Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


…одометр≥€
–обочими розчинами в йодометр≥њ Ї розчин йоду ≥ натр≥й т≥осульфату.

ќкисником в йодометр≥њ Ї йод. ¬≥н окиснюЇ вс≥ в≥дновники, редокс-потенц≥ал €ких менше = +0,5345 ¬: , , , CNЦ, SCNЦ, Cr2+ та ≥н.

 ристал≥чний йод малорозчинний у вод≥, тому дл€ приготуванн€ стандартного розчину застосовують його розчин в  ≤. ѕри розчиненн≥ йоду в кал≥й йодид≥ утворюютьс€ [≤3]Ц-≥они, у €ких йод збер≥гаЇ окисн≥ властивост≥. Ќормальний редокс-потенц≥ал системи = +0,5355 ¬, тобто окисно-в≥дновн≥ потенц≥али систем ≤2/2≤Ц ≥ [≤3]Ц/3≤Ц практично Ї р≥вними.

—хему реакц≥њ, що прот≥каЇ при йодометричних вим≥рюванн€х, можна представити так:

[≤3]Ц + 2 ē = 3≤Ц

–едокс-потенц≥ал ц≥Їњ системи не залежить в≥д концентрац≥њ Ќ+-≥он≥в, €кщо реакц≥њ в≥дбуваютьс€ в кислих розчинах.

ќднак багато речовин, що м≥ст€ть у своЇму склад≥ атоми ќксигену, ≥ вступають в реакц≥њ з йодид-≥онами, у присутност≥ Ќ+-≥он≥в реагують з утворенн€м води. Ќаприклад:

+ 2IЦ + 14H+ " 2Cr3+ + I2 + 7H2O.

“ому окисно-в≥дновн≥ потенц≥али таких систем сильно залежать в≥д концентрац≥њ у розчин≥ Ќ+-≥он≥в:

як в≥дновник в йодометр≥њ Ї натр≥й т≥осульфат, €кий реагуЇ з йодом за р≥вн€нн€м:

I2 + 2 " 2IЦ + .

–озчин т≥осульфату використовують дл€ титруванн€ надлишку йоду, що додаЇтьс€ у процес≥ титруванн€ де€ких в≥дновник≥в (наприклад ), або йоду, що утворюЇтьс€ при окисненн≥ йодид≥в окисниками. Ќаприклад:

Cl2 + 2IЦ → 2ClЦ + I2.

–ечовини, що легко окиснюютьс€ йодом, тобто так≥, редокс-потенц≥али систем €ких менш≥ , титрують безпосередньо стандартними розчинами йоду в кал≥й йодид≥. “ак≥ методи визначенн€ називаютьс€ методами пр€мого йодометричного титруванн€. «а цим методом визначають сульф≥ди, т≥осульфати ≥ ≥нш≥ сильн≥ в≥дновники.

–ечовини, €к≥ пов≥льно окиснюютьс€ йодом, тобто так≥, редокс-потенц≥ал систем €ких наближаЇтьс€ за своњм значенн€м до , визначають методом зворотного йодометричного титруванн€. ƒл€ цього до досл≥джуваного розчину додають в≥домий надлишок розчину K[I3], а пот≥м, через де€кий час, достатн≥й дл€ окисненн€ досл≥джуваноњ речовини, в≥дтитровують надлишок  [≤3] стандартним розчином натр≥й т≥осульфату.

ƒо розчину речовин, редокс-потенц≥ал систем €ких б≥льше , додають надлишок кал≥й йодиду чи натр≥й йодиду, а пот≥м йод, що при цьому вид≥ливс€ в екв≥валентн≥й к≥лькост≥, в≥дтитровують стандартним розчином натр≥й т≥осульфату. “ак≥ методи визначенн€ називаютьс€ методами непр€мого йодометричного визначенн€. Ќаприклад:

2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 " 2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 8H2O;

5I2 + 10Na2S2O3 " 10NaI + 5Na2S4O6.

«а таким методом визначають також хромати, дихромати, йодати, Cl2, Br2, Cu2+, Fe3+ ≥ ≥нш≥ окисники.

 

…одометричне визначенн€ кислот

…одиди з йодатами реагують у присутност≥ кислот:

5IЦ + + 6H+ " 3I2 + 3H2O.

¬икористовуючи цю реакц≥ю, можна визначити кислоти йодометричним методом.

Ќедол≥ками йодометричного методу Ї те, що титруванн€ треба проводити в умовах, щоб запоб≥гти втрати йоду через його летк≥сть, при охолодженн≥ ≥ по можливост≥ швидко. ƒе€кий надлишок  ≤ зменшуЇ ц≥ помилки титруванн€. Ќе дозвол€Їтьс€ проводити титруванн€ у х≥м≥чному стакан≥, а т≥льки у колб≥. Ќедол≥ком методу Ї те, що йодид-≥они окиснюютьс€ киснем пов≥тр€:

4≤Ц + ќ2 + 4Ќ+ D 2≤2 + 2Ќ2ќ.

ќкисненню ≤Ц спри€Ї зменшенн€ p H розчину ≥ д≥€ сон€чного св≥тла. “ому йодометричне титруванн€ сл≥д проводити при невелик≥й кислотност≥ розчину. ѕри збер≥ганн≥ стандартних (титрованих) розчин≥в йоду сл≥д захищати њх в≥д д≥њ пр€мого сон€чного св≥тла ≥ збер≥гати у посудин≥ з темного скла.

ƒе€к≥ речовини (Cu2+, та ≥н.) ≥ндукують окисненн€ ≤Ц киснем пов≥тр€.

√≥дроксид-≥они викликають реакц≥ю диспропорц≥юванн€ йоду:

2 + 2NaOH D Na≤O + NaI + H2O.

“ому йодометричне титруванн€ не можна проводити у лужному середовищ≥.

Ќедол≥ком йодометричного титруванн€ Ї пов≥льна реакц≥€ окисненн€ йодид≥в окисниками або в≥дновленн€ ≤2 в≥дновниками.

ѕоверхнево-активн≥ речовини ≥ де€к≥ осади, що утворюютьс€ в процес≥ йодометричного титруванн€, можуть адсорбувати йод. “ому треба енерг≥йно збовтувати розчин у процес≥ титруванн€.

” процес≥ збер≥ганн€ титри стандартних розчин≥в йоду ≥ т≥осульфату зм≥нюютьс€. Ќеобх≥дно перед анал≥зом перев≥р€ти титр т≥осульфату за дихроматом, а йоду Ц за т≥осульфатом.

 ристал≥чний Na2S2O3Ј5H2O легко втрачаЇ кристал≥зац≥йну воду, тому його стандартний розчин за точною наважкою приготувати неможливо. Ќатр≥й т≥осульфат у розчин≥ розкладаЇтьс€ вуглекислотою:

Na2S2O3 + CO2 + H2O " NaHCO3 + NaHSO3 + S.

—тандартний розчин натр≥й т≥осульфату сл≥д захищати в≥д —ќ2 за допомогою хлоркальц≥Ївоњ трубки. ѕеред установкою титру розчин натр≥й т≥осульфату повинен посто€ти близько 2 дн≥в.

“итр розчину т≥осульфату може зм≥нюватис€ внасл≥док розкладанн€ речовини п≥д д≥Їю кисню пов≥тр€:

2Na2S2O3 + O2 " 2Na2SO4 + 2S.

“итрований розчин йоду не можна приготувати розчиненн€м йоду у вод≥, тому що його розчинн≥сть складаЇ лише 0,028 г на 100 г води при 20º—. јле йод добре розчин€Їтьс€ у водному розчин≥ кал≥й йодиду з утворенн€м  [≤3], у €кому комплексний йон Ї сильним окисником. “ому титрований розчин йоду готують розчиненн€м наважки йоду в концентрованому розчин≥ кал≥й йодиду. “итр отриманого розчину встановлюють за стандартним розчином натр≥й т≥осульфату у присутност≥ ≥ндикатора крохмалю. ≤ндикатор додають в к≥нц≥ титруванн€ щоб у процес≥ титруванн€ йод не в≥двол≥кавс€ ≥ на окисненн€ крохмалю. якщо ж додати крохмаль на початку титруванн€, то результати титруванн€ натр≥й т≥осульфатом розчину йоду будуть заниженими.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1280 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2122 - | 2004 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.