Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕередмова. јнал≥тична х≥м≥€ €к наука про методи х≥м≥чного анал≥зу та њх застосуванн€ в р≥зних галуз€х д≥€льност≥ людини т≥сно зв′€зана перш за все з ус≥ма
јнал≥тична х≥м≥€ €к наука про методи х≥м≥чного анал≥зу та њх застосуванн€ в р≥зних галуз€х д≥€льност≥ людини т≥сно зв′€зана перш за все з ус≥ма х≥м≥чними дисципл≥нами, а також ≥з сум≥жними: б≥олог≥Їю, медициною, фармац≥Їю, геолог≥Їю, еколог≥Їю, с≥льськогосподарськими дисципл≥нами та ≥ншими. ¬она необх≥дна ≥ дл€ викладач≥в х≥м≥њ навчальних заклад≥в.

¬иход€чи з того, що знанн€ метод≥в х≥м≥чного анал≥зу необх≥дн≥ практично у вс≥х сферах д≥€льност≥, предмет анал≥тичноњ х≥м≥њ у тому, чи ≥ншому об′Їм≥ маЇ м≥сце в навчальному процес≥ на р≥зних факультетах ун≥верситет≥в.

ѕропонований навчально-методичний пос≥бник з анал≥тичноњ х≥м≥њ по сут≥ Ї конспектом лекц≥й з основних питань €к≥сного та к≥льк≥сного анал≥зу, що вивчаютьс€ в ун≥верситетах у тому числ≥ на факультетах напр€му п≥дготовки Ђ’≥м≥€*ї.

 ожна структурна частина пос≥бника м≥стить питанн€ дл€ самоперев≥рки знань студент≥в, вправи ≥ контрольн≥ задач≥. ƒл€ усп≥шного розвТ€занн€ контрольних задач пропонуютьс€ приклади розвТ€зуванн€ певних тип≥в задач. ƒо кожноњ задач≥ надаютьс€ в≥дпов≥д≥ з результатом. «адач≥ Ї концентрованим вираженн€м теоретичних питань з даноњ теми, спонукають до лог≥чного мисленн€, вм≥нн€ анал≥зувати ≥ пор≥внювати р≥зн≥ законом≥рност≥ х≥м≥чних процес≥в. Ѕез глибокого усв≥домленн€ теоретичного матер≥алу розвТ€зати задачу практично неможливо.

” пропонований навчально-методичний пос≥бник включен≥ питанн€ €к≥сного ≥ к≥льк≥сного х≥м≥чного анал≥зу ≥ де€к≥ методи ф≥зико-х≥м≥чного анал≥зу.

“ак, у розд≥лах €к≥сного анал≥зу розгл€даютьс€ методи цього анал≥зу, системи €к≥сного анал≥зу кат≥он≥в ≥ ан≥он≥в, умови проведенн€ €к≥сних реакц≥й, чутлив≥сть анал≥тичних реакц≥й. Ќавод€тьс€ приклади розвТ€зуванн€ задач з €к≥сного анал≥зу ≥ контрольн≥ задач≥.

ќкремий розд≥л складають теоретичн≥ основи анал≥тичноњ х≥м≥њ, де розгл€даЇтьс€ закон д≥ючих мас та його застосуванн€ до процес≥в дисоц≥ац≥њ води, р≥вноважних систем Урозчин-осадФ, г≥дрол≥зу солей, буферних систем. –озгл€даютьс€ досить детально комплексн≥ сполуки та њх значенн€ дл€ анал≥тичноњ х≥м≥њ.

” розд≥лах к≥льк≥сного анал≥зу розгл€даЇтьс€ грав≥метричний анал≥з, х≥м≥чн≥ титриметричн≥ методи анал≥зу. Ќаводитьс€ класиф≥кац≥€ метод≥в титриметричного анал≥зу, прийоми титруванн€, розрахунки та приготуванн€ стандартних розчин≥в та ≥ндикатори, що застосовуютьс€ в титриметричних методах анал≥зу.

ќкрем≥ розд≥ли присв€чен≥ методам кислотно-основного титру≠ванн€, осаджувального титруванн€. —еред останн≥х розгл€даютьс€ методи аргентометр≥њ та меркурометр≥њ.

 омплексонометричне титруванн€ представлено трилонометр≥Їю та меркуриметр≥Їю.

—еред метод≥в окисно-в≥дновного титруванн€ пропонуЇтьс€ перманганометр≥€, йодометр≥€, броматометр≥€, хроматометр≥€, н≥три≠тометр≥€, цер≥метр≥€, йодхлориметр≥€ та аскорб≥нометр≥€.

Ќавод€тьс€ приклади розрахунк≥в у титриметричному анал≥з≥, запитанн€, вправи ≥ задач≥ з титриметричних метод≥в анал≥зу.

” пос≥бнику розгл€даютьс€ де€к≥ ф≥зико-х≥м≥чн≥ ≥ ф≥зичн≥ методи анал≥зу.

“ак, серед оптичних метод≥в представлен≥ фотоколориметр≥€ ≥ спектрофотометр≥€, люм≥несцентний анал≥з, рефрактометр≥€, пол€ри≠метр≥€, ≥нтерферометр≥€, ем≥с≥йний спектральний анал≥з, атомно-абсорбц≥йний спектральний анал≥з, нефелометр≥€ ≥ турб≥д≥метр≥€.

« електрох≥м≥чних метод≥в анал≥зу даютьс€ основи кондукто≠метр≥њ, потенц≥ометр≥њ, пол€рограф≥њ, амперометричного титруванн€, кулонометричного анал≥зу.

ƒосить детально у пос≥бнику подано адсорбц≥йну ≥ розпод≥льну хроматограф≥ю, представлено пон€тт€ про газову та йонообм≥нну хроматограф≥ю.

¬икладений у конспективному план≥ матер≥ал допоможе студенту краще зор≥Їнтуватис€ в питанн€х анал≥тичноњ х≥м≥њ ≥ буде першоосновою дл€ подальшого глибокого вивченн€ предмету.

” навчально-методичному пос≥бнику застосована сучасна м≥жнародна система ф≥зичних величин та њх одиниць, номенклатура ≥ класиф≥кац≥€ х≥м≥чних речовин.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 875 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

1937 - | 1744 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.