Лекции.Орг

Поиск:
Нітритометрія
Метод заснований на окиснювально-відновних властивостях нітратної (ІІІ) кислоти та її здатності диазотувати аміни.

При диазотуванні первинних амінів утворюються солі диазонію:

При дії нітратної (ІІІ) кислоти на вторинні аміни утворюється нітрозосполуки

Нітрити лужних металів, в залежності від умов, проявляють окиснювальні або відновні властивості.

Такі окисники як KMnO4, H2O2, Ce4+ та інші окиснюють нітрит-іони до нітрат-іонів:

= +0,94В;

Відновники, наприклад сульфамінова кислота, відновлюють NO2 до N2:

2 + 8H+ " N2# + 4H2O; = +1,44В;

NaNO2 + NH2SO2OH " N2 + NaHSO4 + H2O.

Титрантом методу є розчин NaNO2, c( NaNO2)=0,1моль/дм3, який готують як вторинний стандарт, оскільки NaNO2 не стійкий, швидко розкладається.

Стандартизують робочий розчин за сульфаніловою кислотою, п-амінобензойною кислотою, гідразинсульфатом і калій перманганатом за методом зворотного титрування.

Надлишок KMnO4 визначається йодометричним методом.

У нітритометрії використовують внутрішні індикатори: дифеніламін, тропеолін ОО та ін. Як зовнішній індикатор використовують йодкрохмальний папір. Після досягнення точки еквівалентності, коли в розчині з’являється зайва кількість титранту, нітрит-іони окиснюють йодид-іони до вільного йоду і йодкрохмальний папір синіє:

+ 2I + 2H+ " I2 + NO + H2O.

Нітритометричний метод використовують для визначення багатьох фармацевтичних препаратів, що містять ароматичну аміногрупу Ar–NH2: новокаїну, сульфаніламідних препаратів, п-амінобензойної кислоти та ін.

Оскільки диазосполуки стійкі тільки при низьких температурах, нітритометричне титрування слід проводити при температурах 0-10ºС у присутності значної кількості хлоридної кислоти. Титрують у присутності каталізатора – кристалічного KBr повільно, енергійно перемішуючи розчин.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1190 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

178 - | 131 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.