Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Лекційний курс
    Зміст Кількість годин
Денна форма навчання (спец. 6.092200) Заочна форма навчання (спец. 6.092200)
ЗМ 1.1. Економіка підприємства 8,0 4,0
1. Промислове підприємство і основи його функціонування 1,0 1,0
2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів. 3,0 1,0
3. Персонал підприємства і продуктивність праці 2,0 1,0
4. Фінансовий аспект функціонування підприємства 2,0 1,0
ЗМ 1.2. Організація виробництва 7,0 4,0
1. Організаційні основи виробництва 3,0 2,0
2. Основи наукової організації і нормування праці 4,0 2,0
Разом 15,0 8,0

План самостійної та індивідуальної роботи

Форми самостійної роботи (за змістовими модулями) Кількість годин Форма звіту
Денна форма навчання (спец. 6.092200) Заочна форма навчання (спец. 6.092200)
ЗМ 1.1. Економіка підприємства
1. Промислове підприємство і основи його функціонування Економіко - правові засади функціонування підприємств в Україні. Промислове підприємство як виробнича система. Підприємства МЕТ в системі народного господарства України. Бліцопитування, написання реферату
1. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів Виробнича програма і її вимірники. Виробнича потужність. Методика розрахунку показників виробничої програми підприємств електричного транспорту. Основні фонди підприємства: теоретичні основи функціонування, фактор ефективності. Обігові кошти підприємства: теоретичні основи функціонування, вплив на виробничі показники. Бліцопитування
3. Персонал підприємства і продуктивність праці Поняття і класифікація кадрів підприємства. Продуктивність праці. Чисельність працівників і склад фонду оплати праці. Бліцопитування, написання реферату
4. Фінансовий аспект функціонування підприємства Витрати підприємства. Класифікація витрат. Особливості калькулювання собівартості на підприємствах МЕТ. Доходи підприємств МЕТ. Фінансові результати діяльності підприємства. Формування і розподіл прибутку. Показники рентабельності. Бліцопитування
Всього за ЗМ 1.1  
ЗМ 1.2. Організація виробництва
2.1. Організаційні основи виробництва Сутність організації виробництва. Виробничі процеси та їх характеристика. Бліцопитування
2.2. Основи наукової організації і нормування праці Загальна характеристика наукової організації праці. Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу. Охорона, безпека і дисципліна праці. Основи нормування праці. Організація та планування оплати праці. Бліцопитування
Всього за ЗМ 1.2  
Разом  

План практичних занять

    Зміст Кількість годин
Денна форма навчання (спец. 6.092200) Заочна форма навчання (спец. 6.092200)
ЗМ 1.1. Економіка підприємства 15,0 2,0
1. Промислове підприємство і основи його функціонування 2,0 -
2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів. 5,0 1,0
3. Персонал підприємства і продуктивність праці 4,0 0,5
4. Фінансовий аспект функціонування підприємства 4,0 0,5
ЗМ 1.2. Організація виробництва 15,0 2,0
1. Організаційні основи виробництва 7,0 0,5
3. Основи наукової організації і нормування праці 8,0 1,5
Разом 30,0 4,0

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 283 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.