Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕриклади розвТ€зуванн€ задач
ѕриклад 1. ¬изначити екв≥валент ≥ фактор екв≥валентност≥ фосфатноњ (V) кислоти у реакц≥њ з розчином натр≥й г≥дроксиду:

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O.

–озвТ€зуванн€

ќдин г≥дроксид-≥он екв≥валентний одному г≥дроген-≥ону. ‘актор екв≥валентност≥ визначаЇтьс€ з того, що 3 моль NaOH реагують з 1 моль H3PO4. ќтже, екв≥валент H3PO4 становить частину мол€ H3PO4, фактор екв≥валентност≥ дор≥внюЇ :

ƒекв (H3PO4)= .

” ≥нш≥й реакц≥њ (H3PO4 + 2NaOH = Na2ЌPO4 + 2H2O) 2 моль NaOH реагують з 1 моль H3PO4, що в≥дпов≥даЇ 2 моль г≥дроген-≥он≥в. ќтже, екв≥валент H3PO4 у ц≥й реакц≥њ становить ½ частку моль H3PO4. ‘актор екв≥валентност≥ дор≥внюЇ ½:

ƒекв (H3PO4)=½.

ѕриклад 2. ¬изначити екв≥валент ≥ фактор екв≥валентност≥ K2Cr2O7 у реакц≥њ:

K2Cr2O7 + 6 I + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 +3I2 + 7H2O.

–озвТ€зуванн€

÷е реакц≥€ окисненн€-в≥дновленн€. ≈кв≥валент визначаЇтьс€ к≥льк≥стю електрон≥в, що приЇднуЇ чи в≥ддаЇ частинка в реакц≥њ:

+ 6 ē + 14Ќ+ = 2Cr3+ + 7H2O.

ќдин йон приЇднуЇ 6 електрон≥в. ќтже, екв≥валент K2Cr2O7 у ц≥й реакц≥њ становить частку мол€ K2Cr2O7, а фактор екв≥валентност≥ дор≥внюЇ :

ƒекв (K2Cr2O7)= .

ѕриклад 3. Ќа титруванн€ розчину щавлевоњ кислоти розчином натр≥й г≥дроксиду з мол€рною концентрац≥Їю NaOH 0,1235 моль/дм 3 було витрачено 13,50 см 3 розчину NaOH. –ечовини реагували м≥ж собою зг≥дно з р≥вн€нн€м реакц≥њ:

H22O4 + 2NaOH = Na22O4 + 2H2O.

«найти вм≥ст щавлевоњ кислоти у розчин≥.

ƒано:

c (NaOH)=0,1235 моль/дм 3 ћ (H22O4)=90 г/моль

V (NaOH(р))=13,50 см 3

m (H22O4) Ц?

–озвТ€зуванн€

” дан≥й реакц≥њ фактор екв≥валентност≥ H22O4 дор≥внюЇ ½

ѕриклад 4. –озрахувати масу натр≥й г≥дроксиду, що м≥ститьс€ у 500,00 см 3 розчину €кщо на титруванн€ 20,00 см 3 цього розчину треба затратити 20,80 см 3 розчину хлоридноњ кислоти, титр €кого дор≥внюЇ 0,002022 г/см 3.

ƒано:

V 1(NaOH(р))=500,00 см 3 M ( NaOH)=39,99 г/моль

V 2(NaOH(р))=20,00 см 3 M ( HCl)=36,46 г/моль

V (HCl(р))=20,80 см 3

(HCl)=0,002022 г/см 3

m (NaOH) Ц?

–озвТ€зуванн€

ѕриклад 5. –озрахувати масу оцтовоњ кислоти, що знаходитьс€ у розчин≥ обТЇмом 500,00 см 3, €що на титруванн€ 25,00 см 3 цього розчину витрачаЇтьс€ 20,50 см 3 розчину натр≥й г≥дроксиду з мол€рною концентрац≥Їю екв≥валента речовини NaOH 0,1145 моль/дм 3.

ƒано:

V 1(CH3COOH(р))=500,00 см 3 ћ ( CH3COOH)=60,05 г/моль

V 2(CH3COOH(р))=25,00 см 3 ћ ( NaOH)=39,99 г/моль

V (NaOH(р))=20,50 см 3

c ( NaOH)=0,1145 моль/дм 3

m (CH3COOH) Ц?

–озвТ€зуванн€

«наход€ть титр розчину NaOH з мол€рною концентрац≥Їю екв≥валента речовини NaOH 0,1145 моль/дм 3 за оцтовою кислотою:

ƒал≥ визначаЇтьс€ маса оцтовоњ кислоти у загальному обТЇм≥ розчину:

=

ѕриклад 6. “итр розчину аріентум н≥трату дор≥внюЇ 0,01702 г/см 3. ¬изначити титр цього розчину за натр≥й хлоридом та мол€рну концентрац≥ю екв≥валента розчину AgNO3.

ƒано:

(AgNO3)=0,01702 г/см 3 ћ ( AgNO3)=169,9 г/моль

с ( AgNO3) Ц? ћ ( Na—l)=58,46 г/моль

(AgNO3/Na—l) Ц?

–озвТ€зуванн€

ѕриклад 7. Ќа титруванн€ сум≥ш≥ натр≥й карбонату ≥ кал≥й карбонату загальною масою 0,4000 г було використано 22,00 см 3 розчину хлоридноњ кислоти з мол€рною концентрац≥Їю екв≥валента речовини Ќ—l 0,3000 моль/дм 3. –озрахувати масов≥ частки (%) Na2—O3 ≥  2—O3 у сум≥ш≥.

ƒано:

m (Na2—O3)+ m2—O3)=0,4000 г ћ (1/2Na2—O3)=52,994 г/моль

V (Ќ—l(р))=22,00 см 3 ћ (1/2 2—O)=69,103 г/моль

с ( Ќ—l)=0,3000 моль/дм 3

w (Na2—O3) Ц?

w2—O3) Ц?

–озвТ€зуванн€

якщо w Ц масова частка (%) Na2—O3 у сум≥ш≥, то к≥лькост≥ речовини екв≥валент≥в Na2—O3 ≥  2—O3, що м≥ст€тьс€ у дан≥й мас≥ сум≥ш≥, будуть:

” точц≥ екв≥валентност≥

n (½Na2—O3) + n (½ 2—O3) = n (Ќ—l),

де Ц к≥льк≥сть речовини Ќ—l, €ка була витрачена на титруванн€.

“од≥:

ѕ≥дставл€ючи числов≥ значенн€, маЇмо:

«в≥дси: w=46,12.

ќтже, масова частка Na2—O3 у досл≥джуван≥й сум≥ш≥ становить 46,12%, а масова частка  2—O3 Ц (100Ц46,12)=53,88%.

ѕриклад 8. ѕровод€чи анал≥з ст≥чноњ води, до проби ц≥Їњ води обТЇмом 100,0 см 3 додали при нагр≥ванн≥ 25,00 см 3 розчину бар≥й хлориду з мол€рною концентрац≥Їю речовини ¬аCl2 0,02 моль/дм 3 (K =0,9816). Ќадлишок ¬аCl2 в≥дтитрували у присутност≥ амон≥ачного буферу, що м≥стив магн≥й комплексонат ≥ ер≥охром чорний “, витративши при цьому 17,00 см 3 розчину ≈ƒ“ј з мол€рною концентрац≥Їю ≈ƒ“ј 0,02 моль/дм 3 (K =1,018). –озрахувати концентрац≥ю йон≥в у ст≥чн≥й вод≥ в г/дм 3.

(K Ц поправочний коеф≥ц≥Їнт до концентрац≥й).

ƒано:

V (ст≥чноњ води)=100,0 см 3 ћ ()=96,06 г/моль

V (¬аCl2(р))=25,00 см 3

с (¬аCl2)=0,02 моль/дм 3

K 1(¬аCl2(р))=0,9816

V (≈ƒ“ј(р))=17,00 см 3

с (≈ƒ“ј)=0,02 моль/дм 3

K 2(≈ƒ“ј(р))=1,018

с () в г/дм 3 Ц?

–озвТ€зуванн€

” точц≥ екв≥валентност≥ справедливе сп≥вв≥дношенн€:

n () = n (¬аCl2) Ц n (≈ƒ“ј).

якщо позначити концентрац≥ю йон≥в у ст≥чн≥й вод≥ через х г/дм 3, тод≥:

ѕ≥дставл€ючи числов≥ значенн€, отримуЇмо:

ќтже, концентрац≥€ йон≥в у ст≥чн≥й вод≥ становить 0,1390 г/дм 3.

ѕриклад 9. ” м≥рн≥й колб≥ обТЇмом 500,00 см 3 розчинили 5,360 г техн≥чного кал≥й хлориду. ƒо 25,00 см 3 отриманого розчину додали 50,00 см 3 розчину аргентум н≥трату з мол€рною концентрац≥Їю речовини AgNO3 0,1 моль/дм 3 (K =0,8470). Ќа титруванн€ надлишку AgNO3 витрачаЇтьс€ 23,88 см 3 розчину амон≥й т≥оц≥анату ( (NH4SCN/Ag+)=0,01063 г/см 3). –озрахувати масову частку (%)  Cl у зразку.

ƒано:

V 1( Cl(р))=500,0 см 3 ћ ( Cl)=74,55 г/моль

V 2( Cl(р))=25,00 см 3 ћ (Ag+)=107,878 г/моль

m ( Cl)=5,360 г

V (AgNO3(р))=50,00 см 3

с (AgNO3)=0,1 моль/дм 3

K =0,8470

V (NH4SCN(р))=23,88 см 3

(NH4SCN/Ag+)=0,01063 г/см 3.

w ( Cl) Ц?

–озвТ€зуванн€

 ≥льк≥сть речовини  Cl визначаЇтьс€ ≥з сп≥вв≥дношенн€:

ћасову частку (%)  Cl у зразку визначають за формулою:

ѕриклад 10. „ому дор≥внюЇ ≥ндикаторна похибка титруванн€ розчину хлоридноњ кислоти (с ( Ќ—l)=0,1 моль/дм 3) розчином натр≥й г≥дроксиду (с ( NaOH)=0,1 моль/дм 3) з ≥ндикатором метиловим червоним (р“ =5)?

–озвТ€зуванн€

ќск≥льки титруванн€ зак≥нчитьс€ при p H = 5, то на€вн≥сть у розчин≥ сильноњ кислоти, так €к розчин недотитрований, викличе Ќ+-похибку (з≥ знаком м≥нус).

Ќ+-похибка =

де V 1 Ц обТЇм кислоти, €ка титруЇтьс€;

V 2 Ц загальний обТЇм розчину в к≥нц≥ титруванн€.

“ак €к у процес≥ титруванн€ використовувались розчини однаковоњ концентрац≥њ, то V 2=2 V 1.

“од≥ Ќ+-похибка =

ѕохибка мала, тому дл€ даного титруванн€ можна застосувати ≥ндикатор метиловий червоний.

ѕриклад 11. „и можна в≥дтитрувати розчин натр≥й г≥дроксиду (с ( NaOH)=0,02 моль/дм 3) розчином хлоридноњ кислоти (с ( ЌCl)=0,02 моль/дм 3): а) з фенолфталењном (р“ =9); б) з метиловим оранжевим (р“ =4)?

–озвТ€зуванн€

” першому випадку точка екв≥валентност≥ дос€гаЇтьс€ при p H=7. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ титруванн€ (p H=9) у розчин≥ ще Ї нев≥дтитрований луг, що викличе ќЌЦ-похибку.

ќЌЦ-похибка =

ќЌЦ-похибка =

ѕохибка незначна, отже фенолфталењн ц≥лком придатний дл€ визначенн€ к≥нц€ титруванн€ у даному випадку.

” другому випадку титруванн€ зак≥нчуЇтьс€ за на€вност≥ у розчин≥ надлишку сильноњ кислоти (p H=4), тобто буде мати м≥сце Ќ+-похибка з≥ знаком плюс, так €к розчин перетитрований:

Ќ+-похибка =

„ерез велику похибку ≥ндикатор метиловий оранжевий у даному випадку титруванн€ застосувати не можна.

ѕриклад 12. ћ≥дний купорос CuSO4Ј5H2O масою 6,2508 г розчинили у м≥рн≥й колб≥ на 250 см 3 ≥ довели водою до риски. ƒо 25,00 см 3 отриманого розчину додали надлишок  ≤. Ќа титруванн€ йоду, що вид≥ливс€, було витрачено 24,1 см 3 розчину натр≥й т≥осульфату з мол€рною концентрац≥Їю екв≥валента Na2S2O3 0,1015 моль/дм 3. –озрахувати масову частку йон≥в Cu2+ у м≥дному купорос≥.

ƒано:

m (CuSO4)=6,2508 г M (Cu2+)=63,54 г/моль

V 1(CuSO4(p))=250 см 3

V 2(CuSO4(p))=25,00 см 3

V (Na2S2O3(p))=24,1 см 3

с (½Na2S2O3)=0,1015 моль/дм 3

w (Cu2+) Ц?

–озвТ€зуванн€

¬изначають мол€рну концентрац≥ю екв≥валента речовини CuSќ4 у розчин≥:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2931 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2200 - | 2113 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.048 с.