Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно поглибити теоретичн≥ знанн€ з питань, €к≥ знаход€тьс€ за межами лекц≥йного матер≥алу
 

¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно поглибити теоретичн≥ знанн€ з питань, €к≥ знаход€тьс€ за межами лекц≥йного матер≥алу, розгл€нути теоретичн≥ засади ≥нноватики.

“ерм≥н Ђ≥нновац≥€ї походить в≥д латинського слова Ђinnovusї (in-в ≥ novus-новий) ≥ за зм≥стом терм≥ни Ђ≥нновац≥€ї ≥ Ђнововведенн€ї можуть розгл€датис€ €к синон≥ми. ≤нновац≥€ виникаЇ в результат≥ використанн€ наукових досл≥джень ≥ розробок, що направлен≥ на удосконаленн€ процесу виробничоњ д≥€льност≥, економ≥чних, правових ≥ соц≥альних в≥дносин в галуз≥ науки, культури, осв≥ти ≥ ≥нших галуз€х д≥€льност≥ сусп≥льства.

≤нновац≥€ Ц к≥нцевий результат ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥, €кий одержав ут≥ленн€ у вигл€д≥ нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, або удосконаленого технолог≥чного процесу, використовуваного в практичн≥й д≥€льност≥, або в новому п≥дход≥ до соц≥альних послуг.

—учасна економ≥чна теор≥€ розр≥зн€Ї пТ€ть основних тип≥в ≥нновац≥й:

- введенн€ нового продукту (товарна ≥нновац≥€);

- введенн€ нового методу виробництва (технолог≥чна ≥нновац≥€);

- створенн€ нового ринку товар≥в або послуг (ринкова ≥нновац≥€);

- освоЇнн€ нового джерела поставки сировини або нап≥вфабрикат≥в (маркетингова ≥нновац≥€);

- реорган≥зац≥€ структури управл≥нн€ (управл≥нська ≥нновац≥€).

Ќововведенн€ Ц оформлений результат фундаментальних прикладних досл≥джень, розробок або експериментальних роб≥т в будь-€к≥й сфер≥ д≥€льност≥ спр€мований на п≥двищенн€ ефективност≥.

Ќововведенн€ означаЇ, що новизна використовуЇтьс€. « моменту прийн€тт€ до розповсюдженн€ новизна набуваЇ новоњ €кост≥ ≥ стаЇ ≥нновац≥Їю.

ќсновн≥ властивост≥ нововведенн€:

- в≥дносн≥ переваги в пор≥вн€нн≥ з традиц≥йними р≥шенн€ми;

- сум≥сн≥сть ≥з практичною д≥€льн≥стю ≥ технолог≥чною структурою;

- складн≥сть;

- нагромаджений досв≥д впровадженн€, тощо.

ѕрактичним освоЇнн€м нововведень Ї реал≥зац≥€ комерц≥йноњ (п≥дприЇмницькоњ) ≥дењ по задоволенню попиту на конкретн≥ види продукц≥њ, технолог≥й, послу €к товар≥в. ¬ сучасн≥й теор≥њ ≥нновац≥њ розр≥зн€ють нововведенн€-продукти, нововведенн€-процеси (виробничо-технолог≥чн≥), модерн≥зац≥њ ≥ модиф≥кац≥њ продукт≥в ≥ послуг.

ћодиф≥кац≥€ Ц прогресивн≥ зм≥ни, перетворенн€ виробництва, технолог≥њ, продукц≥њ, що виробл€Їтьс€, створенн€ кращого вар≥анта, новоњ модел≥; видозм≥нена модель виробу, машини.

ћодерн≥зац≥€ Ц процес часткового оновленн€, зм≥ни застар≥лого устаткуванн€ (машин, механ≥зм≥в, прилад≥в, обладнанн€ та ≥н.0, технолог≥њ виробництва, техн≥чне ≥ технолог≥чне переоснащенн€ промислових ≥ с≥льськогосподарських п≥дприЇмств.

Ќововведенн€-продукти €вл€ютьс€ перв≥сними, вони зТ€вл€ютьс€ в економ≥ц≥ попереднього технолог≥чного укладу ≥ означаЇ фазу зародженн€ нового технолог≥чного укладу. ” фаз≥ дом≥нуванн€ нового технолог≥чного укладу спостер≥гаЇтьс€ розповсюдженн€ (дифуз≥€) нововведень-процес≥в, коли в≥дбуваЇтьс€ переливанн€ кап≥тал≥в в новий уклад сусп≥льного виробництва. ћодиф≥кац≥€ продукц≥њ, що випускаЇтьс€, визначаЇтьс€ конТюнктурними зм≥нами на ринку товар≥в ≥ послуг.

Ќововведенн€ оформл€ютьс€ у вигл€д≥ в≥дкритт≥в, винаход≥в; патент≥в; товарних знак≥в; рац≥онал≥заторських пропозиц≥й; документац≥й на нов≥ або удосконален≥ види продукт≥в, технолог≥њ, управл≥нський або виробничий процес орган≥зац≥йноњ, виробничоњ або ≥ншоњ структури; ноу-хау; пон€ть; наукових п≥дход≥в або принцип≥в; документа (стандарту, рекомендац≥й, методики, ≥нструкц≥њ тощо); результат≥в маркетингових досл≥джень тощо.

¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно розкрити зм≥ст та специф≥ку використанн€ життЇвих цикл≥в ≥нновац≥й, життЇвих цикл≥в попиту та технолог≥й, життЇвих цикл≥в товар≥в.

—туденти повинн≥ розгл€нути сутн≥сть ≥нновац≥йних процес≥в та ≥нновац≥йних цикл≥в, навчитис€ зображати граф≥чну модель ≥нновац≥йного процесу у в≥дпов≥дност≥ до р≥зних п≥дход≥в, вм≥ти формувати рекомендац≥њ щодо кожноњ стад≥њ процесу. Ќеобх≥дно детально ознайомитись з≥ структурою ≥нновац≥йного процесу (фазами ≥нновац≥йного процесу) та його руш≥йними силами, встановити основн≥ етапи та характеристики ≥нновац≥йного циклу.

≤нновац≥йний процес (≤ѕ) - це процес отриманн€ та комерц≥ал≥зац≥њ винаходу, нових технолог≥й, вид≥в продукц≥њ чи послуг, р≥шень виробничого, ф≥нансового характеру та ≥нших результат≥в ≥нтелектуальноњ д≥€льност≥. ¬≥н повТ€заний ≥з створенн€м, освоюванн€м ≥ розповсюдженн€м ≥нновац≥й, це посл≥довн≥сть под≥й, в ход≥ €ких ≥нновац≥€ визр≥ваЇ в≥д ≥дењ до конкретного продукту, технолог≥њ, структури або послуги ≥ розповсюджуЇтьс€ в господарськ≥й д≥€льност≥ при практичному використанн≥.


ѕитанн€ до самоконтролю

 

1. ¬изначте основн≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж категор≥Їю ≥нновац≥€ та нововведенн€.

2. ѕровед≥ть типолог≥чну характеристику нововведень.

3. –озкрийте основн≥ стад≥њ ≥нновац≥йного процесу.

4. –озкрите пон€тт€ технолог≥чних меж та переход≥в.

5. –озкрите пон€тт€ дифуз≥њ та трансферу ≥нновац≥й.

 

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. Ќавед≥ть нормативно Ц правов≥ акти, €к≥ регламентують ≥нновац≥йну д≥€льн≥сть в ”крањн≥

2. ¬изначте пр≥оритетн≥ ц≥л≥ —тратег≥њ ≥нновац≥йного розвитку ”крањни.

3. ѕроанал≥зуйте дан≥ статистики ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥ та назв≥ть основн≥ галуз≥ промисловост≥, €к≥ запроваджували ≥нновац≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 270 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1354 - | 1216 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.