Лекции.Орг

Поиск:
Йонний добуток води
Вода є типовим амфолітом. Вона дисоціює і як кислота з утворенням йона Н+3О+), і як основа з утворенням йона ОН:

Н2О D Н+ + ОН

з константою дисоціації .

Як видно з величини константи дисоціації, вода є надзвичайно слабким електролітом і тільки дуже незначна кількість молекул розпадається на йони. Тому практично можна прийняти, що концентрація недисоційованих молекул води дорівнює загальній концентрації води – кількості молів води в 1дм3 води. Прийнявши густину води за одиницю, маємо: 1дм3 = 1000г. Тоді

.

Підставимо значення Kд і с2О) у рівняння константи дисоціації:

1,8·10–16·55,56 = с+с(ОН) = 1·10–14 = Kw

Kw – йонний добуток води. Kw = с+с(ОН). Тоді

с+)=с(ОН)=1·10–7моль/дм3.

Йонний добуток води справедливий не лише для чистої води, але і взагалі для всіх водних розчинів (кислих і лужних). У будь-якому водному розчині завжди є і Н+, і ОН, причому у певних співвідношеннях. Якщо відома концентрація одного із йонів води, то легко розрахувати концентрацію іншого йона. Тому будь-яку ступінь кислотності чи лужності можна виразити через концентрацію одного із йонів води, наприклад через с(Н+). Так як концентрація йонів Н+ і ОН у розчині залежить від температури, то і йонний добуток води Kw теж дуже залежить від температури.

Концентрація йонів Н+ і ОН у водних розчинах у слабкокислих і слабколужних середовищах виражаються малими величинами, незручними для користування у вираженні 10 у від’ємних степенях. Тому в 1907р. датський фізико-хімік і біохімік Сьорен Сьоренсен запропонував замість с+) користуватися так званим водневим показником pH:

pH= –lgc(H+),

тобто pH – це десятковий логарифм концентрації гідроген-іонів, вираженої в моль/дм3, взятий з протилежним знаком. Відповідно pOH – гідроксидний показник.

Kw = с+с(ОН) = 1·10–14;

lg(H+) + lg(ОН) = –14;

–lg(H+) – lg(ОН) = 14;

pH + pOH = 14;

pH = pOH = 7 (середовище нейтральне).

Коли pH<7 – середовище кисле; pH>7 – середовище лужне.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1273 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

403 - | 279 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.