Лекции.Орг


Поиск:
Заняття № 13. Другий тріумвірат і політична криза Римської республіки
 

1. Соціально-політична боротьба в Італії після загибелі Цезаря (44-43 рр. до н.е.).

2. Утворення другого тріумвірату.

3. Розгром республіканців (41-40 рр. до н.е.).

4. Соціально-політична боротьба в роки другого тріумвірату.

5. Розпад тріумвірату. Боротьба за одноосібну владу.

6. Перехід від Республіки до Імперії та його сутність.

Тематика рефератів:

1. Роль ветеранів Цезаря та армії в цілому в політичному житті Риму.

2. Мета і завдання терору в 44-43 рр. до н.е.

3. Свідчення античних авторів про використання рабів у військово-політичній боротьбі.

Теми есе:

1. Проаналізуйте умови утворення Другого тріумвірату.

2. Дайте порівняльну характеристику Першого і Другого тріумвіратів.

3. У чому полягала суть проскрипцій?

4. Охарактеризуйте стосунки між учасниками Другого тріумвірату.

5. Визначте причини падіння Римської республіки.

Рекомендовані джерела та література:

1. Аппиан. Гражданские войны. М.: Российская политическая энциклопедия, Селена, 1994 http://ww.gumer.info/bibliotek Buks / History / appain / index. php

2. Веллей Патеркул. Римская история / Пер. М. Ф. Дашковой и А. И. Немировского // ВДИ. – 1984. – № 1-4; 1985. – № 1.

3. Деяния божественного Августа // Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В. Г. Боруховича. – Саратов, 1973.

4. Корнелий Непот. Жизнь Аттика // Корнелий Непот. Биографии знаменитых полководцев / Под ред. И. Е. Тимошенко. – К., 1883.

5. Плутарх. Цицерон // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. – Т.3. – М., 1964.

6. Плутарх. Антоний. Брут // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. – Т.3. – М., 1964.

7. Светоний. Божественный Юлий. Божественный Август // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей / Пер. М. Л. Гаспарова. – М., 1966.

8. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Giro/index.php

9. История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. – Кн. 3. – М., 1983. – Лекция 2.

10. Парфенов В. Н. Начало военнополитической карьеры Октавиана // Античный мир и археология. – Саратов, 1979. – Вып. 4.

11. Парфенов В. Н. Из предыстории Перузинской войны и Брундизийского мира // Античный мир и археология. – Саратов, 1983. – Вып. 5.

12. Парфенов В. Н. Последняя армия Римской республики // ВДИ. – 1983. – № 3.

13. Парфенов В. Н. Триумвир Марк Эмилий Лепид // Проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. – Л., 1984.

14. Свенцицкая И. С. Отношение “гражданин-полис” в системе Римской империи: проблема отчуждения // 1997. – № 3.

15. Туркина Л. Г. Проскрипции второго триумвирата (43-41 гг. до н. э.) и их социальная роль // Некоторые вопросы всеобщей истории. – Челябинск, 1968. – Вып. 3.

16. Утченко С. Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М., 1969.

17. Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. – М., 1965.

18. Утченко С. Л. Римская армия в I в. до н.э. // ВДИ. – 1962. – № 4.

19. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972.

20. Цветаева Г. А. Народные волнения в Риме после убийства Юлия Цезаря // ВДИ. – 1947. – № 1.

21. Циркин Ю. Б. Испания после смерти Цезаря // ВДИ. – 2004. – № 3.

22. Чеканова Н. В. К проблеме перехода от Республики к Империи: революция или реформа? // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под редакцией професора Э. Д. Фролова. – СПб., 2002. http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2002/chekan.htm

23. Штаерман Е. М. Рабы и отпущенники в социальной борьбе конца Республики // ВДИ. – 1962. – № 1.

24. Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. – М., 1964.

Методичні рекомендації

У ході семінарських занять по даній темі необхідно дати аналіз подій, які розгорнулися в Римі, Італії і провінціях після вбивства Цезаря і привели до остаточного падіння Республіки. Вивчаючи боротьбу республіканців і цезаріанців після березневих ід, особливо виділіть участь солдатів і ветеранів Цезаря в політиці і швидке зростання значення цього чинника.

При розгляді утворення другого тріумвірату і проскрипцій зверніть увагу на цілі і завдання терору та міру їх виконання. Аналізуючи перші роки діяльності тріумвірів, виділіть основні напрями їх політики, надавши головну увагу військовому розгрому республіканців і аграрній проблемі. Майте на увазі, що саме в кінці 40-х рр. самостійна політична роль армії проявилася особливо яскраво.

Вивчаючи класову боротьбу в останні роки Римської республіки, треба чітко з’ясувати, чому в той час збройні повстання рабів були неможливі, і звернути увагу на інші форми класової боротьби. Проаналізуйте свідчення античних авторів про використання рабів як знаряддя військово-політичної боротьби між протидіючими угрупованнями і в цьому плані особливо виділіть діяльність Секста і Помпея. Вивчаючи внутрішню і зовнішню політику тріумвірів у 30-х рр. до н.е., розгляньте їх підготовку до боротьби за одноосібну владу, причини й обставини відходу Лепіда з політичної сцени, фінальної боротьби між Октавіаном і Антонієм.

З’ясувавши причини перемоги Октавіана, зверніть увагу на його соціальну базу, особливості політичної стратегії і тактики. Заняття є аналізом соціально-політичної сутності переходу від Республіки до Імперії. Тут необхідно узагальнити вивчений фактичний матеріал і виділити комплекс економічних, соціальних і політичних чинників, які привели до радикальної зміни державного устрою Риму, початку нового етапу історії античного суспільства.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 786 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

810 - | 642 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.