Лекции.Орг


Поиск:
Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми. В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу
В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути поняття ринку інновацій,його субєктів та обєктів, інфраструктури ринку інновацій та режиму державної підтримки розвитку інфраструктури ринку інновацій.

Під інфраструктурою ринку інновацій розуміється сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих організацій (агентів) необхідних і достатніх для ефективного здійснення інноваційної діяльності та реалізації нововведень на ринку інновацій. Інфраструктура ринку інновацій об'єднує організації різних видів: фірми, інвесторів, посередників, наукові та державні установи.

Ринок інновацій – це система економічних відносин між споживачами інноваційної продукції (інноваційних послуг) і суб’єктами пропозицій (власниками інноваційної продукції, інформаційно-консультаційних послуг) з приводу їх виробництва, придбання та їх використання.

В процесі вивченн теми студенти повинні знати та вміти охарактеризовувати функції ринку інновацій.

Ринок інновацій має виконувати п’ять основних функцій (рис. 2.2):

- забезпечення – задовольняє потреби споживачів у реалізації чи придбанні інноваційної продукції;

- регулювання – оптимально формує попит і пропозицію на науково-технічну продукцію й інноваційні послуги, що забезпечує їхній раціональний розподіл між суб’єктами інноваційної діяльності та встановлює рівень цін на них;

- інформування – є посередником при розповсюдженні інформації між учасниками інноваційного процесу;

- стимулювання – сприяє створенню конкурентоспроможного інноваційного продукту, розширенню переліку інноваційних послуг і способів їх здійснення;

- санації – звільняє ринок від неконкурентоспроможних учасників.

Під час вивчення теми студетни повинні засвоїти поняття субєктів та обєктів інноваційного ринку, його струтуру та механізм функціонування.

Як система ринок інновацій має свою організаційну структуру й механізм функціонування. В організаційному плані ринок інновацій розвивається за трьома основними напрямами: ринок наукових кадрів, ринок науково-технічної інформації та наукової продукції.

Ринок наукових кадрів – це система навчальних, економічних, соціальних, правових та інформаційних сфер, відносин і взаємозв’язків, направлена на підготовку, підбір та забезпечення кадрами наукових, науково-виробничих і впроваджувальних структур.

Ринок науково-технічної інформації – це тип економічних взаємозв’язків і відносин між виробниками та споживачами з приводу виробництва, придбання і використання інформації.

Науково-технічна інформація розповсюджується за допомогою телекомунікацій і звичайним шляхом через пошту, телефонний або факсимільний зв’язок, консультаційну, бібліотечну, освітню, видавничу, рекламну та іншу діяльність.

В сучасних ринкових умовах відбувається становлення нових відносин на ринку науково-технічної інформації, починають функціонувати нові учасники – інформаційні центри, дилерські фірми, різноманітні спеціалізовані консалтингові та інформаційні організації, видання, організатори виставок, семінарів, науково-практичних конференцій. Ринок науково-технічної інформації (інформаційно-консультаційних послуг) ще не сформований і його за рівнем насиченості можна віднести до категорії дефіцитних ринків.

Ринок наукової продукції – це система відносин виробників та споживачів науково-технічної продукції. Будучи товаром, науково-технічна продукція стає стрижнем ринкових відносин при взаємодії науки й виробництва.

В результаті вивчення тими студенти повинні знати основні принципи та засади організації вітчизняного ринку інноваційної продукції, вміти надавати пропозиції щодо оптимізації режиму державногоь регулювання його діяльності.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття інфраструктури інноваційного ринку.

2. Розкрийте структуру та механізм функціонування ринку інновацій.

3. Визначте значення посередників ринку інновацій.

4. Розкрийте механізм державної підтримки ринку інновацій.

5. Розкрийте значення трансферу інновацій на інноваційному ринку.

6. Вкажіть значення фінансових структур на ринку інновацій.


Завдання до самостійної роботи

1. Сфера інноваційної діяльності включає:

а) ринок інновацій;

б) ринок інвестицій;

в) інноваційну інфраструктуру.

 

2. Вкажіть правильну відповідь: „Інноваційне підприємство – це

підприємство або об’єднання підприємств. що розробляє, виготовляє і

реалізує інноваційні продукти або продукцію (послуги), обсяг яких у

грошовому вимірі перевищує_______його загального обсягу”:

а) 60%;

б) 70%;

в) 50%.

 

3. До інноваційної інфраструктури не включають організації, що

надають послуги:

а) консалтингові;

б) аудиторські;

в) маркетингові;

г) інформаційно-комунікативні;

д) освітні.

 

4. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально

змінених старих сегментів ринку – це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

757 - | 700 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.