Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 1. Сутність та функції підприємництва
 

1. Сутність та функції підприємництва.

2. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.

3. Суб'єкти підприємництва.

4. Технологія розробки бізнес-плану.

5. Принципи підприємницької діяльності.

6. Статутний фонд та його формування.

7. Обмеження в підприємницькій діяльності.

8. Сутність та особливості корпорації.

9. Економічна основа підприємництва.

10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця.

11. Види підприємницької діяльності.

12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії.

13. Необхідні умови розвитку підприємництва.

14. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

15. Організаційні форми підприємництва.

16. Сутність корпоративного управління.

17. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

18. Стадії розробки бізнес-плану.

19. Види господарських товариств та їх характеристика.

20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності.

21. Акціонерне товариство: сутність та види.

22. Джерела фінансування підприємництва в Україні.

23. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

24. Фінансово-кредитне підприємництво.

25. Лізинг як форма підприємницької діяльності.

26. Переваги та недоліки одноосібного володіння.

27. Ліцензування в підприємницькій діяльності.

28. Комерційне підприємництво.

29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.

30. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.

31. Форми об'єднань підприємств в Україні.

32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва.

33. Види підприємств в Україні.

34. Структура бізнес-плану.

35. Засновницькі документи суб'єктів підприємницької діяльності.

36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

38. Юридичний статус підприємництва.

39. Правова база розвитку підприємництва.

40. Порядок патентування підприємницької діяльності.

41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва.

42. Види лізингу.

43. Сутність та функції бізнес-плану.

44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні.

45. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

46. Припинення діяльності підприємницьких структур.

47. Державна політика підтримки підприємництва.

48. Органи управління акціонерним товариством.

49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні.

50. Фіксований податок для суб'єктів малого підприємництва.

51. Статут підприємництва.

52. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники ПДВ та акцизного збору.

53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні.

54. Порядок відрахувань суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування.

55. Підприємство: сутність, ознаки, функції.

56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.

57. Загальна система оподаткування приватного підприємця.

58. Роль та значення посередницького підприємництва.

59. Переваги та недоліки партнерства (товариства).

60. Порядок відкриття рахунку суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку.

61. Сутність і методи підприємницького управління.

62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця.

63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих.

64. Управління економічними ризиками в підприємництві.

65. Форми спільного міжнародного підприємництва.

66. Функціональне управління в підприємництві.

67. Сутність, види та елементи підприємницької культури

68. Механізм зменшення економічних ризиків в підприємництві.

69. Світовий досвід створення вільних економічних зон.

70. Підприємницька етика.

71. Управління мотивацією персоналу.

72. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в Україні.

73. Інструменти управління ризиками.

74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

75. Причини економічних ризиків в підприємництві.

76. Управління організаційними комунікаціями.

77. Посередники на фондовому ринку.

78. Підприємництво в сфері банківських послуг.

79. Кредитування та його роль в розвитку підприємництва.

80. Соціальні цінності і культура підприємницької діяльності.

81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва.

82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва.

83. Нові напрямки розвитку підприємництва в Україні.

84. Особливості функціонування товарної біржі.

85. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності.

86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства.

87. Основні напрямки державної підтримки селянських (фермерських) господарств.

88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності.

89. Особливості діяльності виробничого кооперативу.

90. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.