Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно поглибити теоретичн≥ знанн€ з питань, €к≥ знаход€тьс€ за межами лекц≥йного матер≥алу
 

¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно поглибити теоретичн≥ знанн€ з питань, €к≥ знаход€тьс€ за межами лекц≥йного матер≥алу, розгл€нути теоретичн≥ засади ≥нновац≥йного розвитку економ≥чних систем. ¬ивченн€ теми доц≥льно розпочати з питань становленн€ та розвитку теор≥њ економ≥чноњ динам≥ки. ¬ рамках вивченн€ теор≥й студенти повинн≥ ознайомитис€ з пон€тт€м цикл≥чного розвитку економ≥чноњ системи, великих цикл≥в господарськоњ конТюнктури ћ. ƒ.  ондратьЇва, пон€тт€м технолог≥чного укладу. —тудентам сл≥д звернути увагу на висновки, €к≥ було зроблено ћ.  ондратьЇвим з визначених законом≥рностей цикл≥чного розвитку економ≥чних систем (в≥н називав њх емп≥ричними правильност€ми), а також. “акож неох≥дним Ї ознайомленн€ з пон€тт€м ≥нновац≥њ в контекст≥ класичноњ теор≥њ ≥нновац≥йного розвитку …. ј. Ўумпетера - австр≥йського ученого, €кий був одним ≥з перших науковц≥в, €к≥ прийн€ли теор≥ю цикл≥в ћ.  ондратьЇва. —туденти повинн≥ ознайомитис€ з еволюц≥Їю теор≥њ ≥нновац≥йного розвитку.

—туденти повинн≥ засвоњти, що у загальнонауковому у€вленн≥ розвиток €вл€Ї собою процес поступального руху вперед. « позиц≥й д≥алектики, розвиток - це процес законом≥рного €к≥сноњ зм≥ни. ѕричому сл≥д зазначити ун≥версальний характер розвитку, законом≥рност≥ €кого застосовн≥ до вс≥х систем: б≥олог≥чним, техн≥чним, соц≥альним, економ≥чним. Ѕезумовно, д≥алектичне у€вленн€ про розвиток створюЇ базис теор≥њ: закон Їдност≥ ≥ боротьби протилежностей, закон переходу к≥льк≥сних зм≥н у €к≥сн≥ ≥ закон запереченн€ запереченн€ по сут≥ розгл€дають з р≥зних стор≥н процес розвитку.

¬ процес≥ вивченн€ теми студенти повинн≥ засвоњти, що закон розвитку орган≥зац≥њ реал≥зуЇтьс€ через сукупн≥сть принцип≥в:

- принцип динам≥чноњ р≥вноваги. ¬≥н припускаЇ: оптимальне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж ус≥ма елементами системи, а також м≥ж ц≥лим ≥ њњ частинами; оптимальноњ в≥дпов≥дност≥ м≥ж ст≥йк≥стю ≥ м≥нлив≥стю, самоорган≥зац≥Їю ≥ хаосом; оптимального сп≥вв≥дношенн€ системи ≥з зовн≥шн≥м середовищем

- принцип переважного розвитку. ќрган≥зац≥йн≥ системи прагнуть забезпечити оптимальний розвиток допомогою перемиканн€ матер≥альних ресурс≥в з менш важливих на б≥льш важлив≥ та перспективн≥ напр€мки.

- принцип зм≥нюваност≥. «г≥дно з цим принципом розвиток матер≥альних систем зд≥йснюЇтьс€ не безпосередньо ≥ пр€мо, а за допомогою зм≥ни њх складових елемент≥в.

- принцип двох S-под≥бних кривих. ÷е принцип розвитку неск≥нченного через к≥нцеве. —игмопод≥бна природа розвитку допомагаЇ орган≥зац≥њ своЇчасно зд≥йснити перех≥д на нову технолог≥ю, на нове поЇднанн€ фактор≥в виробництва. Ќа п≥дстав≥ даного принципу формуютьс€ функц≥ональн≥ стратег≥њ ф≥рми

- принцип розумного консерватизму. «м≥на потенц≥алу системи, що спри€Ї розвитку, перех≥д з де€ким зап≥зненн€м, обумовленим темпом зм≥ни ресурс≥в ≥ технолог≥й.

- принцип адаптац≥њ.  ожна система прагне згладити насл≥дки внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х деструктивних вплив≥в. ѕо сут≥ це гомеостаз розвитку та характер гомеостатичних реакц≥й

- принцип стаб≥л≥зац≥њ. ѕрагненн€ до стаб≥л≥зац≥њ найб≥льш ефективних (прогресивних) етап≥в життЇвого циклу.

¬ процес≥ вивченн€ теми студенти повинн≥ ознайомитис€ з синергетичним п≥дходом в рамках теор≥й ≥нновац≥йного розвитку. ѕ≥д синергетичним п≥дходом розум≥Їтьс€ метод наукового розум≥нн€, в основ≥ €кого лежить системний анал≥з систем, €к≥ саморозвиваютьс€, еволюц≥онують, €ким притаманн≥ пер≥оди розкв≥ту ≥ занепаду.

¬ результат≥ вивченн€ теми студенти повинн≥: знати пон€тт€ та сутн≥сть ≥нновац≥йного розвитку, його принципи, вм≥ти зображувати схему еволюц≥йного процесу ≥нновац≥йного розвитку систем, по€снювати ≥нновац≥йний розвиток з точки зору синергетичного п≥дходу.

≤нновац≥йний розвиток економ≥чноњ системи - процес посл≥довного, еволюц≥йного руху системи до ст≥йкого стану за рахунок формуванн€ ≥ д≥њ синергетичних ефект≥в в≥д р≥зних сполучень фактор≥в виробництва, отриманих в ход≥ ≥нновац≥йних перетворень у систем≥. —аме синергетичний ефект в≥д взаЇмод≥њ фактор≥в виробництва формуЇ потенц≥ал €к≥сного ≥нновац≥йного розвитку системи, а сам≥ фактори, њх структура ≥ динам≥ка визначають можливост≥ к≥льк≥сного зростанн€.

≤нновац≥йний тип економ≥чного розвитку крањни - €вл€Ї собою сукупн≥сть максимально спри€тливих умов дл€ п≥дприЇмницькоњ ≥н≥ц≥ативи, п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ та ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ рос≥йських приватних компан≥й, розширенн€ њх здатност≥ до роботи на в≥дкритих глобальних ринках в умовах жорсткоњ конкуренц≥њ. ƒержава може створити необх≥дн≥ умови ≥ стимули дл€ розвитку б≥знесу, але не повинно п≥дм≥н€ти б≥знес власною активн≥стю.

—тудент повинен вм≥ти зображувати й по€снювати граф≥чну модель цикл≥чного розвитку економ≥чноњ системи; називати руш≥йн≥ сили ≥нновац≥йного розвитку, пер≥оди великих хвиль, пер≥одичн≥сть по€ви радикальних нововведень (зг≥дно з теор≥Їю ћ. ƒ.  ондратьЇва.), проводити групуванн€ крањн у в≥дпов≥дност≥ до р≥вн€ ≥нновац≥йного розвитку, знати основн≥ характеристики сучасноњ ринковоњ модел≥ ≥нновац≥йного типу розвитку.

¬ажливим аспектом, що мають засвоњти студенти п≥д час вивченн€ теми це - пон€тт€ ≥нновац≥йного под≥лу прац≥ та його визначального характеру в рамках ≥нновац≥йного розвитку макроеконом≥чних систем. ¬ умовах технолог≥чноњ гонки м≥ж старими економ≥чними л≥дерами та новими ≥ндустр≥альними крањнами, сформувалас€ нова макроконкурентна парадигма - концептуальний погл€д на розвиток соц≥ально-економ≥чних систем макрор≥вн€ в сучасних умовах.

«г≥дно дан≥й парадигм≥, в сучасному св≥т≥ склалавс€ ст≥йкий трир≥вневий под≥л прац≥, €кий крањни сучасного св≥ту укрупнено розд≥лив на три основних ешелони. —туденти повинн≥ виокремлювати в рамках св≥товоњ економ≥чноњ системи крањни першого, другого та третього ешелону за ≥нновац≥йним под≥лом прац≥.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

 

1. ќхарактеризуйте тенденц≥њ розвитку соц≥ально-економ≥чних систем.

2. Ќадайте визначенн€ цикл≥чност≥ та визначте законом≥рност≥ розвитку соц≥ально-економ≥чних систем.

3. Ќадайте визначенн€ технолог≥чних хвиль.

4. –озкрийте пор€док зм≥ни технолог≥чних уклад≥в.

5. –озкрийте сутн≥сть теор≥њ довгих хвиль ћ.  ондрат'Їва.

6. ƒо €кого технолог≥чного укладу в сусп≥льному виробництв≥ належить застосуванн€ в машинобудуванн≥ лазерного зварюванн€ метал≥в, верстат≥в з „ѕ” ≥ обробних центр≥в?

7. ўо дають орган≥зац≥€м ≥нвестиц≥њ в реновац≥ю основних фонд≥в та науком≥стк≥ технолог≥њ на сучасному етап≥ розвитку в≥тчизн€ноњ промисловост≥?

8. Ќавед≥ть характеристику кривоњ економ≥чного зростанн€. ≈кстенсивний ≥ ≥нтенсивний р≥ст.

9. –озкрийте основн≥ етапи еволюц≥њ тип≥в економ≥чного розвитку

10. –озкрийте тенденц≥њ ≥нновац≥йного розвитку економ≥ки ”крањни.

11. ¬изначте ознаки та ≥ндикатори ≥нновац≥йного типу розвитку

12. як≥ заходи ”р€ду дозволили б в≥тчизн€ним орган≥зац≥€м промисловост≥ забезпечити конкурентоспроможн≥сть ≥ ефективн≥сть у ринкових в≥дносинах?

13. –озгл€ньте переваги конкурсного виконанн€ Ќƒƒ – з метою створенн€ зразк≥в новоњ техн≥ки.

 

 

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. ¬изначити технолог≥чн≥ хвил≥ Ќ“ѕ в економ≥ц≥ ”крањни.

2. ¬изначити техн≥ко-економ≥чн≥ хвил≥ розвитку галузей та п≥дприЇмств ”крањни.

3. ќхарактеризувати стратег≥чн≥ тенденц≥њ розвитку економ≥к промислово розвинених крањн.

4. ¬изначити в≥дм≥нн≥сть процесу оптим≥зац≥њ в≥д процесу ≥нновац≥йного оновленн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 284 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1326 - | 1243 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.