Лекции.Орг


Поиск:
Орієнтовна схема самоаналізу виховного заходу
· Аналіз вихідних даних, що зумовило вибір даної теми виховного заходу, актуальність її для школярів даного класу.

· Мета виховного заходу (виховна, пізнавальна, розвиваюча).

· Форма проведення виховного заходу (класна година, бесіда, диспут, колективна творча справа, екскурсія, вечір тощо), педагогічна доцільність вибору форми для реалізації поставленої мети..

· Готовність до проведення виховного заходу: як відбулося попереднє ознайомлення учнів з темою і метою виховного заходу, участь школярів у підготовчій роботі, підбір літератури, наочності, обладнання, технічних засобів, оформлення приміщення.

· Аналіз проблемних педагогічних ситуацій з якими зіткнулися на підготовчому етапі.

· Вступна частина заходу: мотивація спільної діяльності вчителя й учнів у ході виховного заходу, способи активізації учнів на початку роботи.

· Характеристика змісту використаного матеріалу: актуальність матеріалу, спрямованість його на забезпечення мети, відповідність віковим особливостям, рівню розвитку, вихованості учнів, запитам і інтересам даного колективу, повнота і послідовність викладу, емоційність, доступність матеріалу; роз'яснення нових термінів і понять; правильність і обґрунтованість висновків, рекомендації учням щодо самовиховання.

· Характеристика методів і прийомів роботи: які конкретно методи і прийоми застосовані. їх педагогічна доцільність і спрямованість на реалізацію мети; різноманітність засобів виховання.

· Педагогічна майстерність: уміння володіти собою, ставлення до учнів, стиль педагогічного спілкування, організаторські уміння, педагогічний такт, культура мовлення.

· Заключна частина заходу: проведення колективного аналізу, активність учнів у висуненні пропозицій, загальні висновки, програма дальших дій.

· При проведені заходу а) було цікавим (завдяки чому?); б) менш вдало пройшло (чому?); в) було складно (що? Як подолати?);

· Загальні висновки: досягнення мети, вплив заходу на розвиток свідомості, почуттів і волі, прищеплення моральних якостей, формування культури, світогляду; пропозиції щодо дальшого поліпшення проведення подібних заходів, виховної роботи з учнями взагалі.

Завдання 5. Підготовка звітної документації.

На останньому тижні практикант готує звітну документацію:

В індивідуальному плані робить самоаналіз ефективності цілепокладання, доцільності запланованих форм методів виховної роботи для досягнення поставленої мети. Зазначає що не виконано, чому? Аналізує які його знання, уміння допомогли при плануванні виховної роботи, а яких бракувало. Формулює поради щодо покращення в майбутньому підготовки студентів до планування своєї роботи.

Студент оформляє конспект проведеного залікового заходу відповідно до вимог. Сценарій виховного заходу, представленого як заліковий, друкується на папері з форматом А-4.

Вимоги до оформлення конспекту виховного заходу.

(І сторінка)

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

ЗАТВЕРДЖУЮ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

________________________ __________________________

Класний керівник методист кафедри педагогіки,

К.п.н., доцент

 

ТЕМА:

«_________________________________________________

___________________________________________________»

 

План-конспект

залікового виховного заходу

у _____ класі

__________________ ЗНЗ

студента ____ групи

____________________ факультету

 

П.І.Б.__________________________

___________________________

 

Дата проведення: “___” ____________2009 р.

 

Оцінка класного керівника: _____________ (підпис)

 

 

Кіровоград – 2009 р.


наступні сторінки

Мета заходу:

Пізнавальна:

Виховна:

Розвиваюча:

Завдання заходу. (за такою схемою)

1. поглибити розуміння сутності морально-етичних понять.... та моральних норм та правил, щодо.... прийнятих у суспільстві;

2. формування особистої гідності; почуття поваги до...; інтересу до власного здоровя, спорту, техніки, мистецтва, природи, політики тощо; співчуття до..., захоплення красою.... тощо

3. формувати погляди і переконання щодо..., формування ціннісного ставлення до власного здоровя; переконаності у цінності дружби; прагнення до оволодіння культурою мовлення; розвиток національної самосвідомості тощо.

4. сформувати готовність до дії... (відвідати театр, провести конкурс малюнків, допомогти ветеранам, підготувати концерт і подарунки для дитячого будинку, створити куточок національної символіки, тощо

5. сформувати прагнення до самовдосконалення в...

 

Форма проведення:

Обладнання і наочність:

 

Використані практикантом джерела інформації для підготовки заходу:

Рекомендована учням науково-популярна література і методичні джерела інформації:

Попередня підготовка: формування ради по підготовці, формування мікрогруп, розподіл доручень, пошук інформації, планування, залучення до проведення заходу...... тощо

Хід виховного заходу

І. Вступна частина: вступне слово вихователя, актуалізація теми заходу (прийоми впливу на емоційну сферу вихованців) тощо.

ІІ. Основна частина: викладанняінформаційного матеріалу (прийоми реалізації: хто і в якій формі повідомляє інформацію), запитання для обговорення, зміст завдань для групового та колективного виконання, конкурсні завдання тощо.

ІІІ. Заключна частина: підведення підсумків, формування готовності вихованців до відповідних дій (прийняття рішення учнями про проведення акції милосердя, допомоги ветеранам, проведення прибирання, впровадження нових правил спілкування, ініціювання зустрічі з видатною людиною, взяття зобов’язань щодо покращення успішності тощо).

ІУ. Самоаналіз виховного заходу (за вище зазначеною схемою)

Завершальним кроком виконання завдання з педагогіки є написання звіту щодо проведеної виховної роботи у закріпленому класі за період практики.

Структура звіту

1. Загальні відомості (аналіз знайомлення із школою, учнівським колективом, класним керівником, педагогічним колективом, соціокультурним середовищем, цілі і завдання, які на даному етапі розв’язує школа, клас тощо).

2. Психолого-педагогічна характеристика класного колективу: стадія розвитку дитячого колективу, особливості взаємовідносин класного керівника і учнівського колективу, шляхи згуртування учнівського колективу (чи реалізовується принцип паралельної дії; як будуються перспективні лінії і їх вплив на розвиток колективу; різноманітність діяльності до якої залучаються учні; активність, самостійність, ініціативність активу чи органів самоврядування; наявність формальних і неформальних лідерів їх вплив на життєдіяльність колективу; наявність ядра опору, пасиву яка з ними взаємодія; морально-духовний розвиток колективу, цінності, традиції, тощо)

3. Особливості виховної роботи в класі (пріоритет та напрямки виховної роботи, їх відповідність рівню вихованості учнів, інтересів, мотивів, тощо).

4. Перелік та короткий самоаналіз проведеної студентом виховної роботи.

5. Аналіз кількох педагогічних ситуацій та способи, за допомогою яких Ви їх розв’язали.

6. Загальні психолого-педагогічні висновки та Ваші пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи в класі.

7. Висновки, щодо Вашої готовності до здійснення функцій класного керівника і Ваші пропозиції, щодо оптимізації та підвищення ефективності формування готовності майбутніх вчителів до проходження педагогічної практики.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 687 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

629 - | 595 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.