Лекции.Орг


Поиск:
Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права
Лекція – 2 години

1. Поняття і функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави. Фінансова система України.

2. Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозвʼязок з іншими галузями права.

3. Система та джерела фінансового права. Методи фінансового права.

4. Фінансово-правові норми, їх структура та види.

5. Фінансово-правові відносини: субʼєкт, обʼєкт, зміст і особливості.

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні

Лекція – 2 години

1. Поняття і види фінансового контролю.

2. Методи фінансового контролю.

3. Організація і органи фінансового контролю.

4. Аудиторський фінансовий контроль, його сутність та значення.

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України

Лекція – 2 години

1. Поняття і сутність бюджету.

2. Поняття, предмет, система і джерела бюджетного права.

3. Види бюджетно-правових норм. Поняття, структура та особливості бюджетно-правових відносин.

4. Поняття та склад бюджетної системи України. Принципи бюджетної системи.

5. Поняття, структура та значення бюджетної класифікації. Склад доходів і видатків бюджету, їх види.

Тема 6. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України

Лекція – 2 години

1. Загальна характеристика інституту публічних доходів.

2. Поняття податку і збору. Ознаки та функції податків.

3. Елементи податку.

4. Види податків.

5. Податкове право та податкові правовідносини.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права

Семінар – 2 години

1. Поняття і функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави.

2. Фінансова система України та фінансова політика.

3. Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозвʼязок з іншими галузями права.

4. Система та джерела фінансового права. Методи фінансового права.

5. Фінансово-правові норми, їх структура та види.

6. Фінансово-правові відносини: субʼєкт, обʼєкт, зміст і особливості.

 

Література

1-53

 

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні

Семінар – 2 години

1. Поняття і види фінансового контролю.

2. Методи фінансового контролю.

3. Організація і органи фінансового контролю: правовий статус, завдання та компетенція Рахункової палати України; контрольні повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції, Міністерства доходів і зборів України.

4. Аудиторський фінансовий контроль, його сутність, значення.

Література

1-53

 

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

Практичне заняття – 2 години

1. Процесуальні форми реалізації фінансово-правової відповідальності.

2. Поняття та мета фінансово-правової відповідальності.

3. Ознаки фінансово-правової відповідальності.

4. Фінансове правопорушення.

5. Поняття та види фінансово-правових санкцій.

6. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення.

Література

1-53

 

Тема 6. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України

Семінар2 години

1. Поняття та види державних доходів.

2. Поняття та сутність податку, його ознаки, функції і принципи. Елементи податку як юридичної категорії.

3. Класифікація податків.

4. Поняття, принципи і джерела податкового права.

5. Правовий статус і компетенція Міністерства доходів і зборів України.

6. Характеристика податку на прибуток підприємств, податку з доходів фізичних осіб, непрямих податків, митних платежів.

 

Література

1-53

 

Тема 9. Правові основи страхування

Семінар – 2 години

1. Поняття, зміст та особливість страхування.

2. Правове регулювання страхової діяльності.

3. Єдиний державний реєстр страховиків України.

4. Відомче регулювання страхової діяльності.

5. Ліцензування страхової діяльності.


Література

1-53

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 355 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

619 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.