Лекции.Орг

Поиск:


Закони для суміші газів
Закон Дальтона, що визначає тиск суміші газів

де pi - парціальні тиски компонентів суміші;

п - число компонентів суміші.

Парціальним тиском називається тиск газу, що створював би цей газ, якби тільки він один знаходився в посудині, зайнятій сумішшю.

Молярна маса суміші газів

де mi - маса 1-го компонента суміші;

- кількість речовини і-ro компонента суміші;

n- число компонентів суміші речовини і-гo компонента суміші.

Масова частка i-го компонента суміші газу (у долях одиниць чи відсотках)

де m - маса суміші.

Концентрація молекул

де N - число молекул, що містяться в даній системі;

- густина речовини;

V - об’єм системи.

Формула справедлива не тільки для газів, але і для будь-якого агрегатного стану речовини.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 544 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.