Лекции.Орг


Поиск:
Заняття № 15. Виникнення та розвиток колонату
В Римській імперії

1. Виникнення колонату: причини та передумови.

2. Колони на імператорських землях у II ст. н.е.

3. Становище колонів на приватновласницьких землях в II-III ст. н.е.

4. Римське законодавство про колонів у IV-V ст. н.е.

 

Тематика рефератів:

 

1. Зміна економічного та юридичного статусу колонів у I-II ст. н. е.

2. Імператорське законодавство щодо колонів у IV-V ст.

3. Римська вілла в аграрній галузі періоду домінату.

 

Тематика есе:

1. Розвиток колонату в ІІ-V ст. за даними напису з Вілла Магна і згідно з імператорськими едиктами.

 1. Зобов’язання орендаря перед землевласником за даними закону Манція.

Рекомендовані джерела та література:

 1. Надпись из Вилла Магна / Пер. Е. М. Штаерман // Хрестоматия по истории Древнего Рима / Ред. С. Л. Утченко. – М., 1962. – С. 455–458.
 2. Надпись из Вилла Магна / Пер. Е. М. Штаерман // Хрестоматия по истории Древнего Рима / Ред. В. И. Кузищин. – М., 1987. – С. 326–328.
 3. Императорское законодательство IV–V вв. о колонах / Пер. А. Коптева // Хрестоматия по истории Древнего Рима. Ред. В. И. Кузищин. – М., 1987. – С. 389–405.
 4. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. – М., 1989.
 5. Головачева И. Ф. О некоторых особенностях колонатных отношений в римской Африке II в. н. э. // ВДИ. – 1961. – № 1.
 6. Коптев А. В. От прав гражданства к праву колоната: формирование крепостного права в поздней Римской империи. Вологда, 1995 (см. также электронный вариант: http://www.ancientrome.ru/publik /koptev/koptkn08.htm).

7. Корсунский А. Р. О деревенском устройстве и системе землепользования в западных провинциях поздней Римской империи // ВДИ. – 1977. – № 1.

8. Корсунский А. Р. О положении рабов, вольноотпущенников и колонов в западных провинциях Римской империи IV-V вв. // ВДИ. – 1954. – № 2.

 1. Кузищин В. И. Античное классическое рабство как экономическая система. – М., 1990.

10. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. – М., 1976. – Разд. II. – Гл. 4.

11. Михайловский Ф. А. Роль трибунских полномочий при передаче власти в период первых принцепсов http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/mixail.pdf.

12. Павловская А. И. К вопросу о рентабельности труда рабов и колонов // ВДИ. – 1977. – № 1.

 1. Ранович А. Б. Колонат в римском законодательстве II–V вв. // ВДИ. – 1951. – №1. – С. 83–110.
 2. Рижский М. И. О применении рабского труда в сельском хозяйстве Италии І в. н. э. // ВДИ. – 1958. – № 2.

15. Свенцицкая И. С. Положение землевладельцев в императорских доменах Малой Азии // ВДИ. – 1973. – № 3.

 1. Семенов В. В. Императорское землевладение и развитие колонатных отношений (по данным североафриканских надписей) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. – Вып. 2. – СПб., 2003. – С. 257–278. (См. электронный вариант по: http://centant.pu.ru/centrum/authors/indexhttp://centant.pu.ru/centrum/authors/index. htm).
 2. Семёнов В. В. Зависимые земледельцы и труд колонов. (Ранний Рим и период Республики) http://www.sno.pro1.ru/publ/Semen6.htm

18. Сергеев В. С. Разложение рабовладельческой системы и начало колонатов в Римской империи // ВДИ. – 1938. – № 3.

19. Сергеенко М. Е. К истории колонатных отношений // ВДИ. – 1949. – № 2.

 1. Сюзюмов М. Я. Еще раз о юридических источниках для истории колоната // ВДИ. – 1951. –№ 4. – С. 83–89.

21. Сюзюмов М. Я. К вопросу о процессах феодализации в Римской империи // ВДИ. – 1955. – № 1.

22. Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. – М., 1957.

23. Штаерман Е. М. “Рабский вопрос” в Римской империи // ВДИ. – 1965. – № 1.

 

Методичні рекомендації

 

Дана тема – важливе і дуже складне питання про симптоми кризи рабовласницької системи в цілому і зародження в її надрах елементів нових, більш прогресивних форм експлуатації. Це питання неодноразово обговорювалося і продовжує обговорюватися в науковій літературі.

Завданням заняття полягає у виявленні причин, які привели до виникнення передумов для перетворення колонів з вільних орендарів у залежних людей. Заняття необхідно будувати на основі аналізу різноманітних документів (уривків з творів стародавніх авторів, написів і уривків Дігест імператора Юстиніана), які відображають розвиток колонату впродовж декількох століть. Документи належить аналізувати, враховуючи їх хронологію і місцевість, звідки вони походять. Необхідно також чітко розмежувати відомості про колонів у приватновласницькому господарстві і про колонів на імператорських землях.

Потрібно визначити причини зародження колонату, стан сільського господарства і становище колонів на початку II ст. н.е. в Італії та Північній Африці. Порівняйте думки Колумелли і Плінія Молодшого про колонів. Подумайте, як повинен був відобразитися на становищі колонів перехід від грошової форми до платні з частки урожаю. При цьому треба залучати для аналізу й африканські написи. Аналізуючи імператорські укази про колонів, постарайтеся зрозуміти картину взаємостосунків між колонами й адміністрацією імператорських володінь. Спробуйте з’ясувати, в чиєму підпорядкуванні знаходилися колони, які були посаджені на імператорські землі, які були у них повинності окрім натуральних платежів, чи користувалися колони пільгами. Зіставляючи конкретні відомості, наявні у джерелах, спробуйте відповісти на питання про становище колонів на приватновласницьких землях. Необхідно також простежити за законодавством процес юридичного оформлення станового статусу колонів.


Навчально-методичне видання

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 954 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

847 - | 658 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.