Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Результати навчання. На кінець 5-го класу учні Аудіювання Говоріння Читання Письмо Монологічне мовлення Діалогічне мовлення розуміють чіткі
На кінець 5-го класу учні

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне; розуміють в основному теми дискусії навколо неї / нього, коли мовлення повільне й чітке; розуміють основний зміст коротких, чітких, простих повідомлень чи оголошень вміють давати прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких до своєї сфери інтересів; вміють розповідати про свої враження, висловлюючи почуття та власне ставлення; вміють розповідати про певні події в особистому житті, житті своєї сім’ї, друзів Орієнтовний обсяг висловлювання – у межах 10 речень вміють обмінюватися інформацією, перевіряти і підтверджувати її, справлятися з незвичайними ситуаціями і пояснювати, в чому проблема вміють робити пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру; вміють реагувати на пропозиції, твердження тощо; вміють аргументувати свою думку орієнтовний обсяг висловлювання кожного – у межах 8 реплік);   розуміють основний зміст послідовного фактичного тексту, зміст якого пов’язаний зі сферою власних інтереів знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою); розуміють зміст листівок, листів особистого характеру орієнтовний обсяг – у межах 500 друкованих знаків;   вміють писати особистого листа вміють писати короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб вміють давати прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких до своєї сфери інтересів; Орієнтовний обсяг висловлювання у межах 8 речень;  

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

6 клас

Сфери спілку- вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність і характер людини) Покупки (відвідування магазинів) Харчування (традиції харчування) Спорт (види спорту, спортивні уподобання) Подорож(підготовка до подорожі, транспорт, проїзні документи) Велика Британія (Лондон) Україна (Київ)   Шкільне життя (улюблені предмети) – описувати зовнішність і характеризувати людей – запитувати та розповідати про види діяльності – надавати інформацію про побачене / почуте / прочитане – розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації – надавати необхідні відповіді – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору   Елементи зовнішності людини. Риси характеру. Види магазинів. Асортимент товарів. Гроші. Назви страв. Види спорту. Види транспорту. Назви проїзних документів. Визначні місця столиць. Види діяльності на уроках.   Артикль: Означений артикль та відсутність артиклю перед географічними назвами. Іменник: Власні і загальні назви. Дієслово: Past Perfect. Майбутня дія за допомогою структури ‘going to’ та Present Continuous. Модальні дієслова should /shouldn’t, would / wouldn’t (like) Займенник: абсолютні mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Прислівник: Способу дії (slowly, well, etc.); ступеня (a lot, a little, very, too, rather, etc.), Ступені порівняння прислівників. Сполучник: so, then. Числівник: Кількісні і порядкові до 1000. Прийменник:Часу till / untill   Інтонація речень з порівняннями Випадки наголошення прийменників сполучників у реченнях. — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

НІМЕЦЬКА МОВА

6-й клас

 

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність і характер людини) Покупки (відвідування магазинів) Харчування (традиції харчування) Спорт (види спорту, спортивні уподобання Подорож (підготовка до подорожі, транспорт, проїзні документи) Німеччина (Берлін) Україна (Київ) Шкільне життя (улюблені предмети) – описувати зовнішність і характеризувати людей – запитувати та розповідати про види діяльності – надавати інформацію про побачене / почуте / прочитане – розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації – надавати необхідні відповіді – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору   Зовнішність людини. Назви рис характеру. Види магазинів. Асортимент товарів. Гроші. Назви страв. Види спорту. Види транспорту. Проїзні документи. Визначні місця столиць. Види діяльності на уроках. Улюблені предмети. Іменник: Іменники сильної і жіночої відміни в усіх відмінках однини і множини. Дієслово:Präteritum. Інфінітивний зворот з um ... zu. Прикметник: Відмінювання прикметників. Займенник: Відносні займенники Прийменник: Прийменники з Dativ: aus, bei, nach, von, mit, zu. Речення: Підрядні речення мети (damit). Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 ФРАНЦУЗЬКА МОВА

6-й клас

 

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру) Покупки (відвідування магазинів) Харчування (традиції харчування) Спорт (види спорту) Подорож(види транспорту, підготовка до подорожі, проїзні документи) Франція (Париж) Україна (Київ)   Шкільне життя (улюблений предмет) – описувати зовнішність і характеризувати членів сім’ї, друзів – розповідати та запитувати про види діяльності – надавати та запитувати інформацію про побачене та почуте – розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації – надавати необхідні відповіді – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору     Зовнішність людини. Назви рис характеру. Види магазинів. Основний асортимент товарів. Гроші. Назви страв. Види спорту. Види транспорту. Проїзні документи. Визначні місця столиць. Види діяльності на уроках. Улюблені предмети. – présent de l’indicatif – présent progressif – expression de la durée – passé composé – imparfait – futur simple, futur immédiat – вказівні займенники – присвійні прикметники – присвійні займенники   Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — прилучатися до світової культури; — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; поводитися відповідно до норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається; — розвивати здатність представляти культуру рідної країни; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.