Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ХАРКІВ - ХНАМГ – 2008
В. І. Тітяєв

Методичні вказівки

до самостійного вивчення курсу та виконання

графічно-розрахункових завдань

з дисципліни

„Економіка та організація виробництва”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»)

 

 

ХАРКІВ - ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»). Укл. Телятник С.В., Тітяєв В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с.

 

 

Укладачі: Сергій Вікторович Телятник,

Віктор Іванович Тітяєв

 

 

 

Рецензент: доц. О.В. Димченко

 

 

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 15 від 12.06.2008 р.

 

 

 
 

Зміст

 


Вступ………….........................................................................................................4

1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………….....5

2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять……....7

3. Зміст дисципліни...............................................................................................7

3.1. Лекції.................................................................................................................7

3.2. План самостійної та індивідуальної роботи.................................................11

3.3. План практичних занять................................................................................12

3.4. Тематика рефератів........................................................................................13

4. Контроль знань, вмінь та навичок…………………………………………...15

5. Критерії оцінки знань…………………………………………………...……15

5.1. Розрахунково-графічна робота………………………….………………….15

5.2. Іспит………………………………………………………………………….16

6. Інформаційно-методичне забезпечення………………………………...…...18

6.1. Основна література………………………………………………………….18

6.2. Допоміжна література…………………………………………………....…19

Додаток А. Розрахунково-графічне завдання………………………………….20

Додаток Б. Вихідні дані для розрахунково-графічного завдання……………….40

Додаток В. Довідкові дані до виконання розрахунково-графічного завдання..42

 

 

 


Вступ

 

Робоча програма дисципліни «Економіка та організація виробництва» складена на підставі нормативної навчальної програми напрямку підготовки “Електромеханіка” за спеціальністю “Електричний транспорт”, що затверджена Міністерством освіти і науки України, а також робочого навчального плану Харківської національної академії міського господарства. В основу змісту робочої програми дисципліни «Економіка та організація виробництва» покладено аналогічні програми інших навчальних закладів, власний досвід кафедри міської і регіональної економіки ХНАМГ.

До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється у 7-му семестрі (денна форма навчання) і у 9-му семестрі (заочна форма навчання) і завершується іспитом.Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 318 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.