Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 улонометричний анал≥з
÷ей анал≥з заснований на тому, що проводитьс€ електрол≥з досл≥джуваноњ речовини в розчин≥ ≥ при цьому визначаЇтьс€ к≥льк≥сть електрики, €ка витрачаЇтьс€ на електрох≥м≥чне окисненн€ чи в≥дновленн€ йон≥в, що визначаютьс€. –езультати анал≥зу розраховують за законом ‘араде€:

,

де m Ц маса речовини, що вид≥л€Їтьс€ на електрод≥, г;

M Ц мол€рна маса речовини, г/моль;

I Ц сила струму, ј;

t Ц час електрол≥зу, с;

F Ц число ‘араде€, 96500  ;

n Ц к≥льк≥сть електрон≥в, що беруть участь в електрох≥м≥чному окисненн≥-в≥дновленн≥.

ќск≥льки IЈt (ампер-секунда) це кулон, то:

;

де Q Ц к≥льк≥сть електрики,  улон.

√альванометри здатн≥ вим≥рювати дуже мал≥ струми Ц 10Ц7-10Ц8 ј. “ому кулонометричним методом можна визначати ультрам≥крок≥лькост≥ речовини, сот≥ та тис€чн≥ частки м≥крограма.

ѕри кулонометричному визначенн≥ необх≥дно створювати так≥ умови електрол≥зу, щоб струм витрачавс€ т≥льки на основну електрох≥м≥чну реакц≥ю, тобто щоб повн≥стю були виключен≥ поб≥чн≥ процеси, що прот≥кають ≥з затратою електрики. —л≥д строго контролювати зовн≥шню напругу, €ка повинна забезпечити електрол≥з речовини, що анал≥зуЇтьс€, ≥ в той же час бути недостатньою дл€ проходженн€ поб≥чних електрох≥м≥чних реакц≥й. Ќеобх≥дно також уникати електрох≥м≥чного розкладенн€ води.

” кулонометричному анал≥з≥ важливим Ї те, що необх≥дно точно встановити момент, коли окисненн€ чи в≥дновленн€ досл≥джуваноњ речовини практично повн≥стю зак≥нчено.

ћомент к≥льк≥сного завершенн€ даноњ електрох≥м≥чноњ реакц≥њ встановлюЇтьс€ р≥зними способами.

1. ћетод кольорових ≥ндикатор≥в. ” досл≥джуваний розчин ввод€ть реактив, €кий утворюЇ забарвлену сполуку з речовиною, що анал≥зуЇтьс€. “од≥ зак≥нченн€ електрол≥зу буде в≥дм≥чено зникненн€м характерного забарвленн€ розчину.

2. ѕотенц≥ометричний метод. ” досл≥джуваний розчин занурюють електрод, потенц≥ал €кого залежить в≥д концентрац≥њ одного з реагуючих компонент≥в. ѕ≥д час електрол≥зу вим≥рюють потенц≥ал цього електрода, включеного в окремий ланцюг. ” к≥нц≥ електрол≥зу потенц≥ал ≥ндикаторного електрода р≥зко зм≥нюЇтьс€; в цей момент струм вимикають.

ќкр≥м пр€мих кулонометричних метод≥в широко розповсюджений метод кулонометричного титруванн€. —уть методу пол€гаЇ у тому, що паралельно з електрох≥м≥чною реакц≥Їю, що прот≥каЇ п≥д д≥Їю електричного струму, у розчин≥ в≥дбуваЇтьс€ також х≥м≥чна реакц≥€ м≥ж речовиною, що визначаЇтьс€, та продуктом електрох≥м≥чноњ реакц≥њ. ≈лектрол≥з провод€ть у присутност≥ великого надлишку сторонн≥х йон≥в, здатних до б≥льш легкого електрох≥м≥чного окисненн€ Ц в≥дновленн€, н≥ж йони, що визначаютьс€. “аким засобом виключають небажан≥ поб≥чн≥ реакц≥њ, головна з €ких Ц електрох≥м≥чне розкладанн€ води.

 улонометричне титруванн€ маЇ у р€д≥ випадк≥в значн≥ переваги над звичайним титруванн€м. Ќе треба заздалег≥дь готувати робоч≥ розчини та встановлювати њх точну концентрац≥ю. як генеруюч≥ титрувальн≥ речовини можуть застосовувати речовини, €к≥ малост≥йк≥ при звичайних умовах ≥ тому непридатн≥ дл€ приготуванн€ робочих розчин≥в. –≥зн≥ окисники легко визначати генерованими йонами Sn2+, Cu+, Cr2+ та ≥н. ƒл€ титруванн€ в≥дновник≥в застосовують генерован≥ в≥льний бром ≥ йод, фериц≥ан≥д та ≥н.

 ≥льк≥сть електрики в кулонометр≥њ вим≥рюють кулонометрами, €к≥ включають у ланцюг посл≥довно з ком≥ркою дл€ електрол≥зу, а також хронометричним методом. ќстанн≥й ірунтуЇтьс€ на тому, що прот€гом усього електрол≥зу п≥дтримують силу струму незм≥нною, а тривал≥сть електрол≥зу визначають секундом≥ром.  ≥льк≥сть електрики розраховують €к добуток сили струму на час електрол≥зу:

Q = I Ј t.

÷ей спос≥б б≥льш чутливий, н≥ж вим≥рюванн€ кулонометрами.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 889 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1949 - | 1733 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.