Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Наочні посібники
Схема:

1. Чотири типи змін в балансі, що проходять під впливом господарських операцій

Таблиця:

1. Баланс підприємства

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення бухгалтерського балансу.

2. На які частини поділяється бухгалтерський баланс? Яке вони мають призначення?

3. Основні показники балансу.

4. Як групуються статті в активі і пасиві балансу?

5. Чим можна пояснити рівність загальних підсумків по активу і пасиву балансу?

6. Як складається засновницький (початковий) баланс?

7. Значення балансу в забезпеченні інформації, необхідної для управління і контролю.

8. На які типи поділяються господарські операції залежно від змін, які вони викликають у складі засобів підприємства та джерелах їх формування? Охарактеризуйте кожну з них.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: “Вплив господарських операцій на зміни в балансі”


ТЕМА 6. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

 

 

Первинне спостереження. Документація як складова частина бухгалтерського обліку. Поняття документів

Вимоги щодо змісту та оформлення документів

Класифікація документів та їх значення в обліку

Документооборот, його організація. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Порядок зберігання первинних документів

Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризації.

Обов'язкове проведення інвентаризації.

Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації.

Виявлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку

Наочні посібники.

Схема:

1. Класифікація документів

2. Типові форми основних документів

3. Порівняльна відомість наслідків інвентаризації ТМЦ

Контрольні запитання:

1. Що таке первинне спостереження?

2. Дайте визначення бухгалтерського документу.

3. Яку роль виконують та яке значення мають на підприємстві бухгалтерські документи?

4. Вимоги до змісту й оформлення документів. Обов’язкові реквізити документів.

5. Порядок і техніка приймання бухгалтерських документів?

6. Що таке уніфікація, стандартизація та ідентифікація первинної документації?

7. Що таке інвентаризація?

8. Яке призначення, цілі та завдання інвентаризації в бухгалтерському обліку?

9. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема: “Документування господарських операцій”


ТЕМА 7. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку

Поняття про форми бухгалтерського обліку

Характеристика діючих форм бухгалтерського обліку.

Особливості комп’ютерної форми обліку


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.