Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ехнолог≥€ виконанн€ завданн€ з педагог≥ки педагог≥чноњ практики студент≥в
ѕедагог≥чна практика студент≥в починаЇтьс€ ≥з знайомства з школою ≥ класними колективами, за €кими вони закр≥плен≥.

«авданн€ 1. ќзнайомитис€ з школою, класним кер≥вником, учн€ми закр≥пленого класу ≥ педагог≥чним колективом.

ѕотр≥бн≥ в≥домост≥ вони одержують у ход≥ бес≥ди з адм≥н≥страц≥Їю, класним кер≥вником, учител€ми, а також вивчаючи шк≥льну документац≥ю (план навчально-виховноњ роботи, програму розвитку школи, план роботи класного кер≥вника, класний журнал ≥ т.д.) ќдержан≥ в≥домост≥ повинн≥ стати основою дл€ плануванн€ своЇњ д≥€льност≥, €к пом≥чника класного кер≥вника п≥д час практики.

ѕри знайомств≥ з≥ школою необх≥дно звернути увагу на наступн≥ моменти ≥ в≥добразити њх в своЇму щоденнику психолого-педагог≥чних спостережень:

“ип навчального закладу ________________________________________

 ≥льк≥сть ≥ контингент учн≥в _____________________________________

 адровий склад _________________________________________________

–ежим роботи школи _____________________________________________

 онцепц≥€ розвитку школи __________________ _____________________

ќсновн≥ завданн€ навчально-виховного процесу _____________________

ќсобливост≥ системи виховноњ роботи ≥ традиц≥њ _____________________

ƒит€ч≥ громадськ≥ орган≥зац≥њ, органи самовр€дуванн€ _______________

ћатер≥альна база ________________________________________________

ќсобливост≥ соц≥уму м≥крорайону __________________________________

« бес≥ди з класним кер≥вником, працюючи з документац≥Їю, студент повинен з'€сувати особливост≥ класу ≥ учн≥в, також основн≥ напр€ми в робот≥ класного кер≥вника, контингент с≥мей учн≥в, ≥нтереси ≥ р≥вень €кост≥ знань учн≥в. ¬ивченн€ щоденник≥в, зошит≥в учн≥в, а також безпосереднЇ спостереженн€ за ними на уроках р≥зних вчител≥в даЇ повн≥шу картину про педагог≥чний ≥ психолог≥чний стан класу. ќсновн≥ параметри, за характером €ких можна судити про клас ≥ €к≥ потр≥бно в≥добразити у зв≥т≥, наступн≥:

—тад≥€ розвитку колективу ____________

–≥вень дисципл≥ни ≥ працездатност≥ __________

«ац≥кавлен≥сть в навчанн≥ (зац≥кавлен≥ в навчанн≥, не зац≥кавлен≥, активн≥, пасивн≥) ___

Ќайб≥льш дисципл≥нован≥ ≥ недисципл≥нован≥ учн≥ ________

Ќайб≥льш ерудован≥ ___________________________

Ќайв≥дпов≥дальн≥ш≥ ________________________

Ћ≥дери класу _________________________

’арактер взаЇмин в класному колектив≥ ________________

ѕсихолог≥чна атмосфера в колектив≥ ____________________

—фера ≥нтерес≥в ___________________

“руднощ≥ ≥ проблеми в робот≥ ____________________

ѕ≥д час в≥дв≥дуванн€ урок≥в студенти повинн≥ просл≥дкувати реал≥зац≥ю вчителем виховних завдань уроку:

- чи використовуЇ вчитель виховний потенц≥ал уроку?

- €ка ступ≥нь залученн€ учн≥в в активну п≥знавальну д≥€льн≥сть?

- чи Ї оц≥нка знань учн≥в виховуючим чинником?

- €к формуЇ вчитель особист≥сне в≥дношенн€ до знань?

- чи дом≥нуЇ позитивний емоц≥йний стан на уроц≥?

«авданн€ 2. ѕлануванн€ виховноњ роботи на пер≥од практики.

ƒл€ усп≥шноњ профес≥йноњ роботи €к пом≥чника класного кер≥вника студент повинен мати ч≥ткий план роботи, €кий складаЇтьс€ в≥дпов≥дно до плану виховноњ роботи класного кер≥вника, ≥ доповнюЇтьс€ власними заходами студента, дл€ забезпеченн€ дос€гненн€ поставленоњ мети ≥ завдань. Ќа першому тижн≥ студенти складають ≥ затверджують у методист≥в ≥ндив≥дуальний план проходженн€ практики.

ќсновна функц≥€ класного кер≥вника Ц зд≥йснювати в своЇму клас≥ виховну роботу. ј виховна робота Ц робота творча. ”сп≥х њњ залежить в≥д багатьох чинник≥в, зокрема, ≥ в≥д знанн€ педагогом ≥ндив≥дуальних особливостей своњх вихованц≥в, в≥д педагог≥чноњ майстерност≥, в≥д можливостей вихованц≥в, нарешт≥, в≥д ум≥нн€ складати лакон≥чний, ц≥леспр€мований, д≥Ївий ≥ творчий план роботи. ¬≥н повинен бути глибоким по смислу ≥ конкретним за зм≥стом. –обота над планом починаЇтьс€ з визначенн€ основних завдань виховного процесу на даний в≥др≥зок часу. ” ньому враховуютьс€ в≥ков≥ особливост≥ учн≥в ≥ специф≥ка класу, одержують в≥ддзеркаленн€ р≥зн≥ напр€ми д≥€льност≥ класного кер≥вника.

¬≥д студент≥в не вимагаЇтьс€ Їдиноњ форми плану, в≥н може мати р≥зну схему в≥дпов≥дно до плану класного кер≥вника, що працюЇ в цьому клас≥. јле в план≥ повинн≥ бути наступн≥ основн≥ пункти:

≤. ћета ≥ завданн€ виховноњ роботи з класом на час практики;

II. «м≥ст вихованн€:

1. ѕ≥знавальна д≥€льн≥сть (розумове вихованн€);

2. ÷≥нн≥сно-ор≥Їнтовна д≥€льн≥сть (моральне вихованн€);

3. “рудова д≥€льн≥сть (трудове вихованн€)

4. —усп≥льно-корисна д≥€льн≥сть (громад€нське вихованн€);

5. “ворча д≥€льн≥сть (естетичне вихованн€);

6. —портивно-оздоровча д≥€льн≥сть (ф≥зичне вихованн€);

7. ƒ≥€льн≥сть по проф≥лю класу.

≤≤≤. ћетодична робота:

1. ¬ивченн€ учн≥в, класного колективу, ходу навчально-виховного процесу.

2. ƒиференц≥йований ≥ ≥ндив≥дуальний п≥дходи до учн≥в.

3. ¬заЇмод≥€ з малим педагог≥чним колективом.

4. –обота з батьками учн≥в.

ѕри цьому сл≥д враховувати в≥ков≥ особливост≥ учн≥в, њх ≥нтереси ≥ ≥нш≥ в≥домост≥, одержан≥ при знайомств≥ з школою ≥ класом. ¬с≥ справи, запланован≥ класним кер≥вником, €к≥ довод€тьс€ на пер≥од практики, вписуютьс€ в план, а також т≥ справи, €к≥ студент орган≥зовуЇ ≥ проводить за своЇю ≥н≥ц≥ативою. ¬ к≥нц≥ кожного тижн€ сл≥д в≥дзначати виконан≥ ≥ невиконан≥ справи, вказати причину невиконанн€. “акий план зручний дл€ досл≥дженн€ ходу виховного процесу, €кий стаЇ керованим завд€ки динам≥чност≥, вар≥ативност≥ ≥ творчост≥ педагога ≥ д≥тей. ¬ к≥нц≥ практики студент повинен провести педагог≥чний анал≥з по виконан≥й робот≥: ви€вити, що вийшло ≥ завд€ки чому? ўо не вийшло, чому? ўо сл≥д було б передбачити в план≥? «робити висновки ≥ пропозиц≥њ дл€ подальшоњ роботи.

ƒов≥дка: “ехнолог≥€ складанн€ плану виховноњ роботи €к програми життЇд≥€льност≥ класу

- «биранн€ ≥нформац≥њ про класний колектив ≥ окремих учн≥в.

- —кладанн€ характеристики класу.

- ќзнайомленн€ з планом роботи школи; в≥дб≥р тих загальношк≥льних заход≥в та сусп≥льно корисних справ, в €ких клас повинен вз€ти участь.

- ‘ормуванн€ конкретних завдань виховноњ роботи на навчальний р≥к, продумуванн€ системи колективних справ ≥ заход≥в, сп≥вв≥дношенн€ њх з в≥ковими та ≥ндив≥дуальними особливост€ми школ€р≥в.

- ќбговоренн€ плану з колегами, батьками, учн€ми, уповноваженими дит€чих орган≥зац≥й.

- ќбговоренн€ ≥ затвердженн€ на класних зборах, розпод≥л доручень.

ѕлан роботи класного кер≥вника ширше ≥ р≥зноман≥тн≥ше, н≥ж план життЇд≥€льност≥ колективу класу, бо м≥стить ≥ ≥ндив≥дуальну роботу з учн€ми, з њхн≥ми батьками, вчител€ми.

≤ндив≥дуальний план роботи (зразок)

(перша стор≥нка)

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

√руповий методист ћетодист з педагог≥ки

_____________ ѕ.≤.ѕ ______________________ ѕ.≤.ѕ.

 

- ѕ.≤.ѕ студента, факультет, група;

- м≥сце проходженн€ практики, адреса;

- ≥нформац≥йн≥ дан≥: груповий кер≥вник, методист по педагог≥ц≥, методист по психолог≥њ, директор школи, заступник директора по виховн≥й робот≥, класний кер≥вник.

(друга стор≥нка)

- розклад урок≥в, розклад дзв≥нк≥в;

(трет€ стор≥нка)

- список класу (ѕ.≤.ѕ учн≥в, адреса, батьки, дорученн€, ≥нтереси, захопленн€);

- завданн€ педагог≥чноњ практики.

(дал≥ в дов≥льн≥й форм≥)

1.  ороткий анал≥з та висновки ознайомленн€ з системою навчально-виховноњ роботи школи:

- навчально-матер≥альною базою школи;

- д≥€льн≥стю педагог≥чного колективу;

- методичним об'Їднанн€м класних кер≥вник≥в.

2.  ороткий анал≥з вивченн€:

- системи плануванн€ навчально-виховного процесу школи, класу;

- учн≥в ≥ колективу класу;

- системи навчальноњ ≥ позаурочноњ роботи по предмету;

- системи позакласноњ виховноњ роботи;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 309 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2016 - | 1750 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.033 с.