Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрограма (зм≥ст) виконанн€ завданн€ з педагог≥ки на педагог≥чну практику студент≥в ≥у курсу
«авданн€ визначають весь зм≥ст, програму орган≥зац≥њ виховноњ роботи в закр≥пленому клас≥ дл€ проходженн€ практики, €кий ми розкриваЇмо нижче ≥з запропонованими терм≥нами виконанн€ його окремих пункт≥в. ¬каз≥вка терм≥н≥в спри€тиме б≥льш≥й орган≥зованост≥ з боку студент≥в.

є ќсновн≥ види д≥€льност≥ ≥ форми роботи ‘орма зв≥тност≥ “ерм≥ни виконанн€
       
≤. ќрган≥зац≥йна робота
  вз€ти участь в настановч≥й ≥ п≥дсумков≥й конференц≥€х педагог≥чноњ практики. Ø обговоренн€ орган≥зац≥йних питань; Ø виступ на п≥дсумков≥й конференц≥њ з коротким анал≥зом своЇњ виховноњ роботи в школ≥ результатами науково-педагог≥чного досл≥дженн€ (узгодженого з методистом); настановча конференц≥€- до початку практики; п≥дсумкова конференц≥€- п≥сл€ перев≥рки зв≥т≥в студент≥в. (в дес€тиденний терм≥н по зак≥нченню практики)
  здати колокв≥ум по зм≥сту, напр€мках, формах, методах д≥€льност≥ класного кер≥вника. (питанн€ у методиста з педагог≥ки) Ø вивчити рекомендовану л≥тературу; Ø ознайомитис€ з планом роботи класного кер≥вника; Ø проанал≥зувати в≥дпов≥дн≥сть плану вимогам; Ø скласти структуру ≥ндив≥дуального плану роботи на основ≥ плану навчально-виховноњ роботи класного кер≥вника в закр≥пленому клас≥; перший тиждень педагог≥чноњ практики
3. педагог≥чн≥ наради з методистом ≥з педагог≥ки (консультац≥њ) прот€гом вс≥Їњ практики. Ø коротк≥ усн≥ зв≥ти студент≥в про виконану роботу прот€гом тижн€; обговоренн€ УскладнихФ питань; Ø рекомендуЇтьс€ проводити сем≥нари на 30-40 хвилин по темах, визначених самими студентами. один раз в тиждень, день обираЇтьс€ дов≥льно, можна використовувати дн≥ консультац≥й методиста з педагог≥ки.
4. п≥дготовка зв≥тноњ документац≥њ Ø ≥ндив≥дуальний план навчально-виховноњ роботи; Ø конспект зал≥кового заходу; Ø зв≥т про виховну роботу; здати на останньому тижн≥ практики.
II. ¬иховна робота
1. ознайомленн€ з планом виховноњ роботи класного кер≥вника в закр≥пленому клас≥ ≥ складанн€ на його основ≥ ≥ндив≥дуального плану. Ø ≥ндив≥дуальний план за схемою у перш≥ дн≥ практики
2. знайомство з класом, обговоренн€ плану роботи Ø бес≥ди з учн€ми перший тиждень практики
3. в≥дв≥дуванн€, анал≥з виховних заход≥в, класних годин. Ø докладний запис в щоденнику, анал≥з њх ≥з студентами-практикантами (школи) ≥ класним кер≥вником. ѕост≥йно
4. визначити тему, форму ≥ терм≥ни проведенн€ одного зал≥кового виховного заходу з урахуванн€м запланованих класним кер≥вником, вимог поточного моменту (св€т, визначних дат ≥ т.п.) та власних ≥нтерес≥в учн≥в. Ø консультац≥€ з класним кер≥вником ≥ методистом з педагог≥ки. Ќе п≥зн≥ше 2-го тижн€
5. п≥дготовка ≥ проведенн€ зал≥кового заходу. Ø консультац≥€ Ø складанн€ плану п≥дготовки, проведенн€, анал≥зу виховного заходу Ø корегуванн€ плану ≥ складанн€ докладного конспекту. план-конспект повинен бути схвалений класним кер≥вником та методистом з педагог≥ки не п≥зн≥ше, н≥ж за 2 дн≥ до проведенн€ заходу.
6. активна участь у вс≥й виховн≥й робот≥ школи, класу. ѕроведенн€ класних годин з тематичними пов≥домленн€ми. Ø консультац≥€; Ø ≥ндив≥дуальн≥ плани; Ø усний зв≥т методисту; Ø детальний опис педагог≥чних ситуац≥й. пост≥йно
7. проведенн€ роботи з батьками: а) участь в батьк≥вських зборах, в ≥ндив≥дуальних бес≥дах класного кер≥вника; б) участь в батьк≥вському всеобуч≥ (за планом класного кер≥вника);     Ø консультац≥€ з методистом ≥ класним кер≥вником     з 3-го тижн€ практики   з 2-3 тижн€ практики    
8. методична робота: а) в≥дв≥дини зас≥дань методичних обТЇднань класних кер≥вник≥в, м≥ських ћќ; б) консультац≥€ з методистом, класним кер≥вником; в) самоосв≥та   Ø записи в щоденнику.   Ø сп≥вбес≥ди   Ø записи, конспекти рекомендованоњ л≥тератури, усний зв≥т. за планом школи   прот€гом практики    

 

ѕрим≥тка: ѕ≥дготовка до зал≥кового заходу повинна починатис€ вже з першого тижн€, а можливо ще ≥ до початку практики (п≥дб≥р матер≥алу та ≥н.); ц€ робота вимагаЇ хороших знань, зац≥кавленост≥ ≥ ум≥нн€ захопити школ€р≥в.

—туденти повинн≥ вести р≥зноман≥тну ≥ ц≥леспр€мовану роботу ≥з вс≥м класом, повинн≥ навчитис€ спостер≥гати за вс≥ма учн€ми, орган≥зувати фронтальн≥ види виховноњ роботи ≥ в к≥нц≥ практики написати зв≥т про виховну роботу.

ѕрактиканту необх≥дно на основ≥ програми практики, плану класного кер≥вника, попереднього вивченн€ учн≥в класу визначити основн≥ завданн€ ≥ зм≥ст своЇњ виховноњ роботи з класом, теми, форми ≥ методи проведенн€ окремих вид≥в виховноњ роботи з урахуванн€м в≥кових ≥ ≥ндив≥дуальних особливостей учн≥в, особливостей класного колективу, ≥нтерес≥в учн≥в, а також ≥нтерес≥в ≥ можливостей самого студента.

ќдн≥Їю з типових помилок педпрактики Ї те, що студенти надм≥рно захоплюютьс€ проведенн€м бес≥д, читацьких конференц≥й, не прид≥л€ючи достатньоњ уваги орган≥зац≥њ р≥зноман≥тноњ д≥€льност≥ д≥тей (сусп≥льно-корисн≥й, трудов≥й ≥ т. п.) Ќеобх≥дно прагнути поЇднанн€ р≥зних метод≥в вихованн€, застосуванн€ р≥зноман≥тних форм виховноњ роботи.

—туденти повинн≥ вести повс€кденну роботу з активом класу ≥ школи, допомагати в плануванн≥ роботи, реал≥зац≥њ план≥в, п≥дведенн≥ п≥дсумк≥в, анал≥з≥ зд≥йсненн€ вс≥Їњ виховноњ роботи.

–азом з фронтальною ≥ груповою роботою з учн€ми практиканти провод€ть ≥ ≥ндив≥дуальну роботу з тими, хто вимагаЇ особливоњ уваги: з тими, що в≥дстають в навчальн≥й робот≥, недисципл≥нованими ≥ неорган≥зованими школ€рами, з учн€ми, що ви€вл€ють п≥двищену ц≥кав≥сть до певноњ галуз≥ знань. “им самим майбутн≥ вчител≥ вчатьс€ зд≥йсненню ≥ндив≥дуального п≥дходу до школ€р≥в, опановують методами ≥ прийомами ≥ндив≥дуальноњ роботи з д≥тьми.

” програму практики включаЇтьс€ також участь в перев≥рц≥ учн≥вських щоденник≥в, в оформленн≥ документац≥њ класного кер≥вника. (¬се вище зазначене необх≥дно в≥добразити в ≥ндив≥дуальному план≥ студента.)

¬с≥ студенти, обовТ€зково взаЇмо в≥дв≥дують окрем≥ виховн≥ заходи у своњх колег практикант≥в. ÷е може бути будь-€ка форма роботи: етична бес≥да, диспут, класн≥ збори, усний журнал, конференц≥€. ѕо зак≥нченню провод€ть колективне обговоренн€ в €кому можуть брати участь студенти-практиканти, класний кер≥вник, орган≥затор позакласноњ ≥ позашк≥льноњ виховноњ роботи, викладач≥ педагог≥ки, психологи, методисти.

” ход≥ колективного обговоренн€ практикант розкриваЇ тему, мету, м≥сце даноњ форми в систем≥ виховноњ роботи класу, методику його п≥дготовки (складанн€ плану п≥дготовки ≥ проведенн€ заходу, розпод≥л доручень м≥ж учн€ми класу, активн≥сть учн≥в, методи кер≥вництва ≥ контролю за роботою школ€р≥в), показуЇ трудност≥, усп≥хи ≥ невдач≥ в проведенн≥ виховного заходу. —туденти, присутн≥ на в≥дкритому виховному зан€тт≥, анал≥зують позитивн≥ ≥ негативн≥ сторони в його проведенн≥: в≥дпов≥дн≥сть зм≥сту зан€тт€ ≥ методики його проведенн€ в≥ковим особливост€м учн≥в, анал≥зують р≥вень њх вихованост≥ ≥ розвитку, дисципл≥нован≥сть ≥ активн≥сть школ€р≥в; роль, позиц≥€, активн≥сть, емоц≥йн≥сть, впливов≥сть, педагог≥чна техн≥ка того хто проводив зах≥д. (÷≥ аспекти необх≥дно в≥добразити в самоанал≥з≥ виховного заходу)

¬раховуючи обговоренн€ викладач педагог≥ки даЇ загальну оц≥нку проведеному заходу, в≥дпов≥дн≥сть його п≥дготовки ц≥л€м ≥ завданн€м вихованн€ учн≥в; позитивн≥ ≥ негативн≥ моменти; рекомендац≥њ по подальшому вдосконаленню виховноњ роботи з учн€ми.

”сп≥шному проходженню педагог≥чноњ практики, св≥домому ≥ ц≥леспр€мованому оволод≥нню педагог≥чним досв≥дом спри€Ї веденн€ щоденника психолого-педагог≥чних спостережень. ¬ ньому практиканти щоденно в≥дображають дан≥ необх≥дн≥ дл€ виконанн€ завдань, передбачених програмою практики (анал≥з спостережень, бес≥д, вивченн€ документац≥й; р≥зноман≥тн≥ педагог≥чн≥ ситуац≥њ тощо). ћатер≥али щоденника використовуютьс€ дл€ п≥дготовки зв≥ту про виховну роботу.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 345 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1455 - | 1425 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.