Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“а к≥льк≥сного анал≥зу
јнал≥тична х≥м≥€

“еоретичн≥ основи €к≥сного

та к≥льк≥сного анал≥зу

 

 

–екомендовано ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни
€к навчально-методичний пос≥бник
дл€ студент≥в ун≥верситет≥в напр€му п≥дготовки Ђ’≥м≥€*ї

 

 

’ерсон, "јйлант" Ц 2011

”ƒ  543

ЅЅ  24.4 € 73

ј 64

 

–екомендовано ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни

(лист є 1/11-11246 в≥д 09.12.10)

 

 

–ецензенти:

ќ.ћ. ‘едоренко, доктор х≥м. наук, професор кафедри ф≥зичноњ та анал≥тичноњ х≥м≥њ “авр≥йського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.≤. ¬ернадського;

™.≤. Ўирокий, канд. х≥м. наук., доцент кафедри техн≥чноњ х≥м≥њ та харчових технолог≥й ’ерсонського нац≥онального техн≥чного ун≥верситету;

—.¬. √рузнова, канд. х≥м. наук, доцент кафедри х≥м≥њ „ерн≥г≥вського державного педагог≥чного ун≥верситету ≥м. “.√. Ўевченка

 

 

Ўевр€ков ћ.¬., ѕовст€ний ћ.¬., яковенко Ѕ.¬., ѕопович “.ј.

ј 64 јнал≥тична х≥м≥€: Ќавч.-метод. пос≥бник дл€ студент≥в ун≥верситет≥в
напр€му п≥дготовки Ђ’≥м≥€*ї. Ц ’ерсон: јйлант, 2011. Ц 404 с.

ISBN 978-966-630-024-2

 

Ќавчальний пос≥бник включаЇ теоретичн≥ основи €к≥сного та к≥льк≥сного анал≥зу. –озгл€даЇтьс€ закон д≥ючих мас та його застосуванн€ до процес≥в в анал≥тичн≥й х≥м≥њ, роль буферних систем в анал≥з≥, будова та застосуванн€ в анал≥тичн≥й практиц≥ комплексних сполук.

 ≥льк≥сний анал≥з представлений грав≥метр≥Їю, х≥м≥чними титриметричними методами анал≥зу. —еред ф≥зико-х≥м≥чних метод≥в розгл€даютьс€ теоретичн≥ основи оптичних, електрох≥м≥чних, хроматограф≥чних метод≥в анал≥зу. ” пос≥бнику до кожного розд≥лу навод€тьс€ запитанн€ до самоперев≥рки знань студент≥в, контрольн≥ запитанн€, контрольн≥ розрахунков≥ задач≥ та приклади розвТ€зуванн€ окремих тип≥в задач.

ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в.

”ƒ  543

ЅЅ  24.4 € 73

 

ISBN 978-966-630-024-2 © Ўевр€ков ћ.¬., 2011

© ѕовст€ний ћ.¬., 2011

© яковенко Ѕ.¬., 2011

© ѕопович “.ј., 2011

«м≥ст

ѕередмова. 7

¬ступ. ѕредмет ≥ значенн€ анал≥тичноњ х≥м≥њ 9

 

„астина I. “еоретичн≥ основи анал≥тичноњ х≥м≥њ 13

–озд≥л 1. «акон д≥ючих мас та його застосуванн€ в анал≥тичн≥й х≥м≥њ 14

І 1. «акон д≥ючих мас. 14

І 2. «астосуванн€ закону д≥ючих мас до процесу дисоц≥ац≥њ води. 16

І 3. «астосуванн€ закону д≥ючих мас до р≥вноважних систем Урозчин-осадФ. ƒобуток розчинност≥ 17

І 4. ¬плив однойменних ≥ ≥нших йон≥в на розчинн≥сть малорозчинних електрол≥т≥в. 18

І 5. ¬плив сольового ефекту на розчинн≥сть малорозчинного електрол≥ту. 19

І 6. –озчинн≥сть малорозчинного осаду сильного електрол≥ту за рахунок пептизац≥њ 21

І 7. √≥дрол≥з солей. 23

І 8. Ѕуферн≥ системи. 31

–озд≥л 2. ’арактеристика розчин≥в електрол≥т≥в та колоњдних систем.. 35

І 9. —пособи вираженн€ концентрац≥њ розчин≥в. 35

І 10. ≈лектрол≥тична дисоц≥ац≥€. —ильн≥ ≥ слабк≥ електрол≥ти. 40

І 11.  олоњдн≥ системи в анал≥тичн≥й х≥м≥њ 47

–озд≥л 3.  оординац≥йн≥ або комплексн≥ сполуки. 59

І 12. «агальна характеристика комплексних сполук. 59

І 13. –озвиток теоретичних у€влень про будову комплексних сполук. 60

І 14. “ипи найб≥льш поширених комплекс≥в. 63

І 15. ≤зомер≥€ комплексних сполук. 65

І 16. ѕоложенн€ елемента в пер≥одичн≥й систем≥ та його здатн≥сть до комплексоутворенн€. 69

І 17.  онтрольн≥ запитанн€ з теоретичних основ анал≥тичноњ х≥м≥њ 73

 

„астина II. як≥сний анал≥з. 77

–озд≥л 4. «агальн≥ положенн€ €к≥сного анал≥зу. 78

І 18. ћетоди €к≥сного анал≥зу. 78

І 19. —истеми €к≥сного анал≥зу кат≥он≥в. 80

І 20.  ласиф≥кац≥€ ан≥он≥в. 83

І 21. —истематичний ≥ дробний х≥д анал≥зу. 83

І 22. ”мови проведенн€ €к≥сних реакц≥й. 85

І 23. „утлив≥сть анал≥тичних реакц≥й. 85

–озд≥л 5. «адач≥ з €к≥сного анал≥зу. 87

І 24. ѕриклади розвТ€зуванн€ задач. 87

І 25.  онтрольн≥ задач≥ 102

 

„астина III.  ≥льк≥сний анал≥з. 117

«авданн€ ≥ методи к≥льк≥сного анал≥зу. 118

–озд≥л 6. √рав≥метричний анал≥з. 120

І 26.  ласиф≥кац≥€ метод≥в грав≥метричного анал≥зу. 120

І 27. ¬имоги до осад≥в. 127

І 28. ”мови осадженн€ кристал≥чних осад≥в. 131

І 29. ”мови осадженн€ аморфних осад≥в. 131

І 30. –озрахунки у грав≥метричному анал≥з≥ 131

–озд≥л 7. «адач≥ з грав≥метричного анал≥зу. 135

І 31. ѕриклади розвТ€зуванн€ задач. 135

І 32. «апитанн€ дл€ самоперев≥рки. 141

І 33.  онтрольн≥ задач≥ 142

–озд≥л 8. ’≥м≥чн≥ титриметричн≥ методи анал≥зу. 146

І 34. ќсновн≥ пон€тт€ титриметричного анал≥зу. 146

І 35.  ласиф≥кац≥€ метод≥в титриметричного анал≥зу. 147

І 36. ѕрийоми титруванн€. 148

І 37. —тандартн≥ розчини. 148

І 38. “очка екв≥валентност≥ ≥ к≥нцева точка титруванн€. 150

І 39. ≤ндикатори. 151

–озд≥л 9.  ислотно-основне титруванн€. ћетод нейтрал≥зац≥њ 153

І 40.“итранти, њх приготуванн€ та стандартизац≥€. 153

І 41. ¬изначенн€ к≥нцевоњ точки титруванн€.  ислотно Ц основн≥ ≥ндикатори................................................................................................ 154

І 42. ¬иб≥р ≥ндикатора при титруванн≥ 158

І 43.  рив≥ титруванн€. 160

І 44. –озрахунки та побудова кривих титруванн€. 160

І 45. –озрахунки ≥ндикаторних помилок титруванн€. 169

–озд≥л 10. ќсаджувальне титруванн€. 173

І 46. ѕобудова та анал≥з кривих титруванн€. 173

І 47. ≤ндикатори осаджувального титруванн€. 174

І 48. јргентометр≥€. 176

І 49. ћеркурометр≥€. 179

–озд≥л 11.  омплексометричне та комплексонометричне титруванн€. 181

І 50. “итруванн€ розчинами комплексоутворюючих речовин. 181

І 51. јм≥нопол≥карбонов≥ кислоти €к л≥ганди в комплексоутворенн≥ 182

І 52. ”творенн€ ≥ ст≥йк≥сть комплексон≥в. 185

І 53. ≤ндикатори дл€ комплексонометричних титрувань. 186

І 54. —пособи комплексонометричного титруванн€. 199

І 55. ѕ≥двищенн€ виб≥рковост≥ визначень у комплексонометричному титруванн≥ 201

І 56. ћеркуриметр≥€. 203

–озд≥л 12. ќкисно-в≥дновне титруванн€ (–едоксиметр≥€) 206

І 57. ѕерманганатометр≥€. 209

І 58. Ѕроматометр≥€. 213

І 59. ’роматометр≥€. 214

І 60. Ќ≥тритометр≥€. 214

І 61. ÷ер≥метр≥€. 215

І 62. …одхлориметр≥€. 217

І 63. …одометр≥€. 218

І 64. јскорб≥нометр≥€. 221

–озд≥л 13. «апитанн€ ≥ вправи з титриметричних метод≥в анал≥зу. 223

І 65. «апитанн€ дл€ самоперев≥рки. 223

І 66. –озрахунки в титриметричному анал≥з≥ 226

І 67. «адач≥ з титриметричних метод≥в анал≥зу. 232

 

„астина IV. ‘≥зико-х≥м≥чн≥ методи анал≥зу. 249

–озд≥л 14. ќптичн≥ методи анал≥зу. 250

І 68. ‘отоколориметр≥€. 253

І 69. —пектрофотометр≥€. 254

І 70. Ћюм≥несцентний анал≥з. 256

І 71. –ефрактометричний анал≥з. 259

І 72. ѕол€риметричний анал≥з. 260

І 73. ≤нтерферометр≥€. 262

І 74. ≈м≥с≥йний спектральний анал≥з. 264

І 75. јтомно-абсорбц≥йний спектральний анал≥з. 268

І 76. Ќефелометричний та турб≥д≥метричний методи анал≥зу. 271

І 77. «апитанн€ дл€ самоперев≥рки та контрольн≥ запитанн€ з оптичних метод≥в анал≥зу. 273

–озд≥л 15. ≈лектрох≥м≥чн≥ методи анал≥зу. 277

І 78.  ондуктометр≥€. 277

І 79. ѕотенц≥ометричн≥ методи анал≥зу. 282

І 80. ѕол€рограф≥€. 287

І 81. јмперометричне титруванн€. 290

І 82.  улонометричний анал≥з. 291

І 83. ≈лектрофоретичн≥ методи анал≥зу. 293

І 84. «апитанн€ дл€ самоперев≥рки та контрольн≥ запитанн€ з електрох≥м≥чних метод≥в анал≥зу. 304

–озд≥л 16. ’роматограф≥чн≥ методи анал≥зу. 307

І 85. јдсорбц≥йна хроматограф≥€. 309

І 86. –озпод≥льна хроматограф≥€. 313

І 87. √азова хроматограф≥€. 319

І 88. …онообм≥нна хроматограф≥€. 336

І 89. ћолекул€рно-ситова хроматограф≥€. 346

І 90. «апитанн€ дл€ самоперев≥рки та контрольн≥ запитанн€ з хроматограф≥чних метод≥в анал≥зу. 349

ƒодатки. 352

—писок використаноњ л≥тератури. 403

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 721 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

445 - | 459 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.