Лекции.Орг


Поиск:
Тема 7. Міжнародна статистика сільського господарства
Мета теми: вивчити макроекономічну роль системи макроекономічних показників в світовій економіці, методи їх розрахунку та зіставлення.

Завдання теми: розкрити систему показників та джерела інформації статистики сільського господарства. Охарактеризувати міжнародні зіставлення продуктивності праці у сільському господарстві

Основні терміни і поняття теми: система показників і джерела інформації міжнародної статистики сільського господарства. Міжнародні порівняння продукції сільського господарства. Міжнародні зіставлення продуктивності праці у сільському господарстві. Індекси динаміки продуктивності праці у статистиці сільського господарства.

ПЛАН

1. Система показників та джерела інформації статистики сільського господарства.

2. Міжнародні порівняння продукції сільського господарства.

3. Міжнародні зіставлення продуктивності праці у сільському господарстві.

 

1. Статистичні дані у галузі сільського господарства отримують за допомогою проведення с/г переписів і обстежень, у тому числі дані про дохід, площу угідь фермерів, виробництво продукції рослинництва і тваринництва та матеріальні й енергетичні витрати.

Вибіркове обстеження методів ведення сільського господарства, обстеження сіл, польових культур для розрахунку річної врожайності з метою складання прогнозів урожаїв є важливим джерелом даних про зміни в продуктивності. Інші джерела включають інтерпретацію зображень, отриманих шляхом дистанційного зондування, дані метеослужб, дослідження університетів і сільського господарства департаментів, дані адміністративного обліку, запису фермерів та обстеження доходів і витрат сільських жителів.

Джерела інформації міжнародної статистики сільського господарства:

· FAO Production Yearbook – щорічник, в якому публікуються дані про склад використовуваних земель;

· FAO Trade Yearbook – щорічник, в якому містяться дані про індекси обсягу експорту й імпорту с/г продукції у світі;

· FAO Fertilizer Yearbook – щорічник, в якому публікуються дані про внесення добрив;

· Yearbook of Forest Products – щорічний, що містить дані про продукцію лісового господарства;

· FAO quarterly bulletin of statistics – квартальні та FAO monthly bulletin of statistics – місячні бюлетені, в яких містяться короткі відомості про виробництво, торгівлю і ціни на с/г продукцію.

У статистиці сільського господарства головна увага приділяється виробництву сільського господарства продуктів. Основними показниками міжнародної статистики сільського господарства є:

· випуск, витрати сільського господарства продукції;

· продукція сільського господарства являє грошове вираження виробленої продукції рослинництва і тваринництва за фактичними цінами реалізації за календарний рік;

· для розрахунку індексу фізичного обсягу продукції сільського господарства використовується показник її обсягу в порівняних цінах;

· продукція рослинництва включає вартість продуктів, отриманих з урожаю даного року, вартість вирощування багаторічних насаджень і зміну вартості незавершеного виробництва від початку до кінця року;

· продукція тваринництва включає вартість вирощування худоби, птиці та інших тварин, виробництва молока, яєць, меду та ін.;

· рівень рентабельності (збитковості) продукції, реалізованої сільського господарства підприємствами, характеризується відношенням прибутку до собівартості реалізованої продукції;

· валовий збір – зібраний і оприбуткований урожай сільського господарства культур з усієї зібраної площі, як основних, так і з повторних і міжрядних посівів;

· середня врожайність сільського господарства культур, обчислена, виходячи з валового збору з основних посівів з одного га зібраної площі;

· середній річний надій молока від однієї корови наводиться в розрахунку на середнє поголів’я корів на початок року і початок кожного звітного періоду.

 

2. Існують різні методи міжнародних зіставлень обсягів продукції за: єдиними зерновими одиницями; зваженими натуральними затратами живої праці; цінами світового ринку, які існують лише для обмеженої кількості товарів. У світовій практиці міжнародних зіставлень рівнів сільського господарства виробництва використовують оцінку продукції в умовному зерні: національна валюта продукції поділяється на національну ціну на зерно, яке приймається за стандартний продукт.

Розрахунки порівняльних фізичних обсягів сільського господарства продукції двох країн можна здійснювати за такою індексною формулою: І=∑PB/PA(qA+qB), де

PA, PB – ціни на продукцію сільського господарства країн А і В;

qA, qB – набір зіставних продуктів у цих країнах.

Для порівняння фізичних обсягів сільського господарства виробництва вирішальне значення мають не відмінності у рівнях формування цін, а відносна відповідність національних цін індивідуальним вартостям окремих продуктів у кожній з країн, які порівнюються.

 

3. При зіставленні показників продуктивності праці у сільського господарства двох країн можна вирішувати ряд наукових і практичних питань, що дають можливість:

· об’єктивно порівняти абсолютні рівні та темпи розвитку продуктивності праці у сільського господарства двох країн;

· обґрунтувати шляхи подолання економічних суперечностей, що гальмують розвиток сільського господарства окремих країн;

· узагальнити техніко-економічні фактори, що зумовлюють у провідних галузях землеробства і тваринництва відмінності рівня і руху продуктивності праці в країнах, що порівнюються.

Методика порівнянь і зіставлень рівнів та динаміки продуктивності праці у сільського господарства повинна ґрунтуватися на 2-ох методологічних принципах: на зіставній концепції продуктивності у сільського господарства, а також на єдності методів розрахунку показників продукції, що зіставляється і затрат праці в обох країнах.

Рівні і динаміку продуктивності за трудомісткістю натуральних продуктів розраховують за формулою: іt10/q1/q0, де

іt – індекс динаміки трудомісткості окремих t-х сільського господарства продуктів;

Т0 і Т1 – затрати праці в одиницях валового часу в базисному і звітному періодах, год;

q0 і q1 – фізичні обсяги виробленої продукції у натуральному виразі в цих самих періодах.

Аналогічно розраховуються показники динаміки погодинної продуктивності праці у с/г: іw=q1/q0Т10/, де іw – індекс динаміки господарської продуктивності праці; а також показники динаміки продуктивності праці у сільського господарства в цілому: Iw=N1/N010, де Іw – індекс динаміки продуктивності праці; N0 і N1 – чиста продукція у базисному і звітному періодах.

Існує залежність між коефіцієнтом використання трудових ресурсів у сільського господарства, фондами робочого часу і співвідношеннями чисельності середньорічних робітників та фахівців, зайнятих у сільського господарства. Цю залежність можна виразити за допомогою індексів:

Ів.р.з.п.с.ф., де

Ів.р., Із.п., Іс.ф. – індекси відповідно використання трудових ресурсів, зайнятості середньорічного працівника, сезонності праці зайнятих фахівців.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте основні показники та джерела інформації статистики сільського господарства.

2. Назвіть основні міжнародні порівняння продукції сільського господарства.

3. Наведіть порядок зіставлення продуктивності праці у сільському господарстві.

Самостійна робота:

Робота над проблемними питаннями.

Проблемні питання:

1. Розкрити зміст і головні завдання формування алгоритму статистичного дослідження сільського господарства.

2. Визначте переваги і недоліки аналітичного забезпечення методології статистики сільського господарства.

3. Охарактеризуйте основні міжнародні порівняння продукції сільського господарства.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 539 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

606 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.