Лекции.Орг


Поиск:
Тема 3. Міжнародна економічна статистика населення і рівня життя
Мета теми: ознайомитися із показниками міжнародної статистики населення і рівня життя, показати роль демографії й статистики і аналізі показників доходів і витрат населення.

Завдання теми: визначити основні джерела статистичної інформації про населення країн світу. Розглянути демографічні показники структури населення. Охарактеризувати статистичні показники доходів і витрат населення. Ознайомитися з показниками житлових умов, рівня освіти, охорони здоров’я.

Основні терміни і поняття теми: основні засади міжнародної демографічної статистики. Джерела демографічної інформації та їхня характеристика. Загальнодемографічні групування зовнішньоекономічної статистики. Абсолютні і відносні показники демографічної статистики: методика розрахунку. Внутрішня і зовнішня міграція.

ПЛАН

1. Основні джерела статистичної інформації про населення країн світу.

2. Демографічні показники структури населення. Динаміка чисельності населення.

3. Статистичні показники доходів і витрат населення. Диференціація населення за рівнем доходів.

4. Статистичні показники житлових умов, рівня освіти, охорони здоров’я.

 

1. Статистичні показники демографії формуються на основі даних про населення країни. Існує 3 джерела для отримання даних про населення: перепис, поточний облік, прогнозування.

Перепис дає найбільш точну демографічну картину, оскільки характеризує кожного мешканця країни на певний момент часу (проводяться раз в 10 років). Померлі до перепису або народжені після цього періоду не враховуються. У період між переписами проводиться поточний облік населення, що застосовується для щорічного коригування даних останнього перепису. Коригування заключається в тому, що до числа мешканців додають народжених і прибулих, віднімають померлих і від’їхавших.

Прогнозування виконують як на основі переписів, так і на основі даних поточного статистичного обліку. Для цього використовується метод руху за віком, що полягає в тому, що зареєстрована за переписом певна кількість людей у своїй віковій групі (Sx) через рік перейде до іншої вікової групи, крім померлих, число яких знаходять за таблицями смертності на основі коефіцієнта дожиття (Рх). Якщо перемножити ці показники, то отримаємо кількість населення, що буде через рік у наступній віковій групі (Sx+1). Для розрахунку цього показника в наступні роки ця операція повторюється і при цьому додається сальдо міграції (Wx): Sx+1= Sx*Рх+Wx.

Метод руху за віком і екстраполяція допускаються при розрахунках короткострокового прогнозування (до 5 років).

 

2. Загальнодемографічні групування включають:

· групування за статтю і віком;

· територіальні групування;

· групування за сімейним станом;

· групування за національністю і рідною мовою;

· групування за рівнем освіти;

· групування за джерелами ресурсів існування (стипендії, пенсії, відсотки).

До основних показників міжнародної демографічної статистики відносяться:

1. Загальна чисельність населення.

2. Соціальна структура населення = кількість бідних (середнього класу, заможніх)/середньорічна чисельність населення.

3. Статевовікова структура = кількість чоловіків (жінок) певної вікової групи/ середньорічна чисельність населення.

4. Сімейний стан.

5. Внутрішня та зовнішня міграція = кількість населення + прибулі – від’їхавши.

6. Коефіцієнт народжуваності = кількість народжених/середньорічна чисельність населення.

7. Коефіцієнт смертності = кількість померлих/середньорічна чисельність населення.

8. Коефіцієнт природного приросту = (кількість народжених – кількість померлих) /середньорічна чисельність населення.

9. Коефіцієнт механічного поповнення = кількість прибулих (від’їхавших) /середньорічна чисельність населення.

10. Коефіцієнт механічного приросту = (кількість прибулих – кількість від’їхавших)/середньорічна чисельність населення.

Контрольні запитання:

  1. Які категорії населення відносять до зайнятих згідно з міжнародними рекомендаціями?
  2. Як розраховуються основні аналітичні показники ринку праці?
  3. Як розраховуються показники локалізації для оцінки регіональних закономірностей римнку праці?
  4. У чому суть екстенсивного аналізу соціального руху населення?

 

Самостійна робота:

1. 3 і 4 питання теми законспектувати самостійно.

2. Завдання для самостійного опрацювання:

Задача 1. Які з наведених вікових контингентів населення слід обрати для обчислення коефіцієнтів демографічного навантаження:

а) в)

б) г) S

Відповіді: 1) а,в; 2) б,в; 3) б,в,г; 4) а,в,г.

Задача 23. Співвідношення протилежних демографічних явищ характеризується коефіцієнтами;

а) ; б) ; в)

Задача 2. Які з наведених показників можна обчислити якщо відома сума вікових коефіцієнтів шлюбності:

а) ; б) С; в) .

Задача 3. Обчисліть загальний коефіцієнт смертності населення регіону, якщо відомо, що рівень смертності чоловіків становив 15,5 ‰, а жінок — 13,0 ‰., при цьому частка чоловіків у всьому населенні дорівнювала 46%.

Задача 4. Визначте сумарний рівень плідності жінок, якщо відомо, що сума їх вікових коефіцієнтів плідності з 5 - ти річним інтервалом становила 280 ‰.

Задача 5. Визначте коефіцієнт механічного приросту населення, якщо відомо, що коефіцієнт рухомості становить 29 %, а коефіцієнт вибуття 13 ‰.

Задача 6. Чисельність населення регіону до працездатного та працездатного віку становить 380 тис. осіб, а у віці 60 років і старше – 120 тис. осіб.

Визначте коефіцієнт демографічного старіння населення регіону.

Задача 7. На початок року чисельність жінок дітородного віку становила 74,5 тис. осіб, за рік їх чисельність зросла на 1 тис осіб. Визначте спеціальний коефіцієнт народжуваності, якщо відомо, що протягом року народилось 20 тис. немовлят.

Задача 8. Якою буде чисельність населення регіону (тис. осіб.) через 3 роки, якщо в поточному році вона становила 2,6 млн. осіб і щорічно скорочувалась в середньому на 10 тис осіб.

Задача 9. Визначте коефіцієнт смертності немовлят якщо відомі дані: кількість померлих на першому році життя – 195, у тому числі з народжених у поточному році – 156, а в попередньому 39; кількість народжених живими у поточному році – 14112, у попередньому році – 14505.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 414 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

579 - | 587 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.