Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тематика рефератів. 1. Класифікація підприємств та її практичне значення
1. Класифікація підприємств та її практичне значення.

2. Характеристика структури підприємства. Чинники формування і зміни виробничої структури підприємства.

3. Виробнича структура підприємств міського електричного транспорту.

4. Експлуатаційне депо як основна виробнича одиниця підприємств міського електричного транспорту.

5. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

6. Характеристика трамвайних і тролейбусних ліній.

7. Методика визначення виробничої потужності підприємств електричного транспорту.

8. Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку міського електричного транспорту.

9. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

10. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність використання.

11. Показники ефективності використання оборотних коштів.

12. Знос основних фондів. Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми.

13. Характеристика показників ефективності використання основних фондів.

14. Сучасний економічний і технічний стан підприємств міського електротранспорту.

15. Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників на підприємствах міського електротранспорту.

16. Тарифна система як основа регулювання заробітної плати працівників різних професій і кваліфікацій.

17. Форми й системи оплати праці на підприємствах міського електротранспорту.

18. Поняття вартості й собівартості продукції. Поняття витрат виробництва.

19. Собівартість пасажироперевезень як узагальнюючий показник роботи міського транспорту.

20. Зменшення витрат і втрат енергоносіїв на підприємствах електричного транспорту, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

21. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації.

22. Резерви і фактори зростання прибутку.

23. Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.

24. Історія розвитку теорії і практики організації виробництва.

25. Виробничі процеси та їх характеристика.

26. Загальна характеристика наукової організації праці.

27. Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу.

28. Охорона, безпека і дисципліна праці.

29. Основи нормування праці.

30. Організація та планування оплати праці.

31. Виробничий цикл. Розрахунок тривалості виробничого циклу
простого процесу.

32. Аналіз трудових процесів і витрат робочого часу.

33. Вимірювання праці. Визначення норм праці.

34. Принципи раціональної організації та планування виробничого процесу.

35. Виробництво як відкрита система. Організаційні основи виробничих систем.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.