Лекции.Орг


Поиск:
Контрольні задачі
1. Яка молярна концентрація еквівалентна розчину сульфатної кислоти, титр якого становить 0,02446 г/см 3? (ƒ екв (H2SO4)=½).

Відповідь: 0,4988 моль/дм 3.

 

2. Яка молярна концентрація еквівалентна розчину хлоридної кислоти, якщо Т (КCl/КОН)=0,01353 г/см 3?

Відповідь: 0,2501 моль/дм 3.

 

3. Яка молярна концентрація еквівалентна розчину натрій гідроксиду, якщо Т (NaOH/SO3)=0,02174 г/см 3?

Відповідь: 0,5431 моль/дм 3.

 

4. Молярна концентрація еквівалентна розчину сульфатної кислоти становить 0,1008 моль/дм 3екв (H2SO4)=½). Розрахувати титр цього розчину.

Відповідь: 0,004943 г/см 3.

 

5. Розрахувати Т (КОН/SO3), якщо молярна концентрація еквівалента речовини КОН у цьому розчині становить 0,1021 моль/дм 3.

Відповідь: 0,004087 г/см 3.

 

6. У розчині об’ємом 500 см 3 міститься 2,6578 г Na2CO3. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента і титр цього розчину при взаємодії Na2CO3 з HCl до СО2.

Відповідь: 0,1003 моль/дм 3; 0,005316 г/см 3.

 

7. У розчині об’ємом 1500 см 3 міститься 28,00 г КОН і 40,20 г NaOH. Яка молярна концентрація еквівалента цього розчину?

Відповідь: 1,0030 моль/дм 3.

 

8. До розчину хлоридної кислоти об’ємом 550 см 3 (с ( НCl)=0,1925 моль/дм 3) додали розчин хлоридної кислоти об’ємом 50 см 3, титр якого становить 0,02370 г/см 3. Яка молярна концентрація еквівалента і титр отриманого розчину?

Відповідь: 0,2306 моль/дм 3; 0,008408 г/см 3.

 

9. Який об’єм води треба додати до 1 дм 3 розчину хлоридної кислоти (с ( НCl)=0,5300 моль/дм 3), щоб отримати розчин з молярною концентрацією еквівалента речовини НCl 0,5000 моль/дм 3?

Відповідь: 60 см 3.

 

10. Який об’єм хлоридної кислоти (d =1,19 г/см 3) треба взяти для приготування розчину об’ємом 1 дм 3 з молярною концентрацією еквівалента речовини НCl 0,1000 моль/дм 3?

Відповідь: 8 см 3.

 

11. Який об’єм сульфатної кислоти (d =1,835 г/см 3) треба взяти для приготування розчину об’ємом 2,5 дм 3 з молярною концентрацією еквівалента речовини H2SO4 0,2000 моль/дм 3? (ƒ екв (H2SO4)=½).

Відповідь: 27,9 см 3.

 

12. Для приготування розчину хлоридної кислоти об’ємом 500 см 3 було взято 20,00 см 3 розчину хлоридної кислоти (d =1,19 г/см 3). Яка молярна концентрація еквівалента отриманого розчину?

Відповідь: 0,5000 моль/дм 3.

13. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента розчину хлоридної кислоти і титр цього розчину, якщо на титрування 0,4217 г бури Na2B4O7·10H2O було витрачено 17,50 см 3 розчину кислоти.

Відповідь: 0,1234 моль/дм 3.

 

14. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента розчину H2SO4, якщо до 10 см 3 цього розчину додали надлишок ВаCl2. Маса отриманого осаду після фільтрування, прожарювання і зважування становила 0,2762 г.

Відповідь: 0,1188 моль/дм 3.

 

15. Оксалатну кислоту Н2С2О4·2Н2О масою 0,600 г розчинили у воді і довели об’єм розчину до 100,0 см 3. На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину було використано 18,34 см 3 розчину NaOH. Визначити молярну концентрацію еквівалента розчину натрій гідроксиду і Т (NaOH/H2C2O4).

Відповідь: 0,1039 моль/дм 3; 0,004677 г/см 3.

 

16. До якого об’єму треба довести розчин, що містить 1,5300 г NaOH, водою, щоб на титрування 20,00 см 3 розчину використати 14,70 см 3 розчину хлоридної, титр якого становить 0,003800 г/см 3?

Відповідь. 500,0 см 3.

 

17. Яка маса Na2CO3 міститься у розчині, якщо на нейтралізацію до NaHCO3 пішло 21,40 см 3 розчину хлоридної кислоти, титр якого становить 0,002789 г/см 3?

Відповідь: 0,1735 г.

 

18. На титрування розчину, у якому розчинено 0,1370 г щавлевої кислоти, було використано 22,10 см 3 розчину натрій гідроксиду (с ( NaOH)=0,0984 моль/дм 3). Скільки молекул кристалізаційної води містить кислота?

Відповідь: 2.

 

19. Технічну буру масою 2,0712 г розчинили у мірній колбі і довели об’єм водою до 100,0 см 3. На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину пішло 21,80 см 3 розчину хлоридної кислоти (Т (НCl/NaOH)=0,003974 г/см 3). Визначити масову частку Na2B4O7·10H2O у технічній бурі.

Відповідь: 99,71%.

20. На титрування розчину, що містить 3,1580 г технічного КОН, використано 27,45 см 3 розчину НCl (Т (HCl/NaOH)=0,07862 г/см 3). Визначити масову частку КОН у зразку.

Відповідь: 95,87%.

 

21. На нейтралізацію 0,2000 г суміші хімічно чистих натрій карбонату і калій карбонату було витрачено 11,00 см 3 розчину кислоти (с ( кислоти)=0,3000 моль/дм 3). Розрахувати масові частки Na2CO3 i K2CO3 у суміші.

Відповідь: 46,16% Na2CO3; 53,84% К2CO3.

 

22. Технічний натрій гідроксид масою 0,3251 г розчинили у воді в мірній колбі на 100,0 см 3 і довели об’єм водою до риски. На титрування отриманого розчину об’ємом 25,00 см 3 було витрачено 20,00 см 3 розчину хлоридної кислоти (с ( НCl)=0,4455 моль/дм 3). Визначити масову частку NaOH у технічному зразку.

Відповідь: 88,59%.

 

23. На титрування з фенолфлатеїном наважки 0,4478 г суміші Na2CO3, NaHCO3 i NaCl пішло 18,80 см 3 розчину кислоти з молярною концентрацією еквівалента 0,1998 моль/дм 3. На титрування з метиловим оранжевим на ту ж наважку пішло 40,00 см 3 кислоти. Визначити масові частки компонентів суміші.

Відповідь: 88,91% Na2CO3; 9,00% NaHCO3; 2,09%NaCl.

 

24. Технічний натрій гідроксид масою 0,4000 г розчинили у мірній колбі на 100,0 см 3 і довели об’єм водою до риски. На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину з метиловим оранжевим використали 19,20 см 3 розчину хлоридної кислоти (Т (НCl)=0,003600 г/см 3). Таку ж пробу розчину обробили розчином ВаCl2 з молярною концентрацією еквівалента ВаCl2 2,0000 моль/дм 3 до повного осадження карбонатів і при титруванні з фенолфлатеїном використали 18,80 см 3 розчину хлоридної кислоти. Визначити масову частку карбонатних домішок у препараті.

Відповідь: 2,62%.

 

25. Визначити тимчасову жорсткість води, якщо на титрування з метиловим оранжевим 200,0 см 3 досліджуваної води використали 10,00 см 3 розчину НCl, титр якого становить 0,001760 г/см 3.

Відповідь: 2,4 ммоль/дм 3.

26. До суміші SrCO3 i Li2CO3 загальною масою 0,4789 г додали 40,00 см 3 розчину хлоридної кислоти (с ( НCl)=0,5100 моль/дм 3). Надлишок кислоти відтитрували розчином натрій гідроксиду. На титрування пішло 20,00 см 3 NaOH (Т (NaOH/HCl)=0,018525 г/см 3). Які масові частки SrCO3 i Li2CO3 у суміші?

Відповідь: 40,15% SrCO3; 59,85% Li2CO3.

 

27. До суміші Na2CO3 i NaHCO3 масою 0,5000 г додали 25,00 см 3 розчину хлоридної кислоти, титр якого становить 0,004000 г/см 3. На титрування надлишку кислоти витрачено 15,00 см 3 розчину натрій гідроксиду, титр якого дорівнює 0,002000 г/см 3. Яка масова частка Na2CO3 у суміші?

Відповідь: 66,52%.

 

28. Суміш хімічно чистих NaH2PO4 i Na2HPO4 загальною масою 4,8215 г розчинили в 200,0 см 3 розчину хлоридної кислоти (с ( НCl)=0,1982 моль/дм 3). На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину з фенолфлатеїном витрачено 21,00 см 3 розчину натрій гідроксиду, титр якого становить 0,002000 г/см 3. Визначити масову частку Na2HPO4 у суміші.

Відповідь: 27,47%.

 

29. До кристалічного Na3PO4 масою 0,1000 г додали 25,00 см 3 розчину сульфатної кислоти (с (½H2SO4)=0,2 моль/дм 3). На зворотне титрування залишку кислоти з метиловим оранжевим витратили 15,00 см 3 розчину натрій гідроксиду. Яка молярна концентрація еквівалента розчину NaOH?

Відповідь: 0,5850 моль/дм 3.

 

30. Анілін масою 0,0327 г розчинили у 50,00 см 3 безводної оцтової кислоти і відтитрували розчином НClО4 у безводній оцтовій кислоті (с ( НClО4)=0,1000 моль/дм 3) з кристалічним фіолетовим. Який об’єм титранту пішов на тирування?

Відповідь: 35,2 см 3.

 

31. Яка молярна концентрація еквівалента розчину натрій хлориду, якщо на титрування 20,00 см 3 цього розчину витрачається 18,62 см 3 розчину Hg(NO3)2 (с (½Hg(NO3)2)=0,1000 моль/дм 3)?

Відповідь: 0,0931 моль/дм 3

 

32. На титрування розчину NaCl, що містить 0,1050 г натрій хлориду, використано 20,00 см 3 розчину Hg2(NO3)2. Яка молярна концентрація еквівалента розчину Hg2(NO3)2?

Відповідь: 0,08983 моль/дм 3.

 

33. На титрування розчину, отриманого розчиненням 0,2082 г NaBr, використано 22,80 см 3 розчину Hg2(NO3)2. На титрування 20,0 см 3 Hg2(NO3)2 витрачено 19,82 см 3 розчину NH4SCN. Визначити молярну концентрацію еквівалента і титр розчину NH4SCN.

Відповідь: 0,08954 моль/дм 3; 0,006816 г/см 3

 

34. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента і титр розчину трилону Б, якщо на титрування 25,00 см 3 цього розчину використано 24,45 см 3 розчину ZnSO4 (c (ZnSO4)=0,1100 моль/дм 3).

Відповідь: 0,1075 моль/дм 3; 0,02001 г/см 3

 

35. Яка маса натрій хлориду міститься в 250,0 см 3 розчину, якщо на титрування 25,00 см 3 цього розчину використано 26,45 см 3 розчину AgNO3 (c ( AgNO3)=0,0500 моль/дм 3)?

Відповідь: 0,7729 г.

 

36. У мірну колбу на 250,0 см 3 внесли 25,00 см 3 розведеної хлоридної кислоти і довели водою до риски. На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину використано 24,37 см 3 розчину AgNO3 (c ( AgNO3)=0,9850 моль/дм 3). Розрахувати масу HCl, що міститься в 1 дм 3 досліджуваної кислоти.

Відповідь: 437,61 г.

 

37. Який об’єм розчину калій ціаніду, молярна концентрація еквівалента якого становить 0,1056 моль/дм 3, необхідний для титрування 20,00 см 3 розчину аргентум нітрату (Т (AgNO3)=0,01126 г/см 3)?

Відповідь: 12,55 см 3.

 

38. Визначити масову частку срібла у сплаві, якщо після розчинення 0,2000 г цього сплаву на титрування отриманого розчину використано 39,60 см 3 розчину, що містить 0,4103 KSCN у 100,0 см 3. Вважати, що інші компоненти сплаву з йонами SCN не утворюють малорозчинні осади.

Відповідь: 90,17%.

 

39. Технічний KBr масою 0,3838 г розчинили у воді. На титрування отриманого розчину було використано 23,80 см 3 розчину AgNO3, T (AgNO3/Cl)=0,003546 г/см 3. Визначити масову частку KBr у зразку.

Відповідь: 73,81%.

 

40. Після відповідної обробки, скло масою 3,0340 г перевели у розчин і об’єм розчину довели водою до 100,0 см 3. На титрування 20,00 см 3 отриманого розчину було використано 7,06 см 3 розчину трилону Б (с =0,0050 моль/дм 3). Визначити масову частку Fe у склі.

Відповідь: 0,32%.

 

41. На титрування 20,00 см 3 розчину оксалатної кислоти, титр якого становить 0,006900 г/см 3, використано 25,00 см 3 розчину KMnO4. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента і титр розчину KMnO4.

Відповідь: 0,08656 моль/дм 3; 0,002768 г/см 3.

 

42. На титрування 25,00 см 3 розчину FeSO4 в H2SO4 використано 31,25 см 3 розчину K2Cr2O7 (c (1/6K2Cr2O7)=0,1000 моль/дм 3). Який об’єм води слід додати до 20,00 см 3 розчину FeSO4, щоб отримати розчин з молярною концентрацією еквівалента речовини FeSO4 точно 0,0500 моль/дм 3?

Відповідь: 300,0 см 3.

 

43. Розрахувати масову частку H2C2O4·2H2O у технічному препараті щавлевої кислоти, якщо на титрування розчину, отриманого розчиненням 0,2003 г технічного препарату кислоти, було витрачено 29,30 см 3 розчину KMnO4, 1,00 см 3 якого еквівалентний 0,006023 г Fe.

Відповідь: 99,45%.

 

44. Яка маса Н2О2 міститься у розчині, якщо на його титрування використано 14,50 см 3 розчину KMnO4, 1,00 см 3 якого еквівалентний 0,08376 г Fe?

Відповідь: 0,03532 г.

 

45. Який об’єм розчину, що містить 25,00 г/дм 3 K2Cr2O7, еквівалентний 3,4000 г FeSO4·7H2O в кислому середовищі?

Відповідь: 23,98 см 3.

46. Зразок масою 0,1000 г, що містить 99,98% заліза, розчинили в розчині сульфатної кислоти без доступу повітря і отриманий розчин відтитрували розчином KMnO4 (c ( KMnO4)=0,1000 моль/дм 3). Який об’єм розчину KMnO4 пішов на титрування?

Відповідь: 17,90 см 3.

 

47. До розчину, що містить 0,1510 г технічного KClO3, додали 100,0 см 3 розчину Na2C2O4 (c (½Na2C2O4)=0,09852 моль/дм 3), надлишок якого відтитрували розчином KMnO4 (c ( KMnO4)=0,0532 моль/дм 3). На титрування було витрачено 48,60 см 3 розчину калій перманганату. Розрахувати масову частку КClО3 у зразку.

Відповідь: 98,22%.

 

48. До розчину КСlО3 додали 50,00 см 3 розчину FeSO4 (c ( FeSO4)=0,1048 моль/дм 3), надлишок якого відтитрували розчином KMnO4 (c ( KMnO4)=0,0945 моль/дм 3). На титрування було витрачено 20,00 см 3 розчину калій перманганату. Яка маса КClО3 містилася у розчині?

Відповідь: 0,06843 г.

 

49. Визначити масову частку Sn у бронзі, якщо на титрування розчину, отриманого розчиненням 0,9122 г бронзи, використано 15,73 см 3 розчину йоду (с (½І2)=0,03523 моль/дм 3).

Відповідь: 3,61%.

 

50. Технічний Na2SO3 масою 1,5000 г розчинили у воді і до утвореного розчину додали 100,0 см 3 розчину І2 (с (½І2)=0,1000 моль/дм 3). На титрування надлишку І2 використано 40,00 см 3 розчину, в 200,0 см 3 якого міститься 2,4820 г Na2S2O3. Визначити масову частку Na2SO3 у зразку.

Відповідь: 73,31%.

 

51. До кислого розчину калій йодиду додали 20,00 см 3 розчину KMnO4 (c ( KMnO4)=0,1133 моль/дм 3). Йод, що виділився, відтитрували розчином натрій тіосульфату. На титрування було використано 25,90 см 3 розчину Na2S2O3. Яка молярна концентрація еквівалента розчину натрій тіосульфату?

Відповідь: 0,08749 моль/дм 3.

 

52. Руду масою 0,6215 г, що містить Купрум, відповідним чином розчинили і перевели Купрум у розчин у вигляді Сu2+. При додаванні до отриманого розчину надлишку КІ виділився І2, на титрування якого використали 18,23 см 3 розчину Na2S2O3 (T (Na2S2O3/Cu2+) =0,006208 г/см 3). Визначити масову частку Купруму в руді.

Відповідь: 5,67%.

 

53. До підкисненого розчину Н2О2 додали надлишок КІ і декілька крапель розчину (NH4)2MoO4 як каталізатора. Йод, що виділився, відтитрували розчином натрій тіосульфату (с (Na2S2O3)=0,1010 моль/дм 3). На титрування було витрачено 22,40 см 3 розчину Na2S2O3. Яка маса Н2О2 містилась у розчині?

Відповідь: 0,03845 г.

 

54. У мірну колбу, об’ємом 250,0 см 3 вмістили 3,3590 г білильного вапна і додали води до риски. На титрування 25,00см3 отриманої суспензії після відповідної обробки було використано 18,29см3 розчину Na2S2O3, титр якого становить 0,015634г/см3. Яка масова частка активного хлору в білильному вапні?

Відповідь: 19,08%.

 

55. Технічний FeCl3 масою 4,8900 г розчинили у воді у мірній колбі об’ємом 250,0 см 3 і довели водою до риски. До 25,00 см 3 отриманого розчину в кислому середовищі додали надлишок КІ. Йод, що виділився, відтитрували розчином натрій тіосульфату (с (½Na2S2O3)=0,0923 моль/дм 3). На титрування було витрачено 33,0см3 розчину тіосульфату. Яка масова частка FeCl3 у зразку?

Відповідь: 98,28%.

 

56. З 3,2057 г сплаву осадили свинець у вигляді PbCrO4. Дією на осад кислотою і надлишком КІ виділили І2, на титрування якого витратили 9,15 см 3 розчину Na2S2O3 (c (½Na2S2O3)=0,1028 моль/дм 3). Яка масова частка свинцю у сплаві?

Відповідь: 2,03%.

 

57. Руду масою 0,2000 г, що містить MnO2, обробили концентрованим розчином хлоридної кислоти. Хлор, що утворився в результаті реакції, відігнали і поглинули розчином KI. Йод, що виділився відтитрували розчином натрій тіосульфату (с (½Na2S2O3)=0,0520 моль/дм 3). На титрування було використано 42,50 см 3 розчину натрій тіосульфату. Яка масова частка MnO2 у руді?

Відповідь: 48,03%.

 

58. До 25,00 см 3 розчину H2S додали 50,00 см 3 розчину І2 (с (½І2)=0,0196 моль/дм 3). Надлишок І2 відтитрували розчином натрій тіосульфату (с (½Na2S2O3)= =0,0204 моль/дм 3). На титрування було витрачено 11,00 см 3 розчину натрій тіосульфату. Яка маса H2S містилась в 1 дм 3 досліджуваного розчину?

Відповідь: 0,5150 г.

 

59. Розрахувати масу K2Cr2O7, щоб на титрування І2, який виділився при взаємодії його з надлишком КІ, витратити 35,42 см 3 розчину Na2S2O3 з Т (Na2S2O3/I2)=0,01270 г/см 3.

Відповідь: 0,0159 г.

 

60. Установлено, що 50,00 см 3 розчину І2 за своєю окисною здатністю еквівалентні 49,47 см 3 розчину К2Cr2O7, 1,00 см 3 якого виділяє з КІ 0,004263 г І2. Які молярні концентрації еквівалентів обох розчинів?

Відповідь: І2 – 0,03328 моль/дм 3; К2Cr2O7 – 0,03858 моль/дм 3.

 

61. Розрахувати індикаторну похибку титрування розчину NaOH (c (NaOH)=0,1 моль/дм 3) розчином НCl (с (НCl)=0,1 моль/дм 3) з індикатором тимолфталеїном (рТ =10).

Відповідь: 0,2%.

 

62. З яким індикатором можна відтитрувати розчин CH3COOH, щоб кислотна похибка не перевищувала 0,1%?

Відповідь: фенолфталеїном, тимолфталеїном.

 

63. Розрахувати індикаторну похибку титрування розчину НCl (с (НCl)=0,2 моль/дм 3) розчином NaOH (с (NaOH)=0,2 моль/дм 3) з індикатором метиловим червоним (pT =5).

Відповідь: 0,01%.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1194 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

757 - | 700 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.