Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озрахунок показник≥в виробничоњ програми
¬иробнича програма п≥дприЇмств м≥ського електричного транспорту Ц це завданн€ на певний календарний пер≥од з перевезенн€ пасажир≥в, що встановлюЇтьс€, виход€чи з потреб населенн€ м≥ста ≥ можливостей п≥дприЇмств ћ≈“. ѕоказники виробничоњ програми визначають вс≥ сторони виробничо-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ќсновними показниками виробничоњ програми Ї:

- натуральний проб≥г рухомого складу, ваг.(маш.)-км;

- проб≥г, приведений за м≥стк≥стю рухомого складу, ваг.(маш.)-км;

- робота рухомого складу, т-км.брутто;

- к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в (платних ≥ п≥льгових), тис.чол.

–озрахунок показник≥в виробничоњ програми на р≥к виконують, виход€чи з середньор≥чноњ ≥нвентарноњ к≥лькост≥ рухомого складу (¬ср.), що визначаЇтьс€ за формулою

¬ср = ¬пп + (¬над * “над) / “ - (¬виб * (“ - “виб)) / “, (1)

де ¬пп - ≥нвентарна к≥льк≥сть вагон≥в (машин) на початок розрахункового пер≥оду, од.;

¬над (¬виб) - в≥дпов≥дно к≥льк≥сть одиниць рухомого складу, що надходить (вибуваЇ) до (з) експлуатац≥њ в розрахунковому пер≥од≥, од.;

“над (“виб) - час перебуванн€ в експлуатац≥њ рухомого складу, що надходить (вибуваЇ) в розрахунковому пер≥од≥, дн≥в;

“ - тривал≥сть розрахункового пер≥оду, дн≥в.

–озрахунок середньор≥чноњ ≥нвентарноњ к≥лькост≥ рухомого складу та ≥нших показник≥в виробничоњ програми виконують по кожному типу вагон≥в ≥ машин ≥ в ц≥лому по депо (п≥дприЇмству).  ≥льк≥сть вагоно(машино)-дн≥в ≥ вагоно(машино)-годин у рус≥ розраховують за формулами

Ќ ваг-дн. = ¬ср *   * 365; (2)

Ќваг-год. = ¬ср *   * t * 365, (3)

де Ќ.ваг.-дн - к≥льк≥сть вагоно(машино)-дн≥в у рус≥;

Ќваг.-год - к≥льк≥сть вагоно(машино)-годин у рус≥;

  - коеф≥ц≥Їнт використанн€ рухомого складу з випуску;

t - середньодобова к≥льк≥сть годин перебуванн€ вагон≥в (машин) на л≥н≥њ, год.

ѕроб≥г рухомого складу в натуральних вагоно-к≥лометрах ≥ машино-к≥лометрах знаход€ть за формулою

ѕн = ¬ср. *   * t * 365 * V = Ќваг.-дн * V, (4)

де V - середн€ експлуатац≥йна швидк≥сть рухомого складу, км/год.

ќск≥льки м≥стк≥сть окремих тип≥в рухомого складу не Ї однаковою, виробничу програму п≥дприЇмств ћ≈“ визначають також у машино-к≥лометрах, €к≥ привод€ть до одного типу за м≥стк≥стю. ƒл€ цього треба користуватис€ коеф≥ц≥Їнтами приведенн€ (див.додаток ¬.1):

ѕмпр = ѕн *  мпр, (5)

де  мпр - коеф≥ц≥Їнт приведенн€ за м≥стк≥стю в≥дпов≥дного типу рухомого складу.

 ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в знаход€ть за формулою

ј = ѕмпр * η, (6)

де η Ц середньодобове наповненн€ рухомого складу (к≥льк≥сть пасажир≥в, що припадаЇ на один вагоно(машино)-к≥лометр проб≥гу рухомого складу, приведений за м≥стк≥стю).

–оботу рухомого складу, €ка визначаЇтьс€ в т-км брутто, розраховують за формулою

Q = q * ѕн + 0,07 * ј* Lср, (7)

де q- вага рухомого складу без пасажир≥в, т (наведена за типами вагон≥в (машин) в додатку ¬.1);

ѕн - проб≥г рухомого складу в натуральному вим≥р≥, тис. км;

0,07 - середн€ вага одного пасажира, т.;

ј - к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в, тис. чол.;

Lср - середн€ в≥дстань перевезенн€ пасажира, км.

ƒл€ трамва€ Lср = 3,3 км, дл€ тролейбуса Lср = 3,9 км.

–озрахунок зазначених вище показник≥в виробничоњ програми виконують по кожному типу рухомого складу ≥ в ц≥лому по депо.

” даному розд≥л≥ розраховують також доходи в≥д перевезенн€ пасажир≥в.

ѕри визначенн≥ доход≥в сл≥д мати на уваз≥, що к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в у м≥ському сполученн≥ дор≥внюЇ сум≥ к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в за разовими квитками (талонами), абонентними квитками й к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в з правом безплатного проњзду. ѕри цьому

- к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за разовими квитками (талонами) на одну поњздку визначають д≥ленн€м виручки в≥д продажу разових квитк≥в на затверджений органом м≥сцевоњ виконавчоњ влади дл€ цього виду громадського транспорту тариф або на Їдиний тариф дл€ вс≥х вид≥в транспорту;

- к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за абонентними квитками визначають множенн€м к≥лькост≥ проданих абонентних квитк≥в на встановлену к≥льк≥сть поњздок дл€ кожного його типу;

- к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за посв≥дченн€ми, що надають право безплатного проњзду в громадському транспорт≥, визначають по матер≥алам обстежень. ƒл€ розрахунку к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в за посв≥дченн€ми дл€ ветеран≥в в≥йни та прир≥вн€них до них за п≥льгами ос≥б, пенс≥онер≥в, ≥нвал≥д≥в ус≥х категор≥й встановлюЇтьс€ њх частка поњздок у громадському транспорт≥ по в≥дношенню до загальноњ к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в

“аблиц€ 1.1 - „астка поњздок у громадському транспорт≥ (трамвањ) по в≥дношенню до загальноњ к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в, %

–ег≥они ”крањни ќбласний (республ≥канський) центр ≤нша м≥ська м≥сцев≥сть
јвтономна –еспубл≥ка  рим    
ƒн≥пропетровська область    
ƒонецька область    
∆итомирська область   -
«апор≥зька область   -
Ћуганська область    
Ћьв≥вська область   -
ћиколањвська область   -
ќдеська область   -
—умська область -  
’арк≥вська область   -

 

 ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за абонентними квитками приймають в розм≥р≥ 20 % до загальноњ к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в. ƒоходи в≥д перевезенн€ пасажир≥в ус≥х категор≥й визначають за формулою

ƒ = (ј Ц ја Ц јn) * “ + ја * “ * 0,9, (8)

де ј Ц загальна к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в, що визначаЇтьс€ за формулою (6);

ја Ц к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за абонентами (визначають в розм≥р≥ 20 % в≥д загальноњ к≥лькост≥ перевезених пасажир≥в);

јn - к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в за посв≥дченн€ми (визначають в залежност≥ в≥д рег≥ону ”крањни), за даними табл. 1.1.;

“ - варт≥сть разового квитка на поњздку, грн.;

0,9 - понижуючий коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ поњздки двома видами транспорту або дек≥лькома маршрутами.

–озрахован≥ показники виробничоњ програми узагальнюють в табл. 1.2.

“аблиц€ 1.2 - ѕоказники виробничоњ програми

Ќайменуванн€ показник≥в ќдиниц€ вим≥ру «в≥тний р≥к
1. —ередньор≥чна к≥льк≥сть рухомого складу в ≥нвентар≥ од.  
2. оеф≥ц≥Їнт використанн€ рухомого складу з випуску ______    
3. —ередньодобова к≥льк≥сть годин перебуванн€ рухомого складу на л≥н≥њ год.    
4. —ередн€ експлуатац≥йна швидк≥сть км/год.  
5. ¬агоно(машино)- дн≥ в рус≥ ваг.(маш.)-дн.  
6. ¬агоно(машино)- години в рус≥ ваг.(маш.)-год  
7. Ќатуральний проб≥г рухомого складу тис. ваг.(маш.)-км.  
8. ѕроб≥г приведений за м≥стк≥стю тис. ваг.(маш.)-км.  
9. –обота рухомого складу т. км брутто  
10.  ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в всього тис. чол.  
в т.ч. - за разовими квитками тис. чол.  
- за абонентними квитками тис. чол.  
- за посв≥дченн€ми тис. чол.  
11.—ередн≥й тариф на перевезенн€ одного пасажира грн.  
12. ƒоходи в≥д перевозки пасажир≥в тис. грн.  

 

ќтриман≥ показники виробничоњ програми служать основою дл€ виконанн€ економ≥чних розрахунк≥в, що виконуютьс€ в наступних розд≥лах роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 568 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1503 - | 1338 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.