Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ терм≥ни дисципл≥ни
÷ив≥льне право €к галузь права Ц це сукупн≥сть правових норм, €к≥ регулюють шл€хом диспозитивного методу особист≥ немайнов≥ та майнов≥ в≥дносини, заснован≥ на юридичн≥й р≥вност≥, в≥льному волеви€вленн≥, майнов≥й самост≥йност≥ њх учасник≥в.

÷ив≥льна правоздатн≥сть Ц це здатн≥сть ф≥зичноњ особи мати цив≥льн≥ права та обовʼ€зки.

÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть Ц це здатн≥сть ф≥зичноњ особи своњми д≥€ми набувати дл€ себе цив≥льних прав ≥ самост≥йно њх зд≥йснювати, а також здатн≥сть своњми д≥€ми створювати дл€ себе цив≥льн≥ обовʼ€зки, самост≥йно њх виконувати та нести в≥дпов≥дальн≥сть у раз≥ њх невиконанн€.

ёридична особа Ц це орган≥зац≥€, створена ≥ за≠реЇстрована у встановленому законом пор€дку, над≥лена цив≥льною правоздатн≥стю ≥ д≥Їздатн≥стю, €ка може бути позивачем ≥ в≥дпов≥да≠чем у суд≥.

ѕравочин Ц це д≥€ особи, спр€мована на набутт€, зм≥ну або припиненн€ цив≥льних прав та обовʼ€зк≥в.

ѕраво власност≥ Ц це право особи на р≥ч (майно), €ке вона зд≥йснюЇ в≥дпов≥дно до закону за своЇю волею, незалежно в≥д вол≥ ≥нших ос≥б.

«обовʼ€занн€ Ц це правов≥дношенн€, в €кому одна сторона (боржник) зобовʼ€зана вчинити на користь другоњ сторони (кредитора) певну д≥ю (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити грош≥ тощо) або утриматис€ в≥д певноњ д≥њ, а кредитор маЇ право вимагати в≥д боржника виконанн€ його обовʼ€зку.

—падкуванн€ Ц це перех≥д прав та обовʼ€зк≥в (спадщини) в≥д ф≥зичноњ особи, €ка померла (спадкодавц€), до ≥нших ос≥б (спадкоЇмц≥в).

ƒогов≥р Ц це домовлен≥сть двох або б≥льше стор≥н, спр€мована на встановленн€, зм≥ни або припиненн€ цив≥льних прав та обовʼ€зк≥в.

ќдносторонн≥й догов≥р Ц це догов≥р, в €кому одна сторона бере на себе обовʼ€зок перед другою стороною вчинити певн≥ д≥њ або утриматис€ в≥д них, а друга сторона над≥л€Їтьс€ лише правом вимоги, без виникненн€ зустр≥чного обовʼ€зку щодо першоњ сторони.

ƒвосторонн≥й догов≥р Ц догов≥р, в €кому правами та обовʼ€зками над≥лен≥ обидв≥ сторони.

ѕубл≥чний догов≥р Ц догов≥р, в €кому одна сторона Ц п≥дприЇмець Ц що вз€ла на себе обовʼ€зок зд≥йснювати продаж товар≥в, виконанн€ роб≥т або наданн€ послуг кожному, хто до нењ звернетьс€.

ƒогов≥р на користь третьоњ особи Ц догов≥р, в €кому боржник зобовʼ€заний виконати св≥й обовʼ€зок на користь третьоњ особи, €ка встановлена або не встановлена в договор≥.

ƒогов≥р приЇднанн€ Ц догов≥р, умови €кого встановлен≥ одн≥Їю ≥з стор≥н у формул€рах або ≥нших стандартних формах, €кий може бути укладено лише шл€хом приЇднанн€ другоњ сторони до запропонованого договору в ц≥лому.

ѕопередн≥й догов≥р Ц догов≥р, сторони €кого зобовʼ€зуютьс€ прот€гом певного строку (у певний терм≥н) укласти догов≥р в майбутньому (основний догов≥р) на умовах, встановлених попередн≥м договором.

«обовʼ€занн€ з в≥дшкодуванн€ шкоди (дел≥ктн≥ зобовʼ€занн€) Ц це цив≥льно-правов≥ зобовʼ€занн€, що виникають внасл≥док протиправного запод≥€нн€ шкоди, ≥ в звʼ€зку з чим потерп≥ла сторона (кредитор) маЇ право вимагати в≥д особи, €ка в≥дпов≥даЇ за завдану шкоду (боржника), виконанн€ обовʼ€зку в≥дшкодувати запод≥€ну шкоду шл€хом наданн€ майна в натур≥ або в≥дшкодуванн€ збитк≥в.

ѕраво регресу Ц це право зворотноњ вимоги особи, €ка в≥дшкодувала шкоду, завдану ≥ншою особою, до винноњ особи в розм≥р≥ виплаченого в≥дшкодуванн€, €кщо ≥нший розм≥р не встановлений законом.

ƒжерело п≥двищеноњ небезпеки Ц д≥€льн≥сть, повʼ€зана з використанн€м, збер≥ганн€м або утриманн€м транспортних засоб≥в, механ≥зм≥в та обладнанн€, використанн€м, збер≥ганн€м х≥м≥чних, рад≥оактивних, вибухо- ≥ вогненебезпечних та ≥нших речовин, утриманн€м диких зв≥р≥в, службових собак та собак б≥йц≥вських пор≥д тощо, що створюЇ п≥двищену небезпеку дл€ особи, €ка цю д≥€льн≥сть зд≥йснюЇ та ≥нших ос≥б.

 ал≥цтво Ц це т≥лесне ушкодженн€, завдане внасл≥док зовн≥ш≠нього впливу (наприклад, в≥д удару, пораненн€, оп≥ку).

≤нше ушкодженн€м здоровʼ€ Ц це будь-€ке, не повʼ€зане з кал≥цтвом пошкодженн€ здоровʼ€.

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ

є з/п Ќазви тем  ≥льк≥сть годин
Ћекц≥њ —ем≥-нари ѕрак-тичн≥ зан€тт€
1. ƒоговори про передачу майна у власн≥сть      
2. ƒоговори про передачу майна у тимчасове користуванн€   Ц  
3. ƒоговори про наданн€ послуг      
4. Ќедогов≥рн≥ зобовʼ€занн€   Ц  
¬сього      

‘орма п≥дсумкового контролю Ц курсова, екзамен.

Ћ≤“≈–ј“”–ј ƒќ ¬—≤’ “≈ћ

1.  онституц≥€ ”крањни в≥д 28.06.1996р. (≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом є 2222-IV в≥д 08.12.2004р.) // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. Ц є 30. Ц —т. 141.

2. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: чинне законодавство з≥ зм≥нами та допов. станом на 29 лют. 2012 р. Ц  .: ѕаливода ј.¬., 2012. Ц 380 с.

3. ѕостанови ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни у цив≥льних справах / ”пор€дник –оњна ќ.ћ. Ц  .: ѕравова Їдн≥сть, 2011. Ц 400 с.

4. Ѕошицький ё.Ћ., ¬ишинець ≤.≤. ѕравова охорона твор≥в образотворчого мистецтва в ”крањн≥: монограф≥€ / ињвський ун-т права ЌјЌ ”крањни/. Ц  .: ¬ид-во ™вропейського ун-ту, 2011. Ц 295 с.

5. Ѕратель ќ.√., ѕилипенко —.ј. ÷ив≥льне право ”крањни: [ѕос≥бник дл€ п≥дготовки до ≥спит≥в]. Ц  .: ‘ќѕ Ћ≥пкан, 2010. Ц 256 с.

6. ¬≥дшкодуванн€ моральноњ та матер≥альноњ шкоди: Ќавчальний пос≥бник / «а ред. ћ. . √ал€нтича. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2011. Ц 624 с.

7. «обовʼ€зальне право ”крањни: ѕ≥дручник / √олубЇва Ќ.ё.,
’аритонов ™.ќ. Ц  .: ≤стина, 2011. Ц 848 c.

8.  равченко —.—. ёридична природа корпоративних прав: монограф≥€ /  ињвський ун≥верситет права ЌјЌ ”крањни;  равченко —.—. Ц  .: ¬идавництво ™вропейського ун≥верситету, 2010. Ц 180 с.

9.  рат ¬. Ќетипов≥сть у цив≥льному прав≥: ≥стор≥€ та сучасн≥сть // ¬≥сник ЌјѕрЌ”. Ц 2010. Ц є 1 (60). Ц —. 134-143.

10. ќтраднова ќ.ќ. Ќедогов≥рн≥ зобовʼ€занн€ в цив≥льному прав≥ ”крањни: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2009. Ц 240 с.

11. ѕроцесуальн≥ та догов≥рн≥ документи у практиц≥ роботи юрист≥в: Ќауково-практичний пос≥бник / “еньков —.ќ., Ѕогатиренко ќ.¬., √оловатенко ќ.—. Ц  .:  Ќ“, 2012. Ц 512 с.

12. –омовська «.¬. ”крањнське цив≥льне право. ѕраво власност≥: ѕ≥дручник. Ц  .: ѕравова Їдн≥сть, 2011. Ц 246 с.

13. —удова практика. ¬ир≥шенн€ спор≥в у справах про визнанн€ кредитних договор≥в нед≥йсними / ќ.¬. Ѕлаговестев. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2012. Ц 768 с.

14. ÷ив≥льне право ”крањни. ƒогов≥рн≥ та недогов≥рн≥ зобовʼ€занн€: ѕ≥дручник / «а заг. ред. —.—. Ѕичковоњ. Ц 2-ге вид., доп. ≥ перероб. Ц  .:  Ќ“, 2008. Ц 498 с.

15. ÷ив≥льне право ”крањни. «агальна частина: ѕ≥дручник / «а заг. ред. ≤.ј. Ѕ≥рюкова, ё.ќ. «а≥ки. Ц 2-ге вид., доп. ≥ перероб. Ц  .:  Ќ“, 2008. Ц 480 с.

16. ÷ив≥льне право ”крањни. ќсоблива частина. ѕ≥дручник / «а ред.
ќ.¬. ƒзери. Ц ¬ид. 3-те, допов. та переробл. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2010. Ц 1176 с.

17. ÷ив≥льне право: ѕ≥дручник: у 2-х т. / ¬.≤. Ѕорисова (кер. авт. кол.), Ћ.ћ. Ѕаранова, “.≤. ЅЇгова та ≥н.; за ред. ¬.≤. Ѕорисовоњ, ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ, ¬.Ћ. яроцького. Ц ’.: ѕраво, 2011. Ц “. 1. Ц 656 с.

18. ÷ив≥льне право: ѕ≥дручник: у 2-х т. / ¬.≤. Ѕорисова (кер. авт. кол.), Ћ.ћ. Ѕаранова, “.≤. ЅЇгова та ≥н.; за ред. ¬.≤. Ѕорисовоњ, ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ, ¬.Ћ. яроцького. Ц ’.: ѕраво, 2011. Ц “. 2. Ц 816 с.

19. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а заг. ред. ’аритонова ™.ќ. Ц ќ: ќдиссей, 2011. Ц 1216 с.

20. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а ред. ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ. Ц ’.: —трайд, 2010. Ц “ом 1. «агальн≥ положенн€. Ц 320 с.

21. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а ред. ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ. Ц ’.: —трайд, 2010. Ц “ом 2. ‘≥зична особа. Ц 256 с.

22. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а ред. ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ. Ц ’.: —трайд, ќбʼЇкти. ѕравочини. ѕредставництво. —троки. Ц 2010. Ц “ом 4. Ц 768 с.

23. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а ред. ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ. Ц ’.: —трайд, ѕраво власност≥ та ≥нш≥ речов≥ права. Ц 2011. Ц “ом 5. Ц 624 с.

24. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / «а ред. ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ. Ц ’.: —трайд, ѕраво ≥нтелектуальноњ власност≥. Ц 2011. Ц “ом 6. Ц 652 с.

 

“≈ћј“» ј ≤ ѕЋјЌ» Ћ≈ ÷≤…

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 346 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

847 - | 659 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.