Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Загальне поняття про облік і його роль в управлінні та контролі
Види господарського обліку.

Види бухгалтерського обліку.

Історія бухгалтерського обліку

5. Державне регулювання обліку і звітності в Україні

Принципи бухгалтерського обліку

Користувачі бухгалтерської інформації

Облікові вимірники

Завдання бухгалтерського обліку.

Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Наочні посібники

Схеми:

1. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського облік

2. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації

 

Контрольні запитання:

1. Основні завдання бухгалтерського обліку

2. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими економічними дисциплінами

3. Види господарського обліку, їх відмінні особливості і взаємозв’язок

4. Які державні органи забезпечують керівництво обліком в Україні?

5. Принципи бухгалтерського обліку.

6. Вимірники, що застосовуються в обліку.

7. Що розуміють під раціональною організацією бухгалтерського обліку?

8. Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

9. Права та обов’язки головного бухгалтера (або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку на підприємстві).

 

 


ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

 

Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку

Класифікація господарських засобів і джерел їх формування.

Наочні посібники

Схеми:

1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.

2. Склад господарських засобів підприємства.

3. Склад джерел утворення господарських засобів.

4. Характеристика об’єктів, що складають виробничу і фінансову діяльність.

 

Контрольні запитання:

1. Розкрийте поняття предмету бухгалтерського обліку.

2. Назвіть основні об’єкти бухгалтерського обліку.

3. За якими ознаками та на які групи поділяються господарські засоби підприємства?

4. На які групи поділяють джерела утворення господарських засобів?

5. Дайте визначення методу бухгалтерського обліку.

6. З яких елементів складається метод бухгалтерського обліку?

7. Дайте характеристику елементів методу бухгалтерського обліку.

8. В чому полягає зв’язок між окремими елементами методу бухгалтерського обліку?

9. Яким чином пов’язані предмет та метод бухгалтерського облік?


ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 

Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова

Активні та пасивні рахунки

Порядок запису господарських операцій та підрахунки оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку

  1. Синтетичні та аналітичні рахунки

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.