Лекции.Орг

Поиск:


Статистична фізика
Міністерство аграрної політики України

Миколаївський державний аграрний університет

 

 

ФІЗИКА

 

Методичні рекомендації

 

Модуль 3

 

Молекулярна фізика.

Термодинаміка

 

Для студентів спеціальностей:

 

6.010100 - професійне навчання

6.091902 – механізація сільського господарства

6.130200- технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Миколаїв-2005


В методичних рекомендаціях приводиться теоретичний матеріал по молекулярній фізиці та термодинаміці, розглядається методика розв’язування задач, надаються задачі для самостійного розв’язування.

Методичні рекомендації розраховані для студентів денної і заочної форм навчання.

 

 

Укладачі:

Вахоніна Л.В., старший викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки Миколаївського державного аграрного університету;

Домчук П.М., асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки Миколаївського державного аграрного університету

 

 

Рецензенти:

Івашина Ю.К к.ф.-м.н., доцент Херсонського державного педагогічного університету;

Руденко О.Г., к.т.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки Миколаївського державного аграрного університету

 

 

Відповідальний за випуск Бабенко Д.В., професор, проректор по навчальній роботі МДАУ.

 

 

Друкується згідно з рішенням методичної ради М ДАУ від

« 25 » травня 2005 року, протокол № 9

Надруковано в видавничому центрі МДАУ Зам.

Наклад 150 примірників.

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

ЗМІСТ  
1. Молекулярна фізика…………………………………………..
1.1. Статистична фізика…………………………………………...
1.2. Дослідні газові закони……………………………………….
1.3. Закони для суміші газів…………………………………….
1.4. Приклади розв’язування задач……………………………..
1.5. Запитання для самоконтролю……………………………..
1.6. Задачі для роботи в аудиторії……………………………..
1.7. Задачі для самостійної роботи…………………………….
2. Термодинаміка…………………………………………………
2.1. Внутрішня енергія газу та перший закон термодинаміки.
2.2. Приклади розв'язання задач……………………………..
2.3. Запитання для самоконтролю……………………………..
2.4. Задачі для роботи в аудиторії……………………………
2.5. Задачі для самостійної роботи…………………………….
3. Колові процеси та реальні гази………………………………
3.1. Основні теоретичні відомості……………………………..
3.2. Приклади розв'язання задач……………………………….
3.3. Питання до самостійного контролю………………………
3.4. Задачі для роботи в аудиторії……………………………..
3.5. Задачі для самостійної роботи…………………………….
4. Число зіткнень молекул та явища переносу………………
4.1. Основні теоретичні відомості……………………………..
4.2. Питання до самостійного контролю ……………………..
4.3. Приклади розв'язання задач ………………………............
4.4. Задачі для роботи в аудиторії……………………………..
4.5. Задачі для самостійної роботи…………………………….
5. Властивості рідин……………………………………………...
5.1 Основні теоретичні відомості……………………………...
5.2. Приклади розв'язання задач…………………………….
5.3. Запитання для самоконтролю………………………………
5.4. Задачі для роботи в аудиторіі …………………………….
5.5. Задачі для самостійної роботи…………………………….
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………..
ДОДАТКИ……………………………………………………….

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 

Статистична фізика

Кількість речовини тіла (системи)

,

де N- число структурних елементів (молекул, атомів, іонів та т.і.), складаючих тіло (систему);

Na постійна Авогадро


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 600 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.