Лекции.Орг


Поиск:
Заняття № 9. Аграрний рух у Римі у II ст. до н. е.
І реформи братів Гракхів

 

1. Характеристика джерел.

2. Соціально-економічні передумови аграрного руху в Римі.

3. Аграрна реформа Тіберія Гракха і боротьба навколо неї.

4. Соціально-політичне спрямування реформ Гая Гракха.

5. Причини поразки аграрного руху та його підсумки.

 

Тематика рефератів:

1. Оцінка античними авторами діяльності братів Гракхів (Плутарх, Веллей Патеркул)

2. Наслідки аграрного руху братів Гракхів у політичній сфері Риму.

3. Значення закону Спурія Торія (111 р. до н.е.).

4. Демократичне законодавство Гая Гракха: права громадян і обов’язки посадових осіб.

 

Тематика есе:

1. Назвіть причини обезземелення дрібних землевласників у II-I ст. до н. е.

2. Яким був соціальний склад прихильників аграрного руху в період реформ Тіберія Гракха?

3. Чи існував зв’язок аграрної проблеми із ситуацією в римській армії? В чому він полягав?

4. Чи можлива була перемога аграрного руху? Чи могла вона мати довготривалий характер?

Рекомендовані джерела та література:

1. Веллей Патеркул. Римская история / Пер. с. лат. А. И. Немировского и М. Ф. Дашковой. – Воронеж, 1985.

2. Веллей Патеркул. Римская история // ВДИ. – 1984. – № 4.

3. Бокщанин А. Г. Попытки аграрных реформ и социальная борьба в Римской республике. – М., 1964.

4. Ельницкий Л. А. Идеи, воспитавшие Тиберия Гракха // ВИ. – 1966. – № 8.

5. Заборовский Я. Ю. Аппиан и римская ЦИВИТАС в последний век существования республики (к вопросу об источниках и характере “Гражданских войн Аппиана) // ВДИ. – 1981. – № 4.

6. Заборовский Я. Ю. Некоторые стороны политической борьбы в римском сенате (40-20 гг. II в. до н.э.) // ВДИ. – 1977. – № 3.

7. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э. - I в. н.э.). – М., 1976.

8. Мякин Т. Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха: документальный первоисточник и литературная традиция http://www.nsu.ru/classics/makin/Myakin_Judicial%20Law%20at%20Rome.pdf.

9. Сергеенко М. Е.Земельная реформа Тиберия Гракха и рассказ Аппиана // ВДИ. – 1958. – № 2. – С. 150–156.

10. Сергеенко М. Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. – М.; Л., 1958.

11. Сергеенко М. Е. Три версии в плутарховой биографии Тиберия Гракха // ВДИ. – 1956. – № 1.

12. Сергеенко М. Е. Земельная реформа Тиберия Гракха и рассказ Аппиана // ВДИ. – 1958. – № 2.

13. Сергеенко М. Е. Три версии в плутарховской биографии Тиберия Гракха // ВДИ. – 1956. – № 1.

14. Смирнов С. После ухода трибунов // Знание – сила. – 2001. – № 8 http://www.znanie-sila.ru/online/issue_1393.html

15. Смышляев А. Л. Народ, власть, закон в позднереспубликанском Риме (По поводу концепции Ф. Миллара) // ВДИ. – 2003. – №3. – С. 46–59.

16. Утченко С. Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. - М., 1969.

17. Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. – М., 1965.

18. Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. - М., 1964.

 

Методичні рекомендації

 

Аналізуючи джерела з даної теми, з’ясуйте ставлення авторів до демократичного аграрного руху, реформаторської діяльності братів Гракхів, розглянути прийоми їх дослідження. Особливу увагу зверніть на відомості Веллея Патеркула – противника аграрних реформ.

Розглядаючи друге питання, необхідно з’ясувати соціально-економічні та політичні причини аграрно-демократичного руху 30-20-х років II ст. до н.е. Важливо проаналізувати структуру римського землекористування і землеволодіння, вплив класичного рабства на становище сільського і міського плебсу. Визначте, які чинники сприяли утворенню великих латифундійних господарств, обезземеленню і пауперизації селянства. Охарактеризуйте стан римської армії, його зв’язок з аграрним питанням; відобразіть суперечності між нобілітетом і вершництвом.

При вивченні третього питання дайте коротку характеристику Тіберія Гракха, визначити мету і зміст розпочатої ним реформи. Важливо розглянути суть класової боротьби навколо навкруги реформи, методи цієї боротьби, причини загибелі реформатора.

Аналізуючи реформаторську діяльність Гая Гракха, зверніть увагу на його спроби розширити і зміцнити соціальну базу аграрного руху, на якісні зміни в законодавстві молодшого брата і в методах його боротьби з сенатською опозицією. Необхідно знати зміст найважливіших законів, проведених Гаєм Гракхом у період його трибунату. Важливо з’ясувати причини невдачі Гая Гракха в спробах залучити союзників до боротьби сільського плебсу і виведенні заморських колоній.

Визначаючи причини поразки аграрного руху, слід звернути увагу на слабкість, незрілість і класову обмеженість римської демократії, неміцність антисенатської коаліції, економічну нестійкість дрібної земельної власності в умовах зростання великого землеволодіння. Важливо з’ясувати, що в епоху розвитку класичного рабства неможливо було законодавчими актами відновити дрібне селянське господарство і роль общини в розподілі землі. Потрібно охарактеризувати аграрний закон Спурія Торія 111 р. до н.е., який перетворив суспільні землі, що знаходяться в руках сенатської олігархії, в повну приватну власність. Тим були зведені нанівець реформи братів Гракхів. Визначте характер політичних угруповань – популярів і оптиматів, що склалися в Римі в ході демократичного руху Гракхів, покажіть їх відмінність від сучасних політичних партій.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1604 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

600 - | 535 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.