Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно розгл€нути теоретичн≥ засади формуванн€, функц≥онуванн€ та розвитку нац≥ональних ≥нновац≥йних систем
¬ процес≥ вивченн€ даноњ теми необх≥дно розгл€нути теоретичн≥ засади формуванн€, функц≥онуванн€ та розвитку нац≥ональних ≥нновац≥йних систем. Ќац≥ональна ≥нновац≥йна система Ц це сукупн≥сть орган≥зац≥й, €к≥ приймають безпосередню участь в ≥нновац≥йному процес≥.

ѕ≥д час вивченн€ теми студенти повинн≥ ознайомитись з еволюц≥Їю пон€тт€ нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи, визначити склад, структурн≥ елементи та њх роль в загальнодержавному ≥нновац≥йному процес≥. ¬перше пон€тт€ Ќ≤— було використано в 1987 роц≥  р≥сом ‘риманом (Science Policy Research Unit, Sussex) у його досл≥дженн≥ технолог≥чноњ пол≥тики в япон≥њ (Freeman, 1987). ‘р≥ман описав найважлив≥ш≥ елементи €понськоњ Ќ≤—, €к≥ забезпечили економ≥чний усп≥х ц≥Їњ крањни в п≥сл€воЇнний пер≥од. ќднак першим серйозним матер≥алом, присв€ченим Ќ≤—, вважаЇтьс€ книга "Ќац≥ональна система ≥нновац≥й" п≥д ред. Ѕ.-ј. Ћундвалла, що вийшла в 1992 роц≥. ѕон€тт€ Ќ≤— вт≥люЇ в соб≥ найб≥льш сучасне розум≥нн€ ≥нновац≥йного процесу; це пон€тт€ в≥дображаЇ важлив≥ зм≥ни в умовах ≥ зм≥ст≥ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥, що в≥дбуваютьс€ в останнЇ дес€тил≥тт€; досл≥дженн€, заснован≥ на пон€тт≥ Ќ≤—, створюють пл≥дну основу дл€ розробки технолог≥чноњ та промисловоњ пол≥тики.

Ќац≥ональ ≥нновац≥йна система Ц це сукупн≥сть законодавчих, структурних ≥ функц≥ональних компонент≥в (≥нституц≥й), €к≥ зад≥€н≥ у процес≥ створенн€ та застосуванн€ наукових знань та технолог≥й ≥ визначають правов≥, економ≥чн≥, орган≥зац≥йн≥ й соц≥альн≥ умови дл€ забезпеченн€ ≥нновац≥йного процесу.

¬≥дпов≥дно, структура Ќ≤— складаЇтьс€ з п≥дсистем:

1) державного регулюванн€, що складаЇтьс€ ≥з законодавчих, структурних ≥ функц≥ональних ≥нституц≥й, €к≥ встановлюють та забезпечують дотриманн€ норм, правил, вимог в ≥нновац≥йн≥й сфер≥ та взаЇмод≥ю вс≥х п≥дсистем нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи;

2) осв≥ти, що складаЇтьс€ з вищих навчальних заклад≥в, науково-методичних ≥ методичних установ, науково-виробничих п≥дприЇмств, державних ≥ м≥сцевих орган≥в управл≥нн€ осв≥тою, а також навчальних заклад≥в, €к≥ провод€ть п≥дготовку, переп≥дготовку та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в;

3) генерац≥њ знань, що складаЇтьс€ з наукових установ та орган≥зац≥й незалежно в≥д форми власност≥, €к≥ провод€ть науков≥ досл≥дженн€ ≥ розробки та створюють нов≥ науков≥ знанн€ ≥ технолог≥њ, державн≥ науков≥ центри, академ≥чн≥ та галузев≥ ≥нститути, науков≥ п≥дрозд≥ли вищих навчальних заклад≥в, науков≥ та конструкторськ≥ п≥дрозд≥ли п≥дприЇмств;

4) ≥нновац≥йноњ ≥нфраструктури, що складаЇтьс€ з виробничо- технолог≥чноњ, ф≥нансовоњ, ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ та експертно-консалтинговоњ складовоњ, а також ≥з технопол≥с≥в, технолог≥чних та наукових парк≥в, ≥нновац≥йних центр≥в та центр≥в трансферу технолог≥й, б≥знес-≥нкубатор≥в та ≥нновац≥йних структур ≥нших тип≥в; ≥нформац≥йних мереж науково-техн≥чноњ ≥нформац≥њ, експертно-консалтингових та ≥нжин≥рингових ф≥рм, ≥нституц≥йних державних та приватних ≥нвестор≥в;

5) виробництва, що складаЇтьс€ з орган≥зац≥й та п≥дприЇмств, €к≥ виробл€ють ≥нновац≥йну продукц≥ю ≥ надають послуги та (або) Ї споживачами технолог≥чних ≥нновац≥й.

¬ажливим при вивченн≥ теми Ї визначенн€ тип≥в нац≥ональних ≥нновац≥йних систем та важливост≥ ≥нформац≥йного трансферу в межах Ќ≤—. ¬ результат≥ вивченн€ теми студенти повинн≥ оволод≥ти анал≥тичними п≥дходами анал≥зу Ќ≤— та визначати тип, переваги та недол≥ки Ќ≤— ”крањни. ѕри проведенн≥ б≥льш великомасштабних досл≥джень Ќ≤— використовуютьс€ три основних анал≥тичних п≥дходи: ≥нновац≥йн≥ обстеженн€, кластерний анал≥з та анал≥з м≥жнародних поток≥в знань (OECD, 1997).

1. ¬ рамках ≥нновац≥йних обстежень представникам ф≥рм задаЇтьс€ питанн€ про джерела знань, €к≥ вони використовують в ≥нновац≥йн≥й д≥€льност≥.  р≥м того, збираютьс€ дан≥ про внутр≥шньоф≥рмових витратах на Ќƒƒ – та ≥нших ресурсах ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥, а також про вим≥рюван≥ результати ц≥Їњ д≥€льност≥. “ак≥ обстеженн€ Ї найб≥льш ≥стотним джерелом ≥нформац≥њ про форми ≥ тенденц≥њ технолог≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж ф≥рмами. ќтримуван≥ дан≥ представл€ють собою багате джерело ≥нформац≥њ про взаЇмод≥ю м≥ж р≥зними учасниками Ќ≤—.

2. Ѕагато крањн все б≥льш активно використовують "кластерний п≥дх≥д" до вивченн€ поток≥в знань в Ќ≤—. ” рамках кластерного анал≥зу центральна увага прид≥л€Їтьс€ комплексу взаЇмозв'€зк≥в м≥ж учасниками процесу створенн€ доданоњ вартост≥ при виробництв≥ товар≥в ≥ послуг та ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥. ѕри кластерному анал≥з≥ досл≥джуютьс€ не т≥льки горизонтальн≥ мереж≥, в €ких зд≥йснюЇтьс€ сп≥вроб≥тництво ф≥рм, що д≥ють на ринку одного ≥ того ж продукту або належать до одн≥Їњ промислов≥й груп≥: кластери, €к правило, Ї мережами, що охоплюють к≥лька галузей ≥ включають р≥зноман≥тн≥ ф≥рми, що спец≥ал≥зуютьс€ навколо конкретного ланки в ланцюжку створенн€ доданоњ вартост≥.

” рамках досл≥джень з Ќ≤— використовуютьс€ р≥зн≥ п≥дходи до ≥дентиф≥кац≥њ промислових кластер≥в. ” б≥льшост≥ випадк≥в галуз≥ групують виход€чи з≥ ступен€ м≥жгалузевоњ циркул€ц≥њ знань, включаючи ј. потоки технолог≥й, заснован≥ на придбанн≥ продукт≥в ≥ пром≥жних товар≥в в ≥нших галуз€х, ≥ взаЇмод≥€ м≥ж виробниками та користувачами; Ѕ. техн≥чну взаЇмод≥ю, виражене в патентуванн€, цитуванн≥ патент≥в ≥ наукових публ≥кац≥й в ≥нших галуз€х, сп≥льн≥ досл≥дницьк≥ проекти; ¬. моб≥льн≥сть персоналу м≥ж галуз€ми.

3. ’оча нац≥ональний р≥вень залишаЇтьс€ найб≥льш важливим при анал≥з≥ Ќ≤— (з причин, названим вище), роль м≥жнародних поток≥в знань також в≥д≥граЇ велику роль в умовах глобал≥зац≥њ промислового виробництва, наукових досл≥джень та ≥нших вид≥в д≥€льност≥, що мають в≥дношенн€ до ≥нновац≥й.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. –озкрите пон€тт€ ≥нновац≥йноњ системи макрор≥вн€.

2. Ќац≥ональна ≥нновац≥йна система та стил≥ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥.

3. —труктура нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

4.  онкурентоздатн≥сть нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

5. ѕон€тт€ технолог≥чноњ ниш≥.

6. ѕон€тт€ точок зростанн€ нац≥ональних економ≥чних систем.

7. ≤нституц≥йна структура нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

8. ‘≥нансова ≥нфраструктура нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

9. ћодел≥ нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

10. ћодел≥ управл≥нн€ нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи.

11. –озкрийте напр€ми зм≥ни механ≥зм≥в державного впливу на реструктуризац≥ю ≥нвестиц≥йного процесу в умовах формуванн€ пост≥ндустр≥ального сусп≥льства.

12. „ому ≥нвестиц≥йна пол≥тика Ї важливим елементом економ≥чноњ пол≥тики держави?

13. ” чому пол€гаЇ вплив глобал≥зац≥њ на державну ≥нвестиц≥йну пол≥тику?

14. якою Ї роль держави у стимулюванн≥ нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи?

15. ” чому пол€гаЇ ≥нновац≥йний вектор державноњ пол≥тики?

 


«авданн€ до самост≥йноњ роботи

«авданн€ 1

ƒайте загальну характеристику процесу ≥нвестуванн€ у сучасн≥й економ≥ц≥.ѕроанал≥зуйте особливост≥ ≥нвестиц≥йного процесу €к об'Їкта управл≥нн€ у трансформац≥йн≥й економ≥ц≥. якими Ї основн≥ етапи розвитку системи управл≥нн€ ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю у трансформац≥йн≥й економ≥ц≥?

 

«авданн€ 2

Ќадати детальну характеристику ≥нновац≥йноњ системи ”крањни

1. ≤нвестиц≥йна стратег≥€ економ≥чноњ д≥€льност≥ держави та засоби њњ реал≥зац≥њ.

2. ¬плив ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ держави на економ≥чн≥ процеси.

3. ≤нновац≥йний процес та ≥нвестиц≥йна д≥€льн≥сть держави.

4. —утн≥сть ≥ основн≥ методи нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ пол≥тики.

5. ‘ормуванн€ нац≥ональноњ ≥нновац≥йноњ системи ”крањни: пер≥оди та њх особливост≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

668 - | 721 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.