VI-го курсу протягом терміну практики виконують обов’язки куратора академічної групи зі студентами певного курсу вищого навчального закладу. Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні плани своєї роботи на період асистентської практики і залучаються до організації поточної виховної роботи в студентському колективі.

 

Завдання 1. На основі діагностування та аналізу виховного процесу та рівня сформованості студентського колективу та плану роботи наставника академічної групи скласти власний індивідуальний план виховної роботи на період асистентської практики.

Завдання 2. Здійснюють щоденний контроль за успішністю, відвідуванням студентів аудиторних занять та окреслюють не менше трьох проблемних педагогічних ситуацій, їх аналіз та формулювання і розв’язання педагогічних задач (що відображають в звіті про виховну роботу в закріпленій групі).

Завдання 3. Проводять самостійно всі години куратора; проводять індивідуальні бесіди зі студентами; залучають студентів до культурно-масових заходів (групових та факультетських); допомагають готувати статистичну звітність та документацію(що відображають в звіті про виховну роботу в закріпленій групі).

Завдання 4. Студенти магістратури реалізовують систему виховної роботи з громадянського, морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного, економічного та екологічного виховання, що включає в себе:

· підготовку та проведення бесід та диспутів виховного спрямування;

· підготовку і проведення годин куратора та виховних заходів;

· організацію походів, екскурсій та спортивних змагань;

· формування правової культури та громадянської самосвідомості студентів;

· організацію трудового виховання студентів.

Як правило, заліковим для студентів VІ курсу є підготовка і проведення години куратора у формі диспуту (дискусії).

Завдання 5. У процесі практики студенти аналізують педагогічну діяльність, беруть участь у роботі семінарів, методичних об’єднань, науково-дослідній роботі, збирають матеріал з наукової проблеми магістерської роботи, готують звітну документацію з педпрактики.

Перелік звітної документації:

4. Індивідуальний план роботи студента.

5. Конспект залікового виховного заходу (з самоаналізом та оцінкою куратора).

6. Аналіз відвіданого виховного заходу в колеги за схемою аналізу виховного заходу (з відміткою колеги «Ознайомився» та підписом в кінці аналізу).

7. Звіт про виховну роботу.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

591 - | 596 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.